Psychologia Etologia Genetyka t.29 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Psychologia Etologia Genetyka t.29

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Scholar

Tytuł: Psychologia Etologia Genetyka t.29

Rok: 2014

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 74

Janusz Rybakowski, Daria Dembińska-Krajewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Hauser: Cechy schizotypii w skali O-LI FE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego oraz rytmów okołodobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej [Schizotypic traits measured with O-LI FE and polymorphism of genes of dopaminergic system and circadian rhythms in bipolar aff ective illness]
Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Ł. Dragan, Joanna Piłat , Edyta Gogół: Regulacyjna teoria temperamentu: profile cech temperamentu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i uzależnionych od alkoholu [Regulative theory of temperament: Profiles of the temperament traits in patients with bipolar disorder and alcohol dependence],
Marcin Rzeszutek: PT SD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań [PT SD and psychosocial factors as determinants of the intensity of pain in chronic pain syndromes: Research review]
Michał H. Chruszczewski: Biopsychologia twórczości [Biopsychology of creativity].