Psychoedukacja grupowa w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Psychoedukacja grupowa w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: DK MEDIA

Tytuł: Psychoedukacja grupowa w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych

Autorzy: Günther Wienberg, Christoph Walther, Michaela Berg

Wydawca: ARW DK MEDIA POLAND

Stron: 160

Oprawa: miękka

Format: 21,0 x 30,0

ISBN: 978-83-943859-1-0

"Psychoedukacja grupowa w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych” bazuje pod względem merytorycznym na koncepcji radzenia sobie z podatnością na stres, która w ciągu ostatnich

trzech dekad ugruntowała się na całym świecie jako metateoria o znacznej mocy integracyjnej i dużym znaczeniu praktycznym.

Pierwsza część książki przedstawia teoretyczne założenia i cele psychoedukacji grupowej oraz precyzuje praktyczne uwarunkowania jej przeprowadzania.

Kolejne części szczegółowo opisują poszczególne sesje zajęć, skupiajac się na roli terapeutów i oczekiwań względem pacjentów.

Książka jest zatem narzędziem pracy, które powinno wspierać zorientowaną na partnerstwo współpracę pacjentów i specjalistów w dziedzinie psychiatrii.

Założenia programu psychoterapii PEGASUS opisanego w podręczniku to:

- wspieranie zrozumienia oraz subiektywną integrację doświadczenia choroby i samooceny,

- redukowanie lęku i niepewności oraz wspieranie pozytywnej samooceny, 

- wspieranie odpowiedzialności i niezależności w obchodzeniu się z indywidualną wrażliwością,

- wzmocnienie aktywnego pokonywania choroby oraz współodpowiedzialności za leczenie,

- dostosowanie dostępnych informacji po stronie pacjentów jak i specjalistów oraz wspieranie partnerskiej

współpracy według motto: „negocjowanie zamiast leczenia”.

Na płycie CD-ROM znajdują się gotowe materiały do wykorzystania w pracy z pacjentami.

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Teoretyczne podstawy programu PEGASUS

Cele programu PEGASUS

Psychoedukacja jako forma kształcenia dorosłych

Struktura podręcznika

Realizacja w praktyce

Ramy czasowe i przestrzenne

Postępowanie metodyczne i dydaktyczne

Wymagania względem uczestników i moderatorów

Miejsce realizacji programu

Podział poszczególnych sesji

Posługiwanie się podręcznikiem

SESJA 1

Zapoznanie się grupy, cele i treści,

reguły pracy w grupie, dotychczasowa wiedza uczestników

CZĘŚĆ I. OPRACOWANIE MODELU ZABURZEŃ

SESJA 2

Pojęcie schizofrenii, objawy choroby,

koncepcja podatności, model trójfazowy schizofrenii

SESJA 3

Możliwe czynniki podatności na schizofrenię

SESJA 4

Rozwój ostrych psychoz schizofrenicznych

SESJA 5

Doświadczenie ostrej psychozy

SESJA 6

Stres, odporność, przeciążenie

SESJA 7

Przebieg i wychodzenie z psychozy schizofrenicznej

CZĘŚĆ II. NAJWAŻNIEJSZE METODY LECZENIA

SESJA 8

Leki przeciwpsychotyczne i ich działanie

SESJA 9

Działania niepożądane i radzenie sobie z nimi. Ryzyko wystąpienia późniejszych powikłań leczenia

SESJA 10

Współodpowiedzialność pacjentów, współpraca z lekarzem

SESJA 11

Sesje psychoterapeutyczne i możliwości leczenia

CZĘŚĆ III. ZAPOBIEGANIE NAWROTOM I ZARZĄDZANIE ANTYKRYZYSOWE

SESJA 12

Indywidualne objawy zwiastunowe oraz możliwości reakcji

SESJA 13

Stopniowy plan pokonywania kryzysu

SESJA 14

Indywidualny plan antykryzysowy i zakończenie prac grupy

BIBLIOGRAFIA