Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Cornetis

Tytuł: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry

Autor: prof. dr hab. n. hum. Teresa Rzepa, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba

Rok: 2011

Liczba stron: 288

ISBN: 978-83-61415-16-9

"Psychodermatologia jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu dermatologii,
psychologii i psychiatrii. Choroby skóry manifestujące się widocznymi dla otoczenia zmianami
w sposób szczególny wpływają na psychikę chorego i jego funkcjonowanie w środowisku.
Niejednokrotnie, szczególnie dermatozy przewlekłe, są przyczyną stygmatyzacji, czyli poczucia
odrzucenia społecznego. W ramach psychodermatologii wyróżnia się psychodermatozy,
w których występujące zmiany skórne, a niekiedy tylko przeświadczenie o ich obecności, są wynikiem
pierwotnych zaburzeń psychicznych, oraz wtórne zaburzenia psychiczne, które powstają
jako reakcje na długotrwałe widoczne zmiany skórne. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
już od lat docenia rolę aspektów psychologicznych w chorobach skóry. Rezultatem tego było
powołanie Sekcji Psychodermatologii naszego Towarzystwa czy też zorganizowanie Kongresu
European Society for Dermatology and Psychiatry (Wrocław, 2007), Wiosennych Warsztatów
Psychodermatologii (Warszawa, 2008) oraz 1. Sympozjum Psychodermatologii PTD (Piechowice
k. Szklarskiej Poręby, 2010). Obecna pozycja wydawnicza "Psychologiczne i medyczne aspekty
chorób skóry" jest monografią ze wszech miar oczekiwaną i pożądaną. Mam nadzieję, że poruszana
w niej tematyka pozwoli na lepsze zrozumienie chorego na przewlekłe dermatozy i przyczyni
się do szerzenia "psychodermatologicznego" podejścia do chorego. Odnoszę wrażenie, że
(przynajmniej czasami) nie doceniamy odpowiednio roli psychiki, stresu, cech osobowości czy to
w patogenezie licznych dermatoz, czy też w skutecznym procesie terapeutycznym. Ta książka ma
to zmienić, zwrócić uwagę na holistyczne podejście do chorego. Jestem przekonany, że grono jej
odbiorców będzie szerokie i obejmie zarówno lekarzy dermatologów, psychologów, psychiatrów,
lekarzy pierwszego kontaktu, jak i studentów.
Życzę miłej lektury."


/Przedmowa – Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego/