Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą

Autor: Byra Stanisława

Rok: 2012

Format: 17.0x24.5cm

Stron: 558

ISBN: 9788377842591

Autorka zadała sobie wiele trudu, docierając do mało znanych źródeł i dokonując szczegółowego przeglądu literatury, w tym najnowszych prac wybitnych ekspertów w omawianej dziedzinie. Czytelnik znajdzie tu wiele pogłębionych refleksji nawiązujących do najnowszych danych z piśmiennictwa dotyczącego zarówno psychologii rehabilitacyjnej, jak i pedagogiki specjalnej. Autorka postarała się też o to, aby pokazać całą złożoność i wielowątkowość podjetej przez siebie tematyki badań. Interesujące jest omówienie rozmaitych uwarunkowań i powiązań niepełnosprawności ruchowej z ograniczeniami wynikającymi z chorób somatycznych o chronicznym przebiegu.