Przekładniki - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Przekładniki

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: WNT

Tytuł: Przekładniki

Autor: Leśniewska-Komęza Elżbieta

Rok: 2010

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 182

ISBN: 9788320436730

W książce zaprezentowano zastosowanie metod polowych przy ocenianiu przekładników na etapie projektowania. Metody numeryczne stwarzają możliwość dokładniejszego obliczania parametrów niż metody analityczne i umożliwiają lepszą ocenę właściwości metrologicznych przekładników przed wykonaniem (często bardzo kosztownego) prototypu i jego badań. Wyniki otrzymane metodami polowymi zostały zweryfikowane doświadczalnie na modelach fizycznych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów konstruktorów przekładników. Może być także wykorzystana jako pozycja uzupełniająca w programie studiów elektrotechnika w zakresie nauczania metrologii elektrycznej, jako rozszerzenie wykładu na temat transformatorów specjalnych – pomiarowych, jako ilustracja zastosowań metod numerycznych w obliczeniach elektromagnetycznych w przedmiotach związanych z modelowaniem i symulacją zjawisk elektromagnetycznych.