✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Prowadzenie porodu Vicky Chapman, Cathy Charles Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Prowadzenie porodu

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 156,44 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Prowadzenie porodu

  Redaktor : Vicky Chapman, Cathy Charles

  Stron : 504

  ISBN : 9788320040814

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  W książce są przedstawione teoretyczne i praktyczne zagadnienia ciąży, porodu i oceny noworodka w aspekcie opieki sprawowanej przez położne. Omówione są też istotne aspekty praktyki położniczej, które w innych publikacjach występują w mniejszym zakresie, m. in.: poród domowy, poród w wodzie, pozycje wertykalne, algorytmy postępowania podczas cięcia cesarskiego, postępowanie pozafarmakologiczne i niekonwencjonalne w indukowaniu porodu. Publikacja ma dużą wartość dydaktyczną.
  W celu ułatwienia korzystania z książki struktura większości rozdziałów wygląda następująco: wprowadzenie, częstość występowania i fakty, rola położnej w udzielaniu opieki skoncentrowanej na kobiecie i opartej na dowodach. Publikacja zawiera ilustracje służące jako graficzne podpowiedzi. Na końcu większości rozdziałów umieszczono podsumowanie głównych zagadnień, listę organizacji, do których w razie potrzeby można się zwrócić oraz adresami polecanych stron internetowych.
  Odbiorcami publikacji będą studenci kierunków położnictwa I i II stopnia, studiów doktoranckich i praktykujące położne.


