✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Przewlekłe choroby nerek Ryszard Jerzy Grenda, Anna Jakubowska-Winecka Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Przewlekłe choroby nerek

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Przewlekłe choroby nerek

Autor : Ryszard Jerzy Grenda, Anna Jakubowska-Winecka

Stron : 128

ISBN : 9788320037043

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Poradnik przedstawia wpływ chorób nerek na rozwój i życie człowieka. Podkreśla, jak ważna jest wczesna diagnostyka tych chorób, gdyż zaburzenia funkcji nerek są źródłem wielu powikłań, z których najczęściej występującym jest nadciśnienie tętnicze. Książka zawiera przykładowe objawy towarzyszące chorobom nerek, sposób ich leczenia i skuteczność metod oraz zwraca uwagę czytelnika na wsparcie psychologiczne młodego pacjenta i jego rodziny w procesie długotrwałej terapii medycznej.
Przejrzysty przewodnik, prezentujący zrozumiałym językiem powody dyskomfortu i aspekty życia osób cierpiących na przewlekle schorzenia nerek, przeznaczony jest dla chorych i ich opiekunów.


Spis treści :
Wykaz skrótów  
Problemy medyczne związane z przewleką i nawrotową chorobą ? zespołem nerczycowym  
Wskazania do biopsji nerki i jej wyniki  
Objawy zespołu nerczycowego  
Jak długo leczyć steroidami?  
Genetyczne podłoże choroby i oporności na leczenie  
Leczenie objawowe  
Szczepienia  
Losy chorego  
Nadciśnienie tętnicze u dzieci  
Renoprotekcja  
Dieta z ograniczeniem białka  
Objawy niepożądane renoprotekcji  
Specyfika leczenia przewlekłymi hemodializami
Specyfika leczenia dializą otrzewnową
Transplantacja nerki  
Dobór dawcy i biorcy  
Immunosupresja  
Potencjalne powikłania po transplantacji nerki u dzieci  
Szczepienia ochronne po transplantacji nerki  
Niedobór wzrostu
Przeszczepienie nerki pobranej od spokrewnionego dawcy żywego  
Medyczne znaczenie nieprzestrzegania zaleceń lekarskich  
Leki  
Aspekty psychologiczne w chorobach nerek  
Jakie znaczenie mają biologiczne predyspozycje do choroby, a jaką rolę odgrywają czynniki psychiczne?  
Rozwój psychiczny dzieci z chorobami nerek  
Przebieg rozwoju umysłowego dzieci z chorobami nerek  
Wpływ leczenia farmakologicznego na rozwój psychiczny dziecka  
Najczęstsze problemy rozwojowe dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek  
Współpraca rodziny z zespołem medycznym: od kogo i od czego zależy skuteczność leczenia zachowawczego?  
Najczęściej spotykane formy nieprzestrzegania zaleceń  
Najczęstsze przeszkody we współpracy w leczeniu  
Problemy związane ze stosowaniem diety w chorobach nerek  
Jakie przeszkody ze strony rodziców chorego dziecka mogą pojawić się we współpracy z lekarzem?  
Problemy w relacji lekarz?pacjent  
Alternatywne metody leczenia  
Aspekty psychologiczne nadciśnienia tętniczego
Stres a ciśnienie krwi  
Nadciśnienie tętnicze a czynniki związane z typem osobowości
Zachowania charakteryzujące styl życia a ciśnienie krwi  
Psychologiczne sposoby wspomagania leczenia nadciśnienia tętniczego  
Przygotowanie się do pobytu dziecka w szpitalu  
Jak rodzice mogą opanować własne emocje?
Przygotowanie rodziny i dziecka do leczenia nerkozastępczego  
Wybór metody leczenia
Hemodializa  
Dializa otrzewnowa  
Przeszczepienie nerki przed dializami  
Akceptacja leczenia nerkozastępczego i adaptacja do zmiany  
Trudności w akceptacji leczenia, bunt, sprzeciw  
Jakość życia dzieci z chorobami nerek  
Jakość życia w czasie leczenia nerkozastępczego  
Aspekty psychologiczne związane z transplantacją  
Nowe życie, nowe problemy  
Więzi rodzinne ? transplantacja nerki od bliskiej osoby  
Zasady współpracy z zespołem medycznym
po transplantacji nerki  
Pytania i odpowiedzi  
Słowniczek terminów medycznych i psychologicznych