✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Protetyka stomatologiczna Eugeniusz Aleksander Spiechowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Protetyka stomatologiczna

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 189,00 złCena: 156,87 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Protetyka stomatologiczna

  Autor : Eugeniusz Aleksander Spiechowicz

  Stron : 704

  ISBN : 9788320046700

  Rok wydania : 2013

  Wydanie : 6 Uaktualnione

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Jest to kolejne wydanie podręcznika cieszącego się dużą popularnością wśród studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych i lekarzy pragnących pogłębić wiedzę o leczeniu protetycznym uzębienia. W podręczniku, oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych, omówiono także metody leczenia, materiały. profilaktykę i rehabilitację stomatologiczną. Nie pominięto tak ważnych spraw, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe.
  Wydanie to zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w protetyce stomatologicznej.


  Spis treści :
  Rozdział 1. Współczesna protetyka stomatologiczna
  Rozdział 2. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego w odniesieniu do projektowania i wykonywania protez stomatologicznych
  Wprowadzenie
  Podłoże kostne
  Resorpcja kości
  Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego
  Układ mięśniowy
  Jama ustna
  Błona śluzowa jamy ustnej
  Gruczoły ślinowe i ślina
  Naczynia i nerwy jamy ustnej
  Zęby
  Staw skroniowo-żuchwowy
  Położenie żuchwy w stosunku do szczęki. Ruchy artykulacyjne żuchwy
  Krzywe kompensacyjne
  Rozdział 3. Klasyfikacja braków uzębienia
  Wprowadzenie
  Klasyfikacja Kennedy'ego
  Klasyfikacja Applegate'a i Kennedy'go
  Klasyfikacja Eichnera
  Klasyfikacja Fabiana i Fejerdy'ego
  Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej
  Rozdział 4. Diagnostyka układu stomatognatycznego
  Wprowadzenie
  Wywiad
  Badanie kliniczne
  Badania dodatkowe
  Modele diagnostyczne
  Ocena podłoża protetycznego
  Planowanie leczenia protetycznego
  Rozdział 5. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
  Wprowadzenie
  Przygotowanie chirurgiczne
  Przygotowanie zachowawcze
  Przygotowanie periodontologiczne
  Przygotowanie ortodontyczne
  Przygotowanie protetyczne
  Stomatologiczno-protetyczne wychowanie pacjenta
  Rozdział 6. Wszczepy stomatologiczne
  Wprowadzenie
  Krótki rys historyczny
  Implantologia współczesna
  Podział wszczepów
  Systemy implantologiczne
  Materiały stosowane do wykonywania wszczepów
  Wszczepy jako filary protetyczne
  Metody osadzania wszczepów w kości
  Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wszczepów
  Badania dodatkowe
  Planowanie leczenia implantologicznego
  Postępowanie kliniczne
  Opieka następcza
  Możliwe komplikacje
  Uwagi końcowe
  Rozdział 7. Współpraca lekarza i technika
  Wprowadzenie
  Odpowiedzialność lekarza
  Odpowiedzialność technika dentystycznego
  Rozdział 8. Protezy całkowite
  Wprowadzenie
  Analiza stanu podłoża protetycznego
  Materiały wyciskowe
  Materiały do czasowego podścielania protez
  Materiały do biologicznej odnowy tkanek podłoża (tissue conditioners)
  Materiały do okresowego uszczelniania i wyściełania płyt protez
  Wyciski
  Analiza wycisku czynnościowego i modelu roboczego
  Ustalenie centralnego zwarcia
  Dobór sztucznych zębów
  Zwieraki (okludatory) i artykulatory
  Ogólne zasady ustawiania zębów w protezach
  Kontrola w jamie ustnej próbnej protezy (wzorników z ustawionymi zębami)
  Uszczelnienie tylnej granicy protezy całkowitej górnej
  Uszczelnienie tylnej granicy górnego wycisku czynnościowego
  Odciążenia
  Wprowadzenie protez do jamy ustnej
