Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży

Autor: Ostrowicka Helena

Wydanie: 1

Rok: 2015

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 263

ISBN: 9788378508984

Tytułowa fraza „przemyśleć z Michelem Foucaultem” w intencji Autorki przybliża cel, jaki przyświecał napisaniu oddawanej do rąk Czytelników książki. Autorka podejmuje próby zaangażowania dla własnych celów badawczych koncepcji, kategorii i tropów wskazanych przez francuskiego filozofa. W tym sensie publikacja ta pomyślana jest jako skromny wkład w dyskusję nad możliwościami recepcji idei Michela Foucaulta w rodzimej pedagogice oraz ukazania, co Foucaultowskie i postfoucaultowskie podejście do badania dyskursów, władzy i wiedzy może wnieść do badań pedagogicznych.poleca Impuls


Prezentowana książka jest kolejnym krokiem i rozwinięciem wcześniejszych przedsięwzięć badawczych Autorki, mieszczących się w obszarze badań nad dyskursami o młodzieży. Podstawowy problem, który ukierunkował prowadzony tutaj wywód, sprowadza się bowiem do pytania o to, w jaki sposób Foucault pozwala „przemyśleć” i poddać krytycznej analizie te dyskursy, strategie i instytucje, których zbiór w najbardziej ogólnym ujęciu określono mianem urządzania młodzieży?
Pytania postawione w niniejszej monografii dotyczą m.in. możliwych pól badawczych i problematyzacji, które otwierają wybrane ujęcia definicyjne dyskursu edukacyjnego, dyspozytywu i urządzania.


Fragment z Przedmowy