Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości

Autor: Baczewska-Ciupak Monika

Rok: 2013

Stron: 234

ISBN: 9788377844441

Cele niniejszej pracy można uogólnić do dwóch najważniejszych. Pierwszym jest próba wskazania na kryzys aksjologiczny, przez który aktualnie przechodzi nasze społeczeństwo, a który widoczny jest także w środowisku biznesowym. Drugim zaś refleksja nad działaniami, które powinno się podjąć, aby go przezwyciężyć. Dotychczasowe, tradycyjne metody działalności gospodarczej okazały się zawodne, stąd istnieje potrzeba stworzenia nowych paradygmatów zarządzania organizacją. Z racji na posiadany zakres władzy, osoba zajmująca kierownicze stanowisko odgrywa znaczącą rolę w ustanawianiu nowych wzorców zachowania i postaw społecznych. W związku z powyższym, oparte na aksjologicznym fundamencie przywództwo wydaje się jedyną odpowiedzią na wyzwania, jaki niesie ze sobą przyszłość.