  Ocena protez osadzonych w jamie ustnej
  Adaptacja do protez 
  Podsumowanie postępowania klinicznego
  Biofunkcyjny System Protetyczny (BPS)
  Rozdział 9. Protezy nakładowe (overdentures)
  Wprowadzenie
  Zalety
  Wady lub ograniczenia stosowania  
  Rodzaje
  Planowanie leczenia
  Wskazania do stosowania
  Elementy retencyjne dla protez nakładowych
  Całkowita proteza nakładowa
  Częściowa proteza nakładowa
  Rozdział 10. Protezy częściowe płytowe osiadające
  Wprowadzenie
  Wskazania do stosowania
  Postępowanie kliniczne
  Wyciski
  Projektowanie konstrukcji protezy
  Siły utrzymujące protezę na podłożu
  Klamry utrzymujące protezę
  Kontrola próbnej protezy
  Wprowadzenie na podłoże i oddanie protezy pacjentowi
  Wizyty kontrolne
  Podsumowanie postępowania klinicznego
  Rozdział 11. Protezy natychmiastowe
  Wprowadzenie
  Całkowita proteza natychmiastowa
  Planowanie wstępnych ekstrakcji
  Wyciski
  Ustalenie centralnego zwarcia
  Ustawienie zębów sztucznych
  Opracowanie modelu gipsowego
  Zabieg chirurgiczny
  Wprowadzenie protezy na podłoże
  Wizyty kontrolne
  Częściowa proteza natychmiastowa
  Podsumowanie postępowania klinicznego
  Adaptacja do protez
  Wpływ protez na kształtowanie się wyrostka zębodołowego
  Rozdział 12. Naprawy i podścielenia protez płytowych
  Pęknięcie płyty protezy
  Złamanie płyty protezy
  Dostawienie zęba, który wypadł z protezy
  Dostawienie brakującego zęba
  Dostawienie klamry
  Podścielenie protezy
  Błędy powstające przy podścielaniu protezy
  Rozdział 13. Protezy szkieletowe
  Wprowadzenie
  Planowanie leczenia
  Części składowe protezy
  Połączenia kładkowe
  Analiza paralelometryczna modelu roboczego
  Postępowanie kliniczne
  Kontrola próbnej protezy
  Oddanie gotowej protezy
  Protezy higieniczne
  Wizyty kontrolne
  Podsumowanie postępowania klinicznego
  Szynoprotezy
  Rozdział 14. Rola odżywiania w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej osób użytkujących protezy ruchome
  Wprowadzenie
  Wymogi żywieniowe
  Rozdział 15. Protezy stałe jednoczłonowe
  Wprowadzenie
  Wkłady koronowe
  Wkłady koronowo-korzeniowe
  Korony
  Cementowanie wkładów i koron
  Rozdział 16. Protezy stałe wieloczłonowe - mosty
  Wprowadzenie
  Wskazania i przeciwwskazania do stosowania
  Teoria skróconego łuku zębowego
  Planowanie i projektowanie
  Ocena jakości zębów filarowych
  Przęsła
  Problemy dodatkowe związane z projektowaniem konstrukcji mostów
  Przykłady projektowania mostów przy różnych brakach zębowych
  Postępowanie kliniczne
  Mosty specjalne
  Nowe rozwiązania konstrukcyjne
  Rozdział 17. Protezy nietypowe
  Wprowadzenie
  Proteza-obturator długoczasowy
  Postępowanie kliniczne
  Protezy twarzy
  Rozdział 18. Protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia
  Wprowadzenie
  Postępowanie kliniczne
  Wykonanie protez długoczasowych
  Szyny zgryzowe
  Rozdział 19. Stomatopatie protetyczne
  Wprowadzenie
  Uraz mechaniczny
  Infekcja grzybami drożdżopodobnymi
  Oddziaływanie płytki protez
  Działanie innych czynników
  Wpływ ogólnego stanu zdrowia
  Objawy kliniczne
  Różnicowanie
  Leczenie
  Profilaktyka
  Rozdział 20. Leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego
  Wprowadzenie
  Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 6 do 12 lat
  Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat
  Rozdział 21. Profilaktyka w protetyce stomatologicznej
  Wprowadzenie
  Postępowanie kliniczne
  Profilaktyka płytki nazębnej
  Rozdział 22. Geroprotetyka - protetyka wieku podeszłego
  Leczenie protetyczne pacjentów w podeszłym wieku
  Leczenie protezami stałymi
  Zredukowany łuk zębowy
  Protezy częściowe ruchome
  Protezy całkowite
  Całkowite protezy nakładowe
  Skorowidz