Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" wydanie III rozszerzone, uzupełnione, poprawione - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" wydanie III rozszerzone, uzupełnione, poprawione

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: MARKMED

Tytuł: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" wydanie III rozszerzone, uzupełnione, poprawione

Autor: Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć

Rok: 2012

Stron: 448

ISBN: 978-83-923058-3-5

Książka rekomendowana przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Szanowni Czytelnicy, po sześciu latach od momentu ukazania się drugiego wydania naszego „Przewodnika..." od-dajemy do Państwa dyspozycji trzecie, poszerzone wydanie „Przewodnika metodycznego po wybranych zabiegach fizykalnych".

Juz drugie wydanie naszego „Przewodnika" z założenia miało być „poprawione, uzupełnione i rozszerzone". Jednak wobec stałego zainteresowania naszą książką, zgłaszanych do nas opinii, uwag i sugestii jej dotyczących, ale przede wszystkim, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek usług fizjoterapeutycznych, zastosowanie nowych terapii, metod i możliwości oddziaływań oraz pojawienie się nowych grup zawodowych zainteresowanych i poszukujących dostępu do informacji z zakresu fizykoterapii zdecydowaliśmy się na znaczne poszerzenie publikacji w kolejnym wydaniu.

Trzecie wydanie powstało dzięki współpracy z licznym gronem specjalistów poszczególnych dziedzin, entuzjastów fizykoterapii, jak również dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób i firm, które dostrzegły potencjał i możliwości tej książki.

W związku z tym, że nasze wydawnictwo stało się obowiązującym podręcznikiem w większości szkół medycznych w Polsce, jest zalecane jako literatura dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalizujących się w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, jako autorzy dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić mu określony poziom naukowy. Stąd zamieszczenie w książce niepublikowanych do tej pory w Polsce, unikatowych treści oraz powołanie do oceny trzeciego wydania „Przewodnika" aż czterech niezależnych recenzentów, samodzielnych pracowników naukowych i przedstawienie ich opinii.

Jednak przede wszystkim pragniemy, aby nasza książka była przydatna w codziennej pracy i nauce możliwie najszerszej grupie czytelników.

Z dużą niepewnością, zdając sobie sprawę z niedoskonałości, ale jednocześnie z ogromną satysfakcją, publikujemy w tym wydaniu, jako pierwsi w Polsce, treści dotyczące zastosowania fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. Mamy świadomość, że ostatecznie, ten obszar wiedzy musi znaleźć swoje miejsce w osobnej pozycji wydawniczej.

Zdajemy sobie również sprawę, że pomimo całego wysiłku poświęconego w opracowanie tej książki nie udało nam się opisać wszystkich dostępnych metod i terapii.

Pracując nad trzecim wydaniem naszej książki, bardzo staraliśmy się o to, aby pomimo wprowadzenia nowych treści udało się zachować jej pierwotny charakter prostego, jasnego, bogato ilustrowanego poradnika. Pragniemy pozostać z Państwem w interakcji. Prosimy o opinie i uwagi. Państwa sugestie są dla nas niezwykle cenne.

Z wyrazami szacunku dla naszych czytelników, autorzy: Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć

RECENZJA

„Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" autorstwa Aleksandry Bauer i Marka Wiechecia, przy współpracy ze Zbigniewem Śliwińskim to wyjątkowy podręcznik fizykoterapii i medycyny fizykalnej, wykorzystujący nowoczesne osiągnięcia nauk ścisłych i technicznych.

Współczesna fizjoterapia i rehabilitacja w postępowaniu swoim zakłada istnienie właściwych proporcji między zabiegami fizykalnymi, a zabiegami kinezyterapeutycznymi. Te właściwe proporcje stosowania zabiegów i umiejętność ich aplikacji, pokazując nowe horyzonty medycyny, pozwalają zaskakująco, nowocześnie i skutecznie leczyć schorzenia w różnych specjalnościach medycznych. Przewlekle dolegliwości bólowe, trudno gojące się rany oraz postępowanie w ginekologii, andrologii, urologii i laryngologii, oprócz schorzeń narządu ruchu stanowią ważne obszary wspomnianych skutecznych oddziaływań w oparciu o nowe bodźce i nowe formy ich emisji. W przypadku fizykoterapii aplikacja bodźców fizycznych, które na drodze odruchowej oprócz działania miejscowego mają wpływ na cały ustrój, wymaga opisu szczególnej precyzji i powtarzalności działań. Omawiana książka „wyposażona" w szerokie ujęcie zagadnień, wiele ilustracji oraz dokładne opisanie metodyki postępowania, w pełni spełnia rolę „Przewodnika" właśnie dla szczególnej precyzji i powtarzalności działań.

Na podkreślenie zasługuje fakt zaprezentowania w „Przewodniku" łączenia kilku rodzajów energii podczas jednego zabiegu oraz zastosowania fizykoterapii w weterynarii. Te oryginalne mało popularne postępowania zachęcić powinny rzesze badaczy do nowych opracowań naukowych.

„Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" ukazując się w III wydaniu doskonale rekomenduje się na medycznym rynku wydawniczym i zasługuje na najlepsze oceny.

Dr Wojciech Kiebzak, Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK, Konsultant Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach