Psychologia społeczna t8 3(26) 2013 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Psychologia społeczna t8 3(26) 2013

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Scholar

Tytuł: Psychologia społeczna t8 3(26) 2013

Rok: 2013

Format: 20.0x26.0cm

Stron: 120

W numerze [Contents]
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka: Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne [Editorial: Closer to emotions], s. 247–250,
Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów [Diffusiveness of emotions (of automatic vs. reflective origin) as bases of judgments], s. 251–261,
Wojciech Błaszczak: Huśtawka emocjonalna: konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach [Emotional see-saw: Affective consequences of inducing emotions opposite in valence], s. 262–276,
Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke: Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych [Analysis of selected changes in the social functioning of amused individuals], s. 277–289,
Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz: Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia [Subjective meaning of reflective positive emotions and feeling of happiness], s. 290–301,
Barnaba Danieluk: Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie [How many selves is in the self-conscious emotions? Commitment of the self and shame, guilt and embarrassment], s. 302–322,
Łukasz Baka, Romuald Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory – emocje [ Emotions, job control and effects of job stressors on counterproductive work behaviors], s. 323 –334,
Aneta Przepiórka, Agata Błachnio: Analiza zależności między zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastrojuThe exploration of the relationship between driving behavior, self-esteem and mood regulation], s. 335–345,
Maria Finogenow: Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym [Sense of coherence, life satisfaction and emotional well-being in retirement age], s. 346–358.