  Spis treści :
  Wykaz skrótów
  Rozdział 1. Akcja porodowa i poród fizjologiczny
  Wprowadzenie
  Objawy zapowiadające poród
  Pierwszy okres porodu
  Drugi okres porodu
  Parcie
  Poród
  Trzeci okres porodu
  Po urodzeniu
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 2. Badanie wewnętrzne przez pochwę i sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
  Wprowadzenie
  Poprawność i moment wykonania badania wewnętrznego przez pochwę
  Udzielanie informacji: świadoma zgoda czy współpraca?
  Wykonanie badania wewnętrznego przez pochwę
  Sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  Rozdział 3. Monitorowanie czynności serca płodu podczas porodu
  Wprowadzenie
  Okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu
  Elektroniczne monitorowanie dobrostanu płodu
  Elektroda skalpowa
  Klasyfikacja zmian częstości tętna płodu
  Zalety i wady elektronicznego monitorowania płodu (EFM)
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Dodatek: Algorytm ciągłego elektronicznego monitorowania płodu
  Rozdział 4. Urazy i szycie krocza
  Wprowadzenie
  Ograniczanie urazów krocza
  Ocena urazu krocza
  Pęknięcia krocza pierwszego i drugiego stopnia: szyć czy nie szyć?
  Technika zakładania szwów
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 5. Badanie noworodka po urodzeniu
  Wprowadzenie
  Ocena noworodka dokonywana przez położną
  Pomiary noworodka
  Suplementacja witaminy K
  Pełne badanie noworodka
  Przekazywanie przykrych informacji rodzicom
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Dodatek: Tabela przeliczników masy
  Rozdział 6. Poród w domu
  Wprowadzenie
  Korzyści wynikające z porodu w domu
  Niezbędny sprzęt
  Opieka podczas porodu w domu
  Kiedy do szpitala?
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 7. Zastosowanie wody w czasie porodu
  Wprowadzenie
  Zalety immersji wodnej
  Ryzyko związane z zanurzeniem w ciepłej wodzie
  Kryteria kwalifikacji rodzącej do porodu w wodzie
  Względne przeciwwskazania
  Przygotowanie
  Opieka podczas porodu
  Możliwe trudności
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 8. Poród powolny i nieprawidłowe przodowanie płodu/ nieprawidłowe ułożenie płodu
  Wprowadzenie
  Poród przedłużający się
  Przyczyny porodu przedłużającego się
  Wydłużona faza utajona
  Wydłużona faza aktywna
  Wydłużony drugi okres porodu
  Nieprawidłowe przodowanie płodu i nieprawidłowe ułożenie płodu podczas porodu
  Ułożenie potylicowe tylne
  Ułożenie twarzyczkowe
  Ułożenie czołowe
  Położenie poprzeczne (przodowanie barków)
  Podsumowanie
  Zalecana literatura
  Piśmiennictwo
  Rozdział 9. Poród wspomagany: próżniociąg położniczy i kleszcze
  Wprowadzenie
  Jak uniknąć porodu instrumentalnego
  Wskazania do porodu instrumentalnego
  Wybór narzędzia
  Opieka nad kobietą przechodzącą poród instrumentalny
  Asystowanie podczas porodu instrumentalnego
  Poród instrumentalny prowadzony przez położną
  Po porodzie: problemy i pielęgnacja
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  Dodatek 1: Wzór karty porodu z próżniociągiem położniczym prowadzonego przez uprawnioną położną
  Dodatek 2: Formularz odmowy zastosowania próżniociągu położniczego przez uprawnioną położną
  Rozdział 10. Cesarskie cięcie
  Wprowadzenie
  Ryzyko i korzyści cesarskiego cięcia
  Jak powstrzymać falę
  Wskazania do cięcia cesarskiego z wyboru
  Jakie przeżycia wiążą się z cięciem cesarskim
  Plan porodu w przypadku rozwiązania ciąży cesarskim cięciem na prośbę kobiety
  Opieka położnicza podczas cesarskiego cięcia
  Podsumowanie
  Grupy wsparcia dla kobiet po cesarskim cięciu
  Przydatne kontakty
  Zalecana literatura
  Piśmiennictwo
  Dodatek: Algorytm cięcia cesarskiego wg NICE
  Rozdział 11. Poród drogą pochwową po cesarskim cięciu
  Wprowadzenie
  Po cesarskim cięciu - poród drogą pochwową czy cesarskie cięcie z wyboru
  Indukcja porodu drogą pochwową po cesarskim cięciu
  Opieka położnicza w porodzie drogą pochwową po cesarskim cięciu
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 12. Poród przedwczesny
  Wprowadzenie
  Miejsce porodu
  Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed rozpoczęciem akcji porodowej
  Opieka położnicza podczas przedwczesnej niepowikłanej akcji porodowej i porodu
  Opieka bezpośrednio po porodzie
  Resuscytacja wcześniaka
  Postępowanie w zależności od wieku ciąży i typu porodu przedwczesnego
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 13. Poród miednicowy
  Wprowadzenie
  Odmiany położenia miednicowego
  Możliwości wyboru rodzącej a dostępność opieki specjalistycznej
  Powikłania porodu miednicowego
  Akcja porodowa i poród
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 14. Bliźnięta i ciąże mnogie
  Wprowadzenie
  Miejsce porodu
  Typ porodu
  Porody trojacze i czworacze
  Poród bliźniaczy
  Opieka po narodzinach
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 15. Krwotok
  Wprowadzenie
  Łożysko przodujące
  Przedwczesne odklejenie łożyska
  Krwotok poporodowy
  Okołoporodowe czynniki ryzyka krwotoku
  Pęknięcie pępowiny
  Łożysko zatrzymane
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  Rozdział 16. Sytuacje nagłe podczas porodu
  Wprowadzenie
  Wypadnięcie pępowiny i pępowina przodująca
  Zator płynem owodniowym
  Pęknięcie macicy
  Dystocja barkowa
  Wynicowanie macicy
  Wstrząs
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  Rozdział 17. Resuscytacja matki i noworodka
  Wprowadzenie
  Postępowanie w sytuacjach szczególnego ryzyka - przewidywanie
  Podstawowa resuscytacja noworodka
  Resuscytacja noworodka - powikłania
  Resuscytacja matki
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 18. Indukcja porodu
  Wprowadzenie
  Czynniki ryzyka i objawy uboczne
  Udzielanie informacji i świadoma zgoda
  Określanie daty porodu
  Wywołanie porodu na prośbę ciężarnej
  Indukcja porodu w ciąży przenoszonej
  Poród indukowany a przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży donoszonej
  Ocena szyjki macicy
  Metody indukcji porodu
  Opieka nad ciężarną podczas indukcji porodu
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Zalecana literatura
  Piśmiennictwo
  Rozdział 19. Stan przedrzucawkowy
  Wprowadzenie
  Zwiastuny i objawy
  Opieka w czasie porodu
  Monitorowanie stanu matki oraz płodu w łagodnym i ciężkim stanie przedrzucawkowym
  Preparaty stosowane w leczeniu ciężkiego nadciśnienia
  Postępowanie w rzucawce
  Postępowanie podczas napadu drgawek rzucawkowych i po nim
  Zespół HELLP
  Podsumowanie
  Przydatne kontakty
  Piśmiennictwo
  Rozdział 20. Poród martwego płodu i śmierć noworodka
  Wprowadzenie
  Definicja
  Czynniki predysponujące do porodu martwego płodu
  Rozpoznawanie śmierci płodu i podejmowanie decyzji
  Opieka położnej podczas porodu
  Pielęgnacja po porodzie: cenne chwile z dzieckiem
  Ciągły nadzór w okresie poporodowym
  Ludzie, którzy służą pomocą
  Podsumowanie
  Przydat ...