Przygotowanie taktyczne we współczesnej piłce nożnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przygotowanie taktyczne we współczesnej piłce nożnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Przygotowanie taktyczne we współczesnej piłce nożnej

Autor: Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski, Antoni Piechnicznek » zobacz inne pozycje autora

Rok: 2016

ISBN: 978-83-60837-99-3

Wymiary: 165x235

Oprawa: Miękka

Wstęp:
Podręcznik przeznaczony jest dla trenerów, szczególnie szkolących młodzież. Ma charakter metodyczny, przedstawia uniwersalny program przygotowania taktycznego z akcentem na nauczanie i doskonalenie taktyki gry. Uwzględniono w nim współczesne tendencje rozwojowe piłki nożnej na bazie analizy gry najlepszych zespołów MŚ, ME i LM. Przygotowanie taktyczne należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako proces nauczania, w którym ważne jest operatywne myślenie, szybkość reakcji i spostrzegawczość itp. oraz doskonalenie umiejętności rozwiązań sytuacji, powstających w grze. Poprzez pogłębianie analizy zachowań taktycznych zawodnika zwiększa się efektywność nauczania taktyki gry. W przygotowaniu taktycznym zespołu ważne jest, tworzenie modelu gry w oparciu o nagromadzone wiadomości, dotyczące mocnych i słabych stron piłkarzy własnego zespołu i przeciwnika oraz oczekiwanych warunków gry. Stała rywalizacja między tymi, którzy powinni strzelać bramki i tymi, których zadaniem jest im w tym skutecznie przeszkadzać jest istotą zasad gry w piłkę nożną. Tylko przy uwzględnieniu aktualnych możliwości naszych zawodników możemy podejmować prawidłowe decyzje odnośnie prowadzenia gry. Wykreowanie pewnych wzorców w organizacji i skuteczności gry w ataku i w obronie pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany zachodzą na najwyższym międzynarodowym poziomie, jaki jest ich wpływ na dobór metod, form i środków treningowych, których skutecznym sprawdzianem są najpierw mecze kontrolne, potem towarzyskie, a wreszcie mistrzowskie System gry nie jest gwarancją sukcesów, o tym decydują wysokiej klasy zawodnicy, ale jest punktem wyjścia w wyborze strategii i wizji budowy zespołu i jego efektywnej gry. Ważna jest szybkość przechodzenia z obrony do ataku i odwrotnie. O skuteczności każdego systemu decydują przede wszystkim wysokie umiejętności techniczne. Wybór optymalnego planu gry zależy bowiem od możliwości, predyspozycji i formy własnego zespołu, jak również formy i sposobu gry przeciwnika. Podręcznik prezentuje tendencje rozwojowe współczesnego futbolu, systematykę podziału taktyki w piłce nożnej oraz przedstawia rozwiązania metodyczne, które są środkiem umożliwiającym przygotowanie zawodników do gry. W rozwiązaniach metodycznych przedstawiono środki treningowe stosowane w nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry (formy ścisłe, fragmentów gry i gier zadaniowych). Dokładnie opisano zadania w przygotowaniu taktycznym zawodników na poszczególnych etapach szkolenia od 4 roku życia do piłki seniorskiej. Przedstawiono katalog ponad 200 ćwiczeń techniczno- taktycznych oraz zbiór konspektów do nauczania taktyki. Przy doborze ćwiczeń kierowano się podstawową zasadą, iż „Z gry uczymy się co należy nauczać i trenować”. Wychowanie wybitnych piłkarzy to dla każdego trenera wielkie wyzwanie. Z tym wiąże się problem selekcji i skuteczności pracy treningowej, szczególnie indywidualnej. Każdy trening, każdy mecz jest sprawdzianem postępów zawodników, warunkującym dobór optymalnych środków treningowych. Uzasadniono zadania szkoleniowe i wychowawcze każdego trenera na wszystkich szczeblach szkolenia. Przekonanie zawodników szczególnie młodych do sensu i celowości pracy to już połowa sukcesu i efekt zdolności pedagogicznych i autorytetu trenera. Warunkiem powodzenia jest atmosfera, dotarcie do mentalności zawodników. Dobre stosunki interpersonalne to ważny czynnik pracy szkoleniowej. Istotny jest problem motywacji, musi być ona pozytywna, trzeba ją umieć wyzwolić u piłkarzy. Jeżeli złość to tylko sportowa, nie na przeciwniku, ważna jest samokontrola. Trzeba umieć uczyć się na własnych błędach. Z teorii i praktyki treningowej, a także analizy współczesnej piłki nożnej wynika, iż wysokie osiągnięcia sportowe piłkarzy zależą przede wszystkim od wykorzystania rezerw poprawy poziomu techniczno-taktycznego, przygotowania motorycznego i psychicznego.