✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Radiologia Jacek Fijuth, Jerzy Zajgner Bogdan Pruszyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Radiologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Radiologia

Autor : Jacek Fijuth, Jerzy Zajgner

Redaktor : Bogdan Pruszyński

Stron : 536

ISBN : 9788320043259

Rok wydania : 2011

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : A4

Jest to nowoczesny, uaktualniony podręcznik radiologii przygotowany przez wybitnych specjalistów z wielu ośrodków akademickich w kraju. Przedstawiono w nim najnowsze osiągnięcia w dziedzinie radiologii. Oprócz klasycznej rentgenodiagnostyki omówiono podstawy metodyczne i znaczenie kliniczne ultrasonografu, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i diagnostyki radioizotopowej. Uwzględniono również rolę nowej i szybko rozwijającej się specjalności - radiologii interwencyjnej. Osobny rozdział poświęcono radiologii pediatrycznej.


Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Zarys dziejów radiologii lekarskiej
2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych
2.1. Ultrasonografia
2.1.1. Fizyczne podstawy ultrasonografii
2.1.2. Aparatura
2.2. Rezonans magnetyczny
2.2.1. Fizyczne podstawy obrazowania rezonansu magnetycznego
2.2.2. Podstawy techniczne działania aparatury rezonansu magnetycznego
2.2.3. Sekwencje impulsów w rezonansie magnetycznym. Zasady otrzymywania obrazów
2.3. Rentgenodiagnostyka
2.3.1. Powstawanie promieni rentgenowskich
2.3.2. Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii
2.3.3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego
2.3.4. Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki
2.3.5. Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej
2.3.6. Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
2.4. Medycyna nuklearna
2.4.1. Podstawy metodyczne
2.4.2. Aparatura diagnostyczna
2.4.2.1.             Pozytonowa tomografia emisyjna
2.4.2.2.             Zastosowania kliniczne techniki PET
2.4.3. Tomografia radioizotopowa
2.4.4. Wskazania i przeciwwskazania do badań izotopowych
2.4.5. Ochrona radiologiczna w badaniach radioizotopowych
2.4.6. Interpretacja badania radioizotopowego
2.5. Radiologia cyfrowa
2.5.1. Definicja i podstawowe pojęcia
2.5.2. Różnice między analogowym i cyfrowym zapisem obrazu
2.5.3. Stanowiska pracy w cyfrowym zakładzie radiologii
2.5.3.1.             Stanowisko do konwencjonalnych badań radiologicznych
2.5.3.2.             Stanowisko prezentacji i opisu badań
2.5.4. Cyfrowe archiwum
2.5.5. Zalety i wady radiologii cyfrowej
3. Środki cieniujące stosowane w badaniach obrazowych
3.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce
3.1.1. Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie
3.1.2. Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie
3.2. Środki cieniujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego
3.2.1. Środki cieniujące pozytywne
3.2.2. Środki cieniujące negatywne
3.3. Środki cieniujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych
4. Radiobiologia
4.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
4.1.1. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią
4.1.2. Oddziaływanie neutronów z materią
4.1.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
4.1.4. Dawki promieniowania
4.2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki
4.2.1. Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie - tarcze komórkowe
4.2.2. Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe
4.2.3. Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA
4.2.4. Apoptoza
4.3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki
4.4. Typy odczynów popromiennych w tkankach
4.5. Somatyczne skutki promieniowania
4.5.1. Wczesne skutki somatyczne
4.5.2. Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym
4.6. Późne skutki promieniowania, popromienna kancerogeneza
5. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
5.1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej
5.1.1. Naturalne promieniowanie tła
5.1.2. Ekspozycja na promieniowanie
5.1.3. Produkty użytkowe
5.2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania
5.3. Definicje i jednostki
5.4. Indywidualne dawki graniczne
5.5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące
5.5.1. Sposoby ochrony przed promieniowaniem
5.5.2. Kontrola dawek indywidualnych
5.5.3. Kontrola dozymetryczna środowiska pracy
5.5.4. Kontrola lekarska
5.6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące
5.7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją
5.8. Ekspozycja ludności
5.9. Ekspozycja potencjalna
5.10. Program ochrony radiologicznej
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
6. Głowa i szyja
6.1. Ośrodkowy układ nerwowy
6.1.1. Metody badania
6.1.2. Anatomia radiologiczna
6.1.3. Podstawy interpretacji obrazów mózgowia
6.1.4. Wady rozwojowe
6.1.5. Urazy
6.1.6. Choroby naczyniowe
6.1.7. Guzy mózgu
6.1.8. Zmiany chorobowe przysadki mózgowej
6.1.9. Zapalenia
6.1.10.   Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia
6.1.11.   Stwardnienie rozsiane
6.2. Oczodół i jego zawartość
6.2.1. Anatomia
6.2.2. Metody badania
6.2.3. Zmiany chorobowe
6.3. Kość skroniowa
6.3.1. Metody badania. Anatomia radiologiczna
6.3.2. Zapalenia ucha środkowego
6.3.3. Urazy
6.3.4. Nowotwory
6.3.5. Wady rozwojowe
6.4. Jamy nosa i zatoki przynosowe
6.4.1. Metody badania. Anatomia radiologiczna
6.4.2. Wady rozwojowe i odmiany budowy anatomicznej zatok przynosowych
6.4.3. Zapalenia
6.4.4. Polipy
6.4.5. Nowotwory i zmiany guzopodobne
6.4.6. Urazy
6.5. Gruczoły ślinowe
6.5.1. Metody badania
6.5.2. Anatomia radiologiczna
6.5.3. Kamica przewodów ślinowych
6.5.4. Zmiany zapalne
6.5.5. Nowotwory
6.6. Narząd żucia
6.6.1. Metody badania zębów i tkanek okołozębowych
6.6.2. Anatomia radiologiczna
6.6.3. Zapalenia
6.6.4. Urazy
6.6.5. Nowotwory
6.6.6. Zmiany chorobowe stawu skroniowo-żuchwowego
6.7. Gardło
6.7.1. Anatomia radiologiczna. Metody badania
6.7.2. Uchyłek Zenkera
6.7.3. Achalazja gardłowa
6.7.4. Nowotwory
6.8. Krtań
6.8.1. Anatomia radiologiczna. Metody badania
6.8.2. Porażenie nerwu krtaniowego dolnego
6.8.3. Urazy
6.8.4. Torbiel kieszonki krtaniowej
6.8.5. Rak
6.9. Badanie radiologiczne chorych z zaburzeniami połykania
7. Klatka piersiowa
7.1. Płuca i opłucna
7.1.1. Metody badania
7.1.2. Obraz rentgenowski klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej
7.1.3. Anatomia radiologiczna płuc
7.1.3.1.             Płaty
7.1.3.2.             Segmenty
7.1.3.3.             Oskrzela
7.1.3.4.             Naczynia płucne
7.1.3.5.             Układ chłonny płuc
7.1.4. Podstawy patomorfologiczne objawów radiologicznych
7.1.4.1.             Niedodma
7.1.4.2.             Zagęszczenia typu pęcherzykowego
7.1.4.3.             Zmiany śródmiąższowe
7. ...