Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

Autor: Prymon Krzysztof, Węgrzyn Adam

Stron: 122

Rok: 2007

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-60574-15-7

Przedstawione w skrypcie zadania dotyczą aktualnych problemów księgowania zdarzeń gospodarczych, wyceny składników aktywów i pasywów, sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń. W publikacji zaprezentowano trzy rodzaje zadań: – polegające na samym księgowaniu operacji gospodarczych, – problemowe, – oraz pytania, na które prawidłowa odpowiedź wymaga znajomości aktualnych przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych. Celem skryptu jest pomoc studentom w nabywaniu umiejętności samodzielnego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych branżach, w tym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego (dotyczy to tylko jednostek prowadzących pełną rachunkowość). Poza problemami ewidencji aktywów trwałych, aktywów pieniężnych, zapasów, należności i zobowiązań, kapitałów własnych ujęto w publikacji aktualne problemy praktyczne, takie jak np. ewidencja leasingu, ewidencja odroczonego podatku dochodowego, sprzedaż komisowa.