✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Propedeutyka pediatrii Marian Ireneusz Krawczyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Propedeutyka pediatrii

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 159,00 złCena: 128,79 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Propedeutyka pediatrii

  Autor : Marian Ireneusz Krawczyński

  Stron : 488

  ISBN : 9788320038583

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 2

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zawarto wiedzę dotyczącą profilaktycznej i leczniczej opieki nad dzieckiem, przedstawiono zasady organizacyjne tej opieki, szczegółowo omówiono podstawy fizjopatologii rozwoju dziecka, zasady zbierania wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz zróżnicowaną symptomatologię wieku rozwojowego. Dużo miejsca poświęcono zasadom zdrowego żywienia, a zwłaszcza wyższości naturalnego karmienia niemowląt nad karmieniem sztucznym. Przedstawiono także historię pediatrii jako dyscypliny klinicznej.
  Obecne, zaktualizowane wydanie uwzględnia dane z ostatnich lat, załączono również obowiązujący kalendarz szczepień. Rozdział dotyczący badań i poradnictwa genetycznego został napisany na nowo.
  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów akademii medycznych, ale może być także przydatny pediatrom i lekarzom zajmującym się medycyna rodzinną.

  Spis treści :
  Rozdział 1. Rys historyczny opieki zdrowotnej nad dzieckiem  
  1.1. Czasy starożytnej Grecji i Rzymu  
  1.2. Okres Średniowiecza  
  1.3. Wiek XV?XVIII  
  1.4. Wiek XIX  
  1.5. Wiek XX  
  1.6. Dzieje pediatrii w Polsce  
  1.7. Szpitale i kliniki pediatryczne w Polsce  
  1.8. Polskie Towarzystwo Pediatryczne  
  1.9. Polskie czasopisma pediatryczne
  Rozdział 2. Pediatria ? medycyna ogólna wieku rozwojowego  
  Rozdział 3. Rozwój dziecka  
  3.1. Auksologia ? nauka o rozwoju  
  3.2. Czynniki rozwoju  
  3.3. Okresy rozwoju ontogenetycznego człowieka  
  3.4. Elementy psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka  
  3.5. Metody oceny rozwoju fizycznego  
  3.6. Norma auksologiczna i jej pogranicze  
  3.7. Trend sekularny. Akceleracja rozwoju  
  3.8. Przewidywanie ostatecznej wysokości ciała  
  3.9. Budowa i postawa ciała a rozwój dziecka  
  3.10. Niektóre warianty i zaburzenia wzrastania oraz dojrzewania  
  3.11. Diagnostyka auksologiczna w praktyce  
  3.12. Sprawność i wydolność fizyczna  
  3.13. Wiek biologiczny a zwiększony wysiłek fizyczny  
  Rozdział 4. Odrębności układowe (narządowe) rozwoju dziecka  
  4.1. Układ krążenia  
  4.2. Układ oddechowy  
  4.3. Układ krwiotwórczy  
  4.4. Rozwój odporności (układ immunologiczny)  
  4.5. Układ pokarmowy
  4.6. Układ moczowy  
  4.7. Układ nerwowy  
  Rozdział 5. Składniki odżywcze: zapotrzebowanie i wykorzystanie w ustroju  
  5.1. Białka  
  5.2. Węglowodany  
  5.3. Tłuszcze  
  5.4. Woda  
  5.5. Witaminy  
  5.6. Składniki mineralne  
  Rozdział 6. Żywienie dzieci i młodzieży  
  6.1. Karmienie naturalne niemowląt  
  6.2. Pokarm kobiecy  
  6.3. Promocja karmienia piersią  
  6.4. Żywienie sztuczne zdrowego niemowlęcia  
  6.5. Żywienie dziecka z małą urodzeniową masą ciała  
  6.6. Żywienie dzieci we wczesnym dzieciństwie i w wieku przedszkolnym
  6.7. Żywienie dzieci w wieku szkolnym i młodzieży  
  6.8. Sposób żywienia, klasyfikacja diet  
  6.9. Diety eliminacyjne  
  6.10. Żywienie a zwiększona aktywność fizyczna
  6.11. Niepożądane reakcje pokarmowe  
  Rozdział 7. Badanie dziecka
  7.1. Wywiad lekarski (anamnesis)  
  7.2. Badanie przedmiotowe (status praesens)  
  7.3. Badanie neurologiczne  
  7.4. Badania pomocnicze  
  Rozdział 8. Badania i poradnictwo genetyczne w pediatrii
  8.1. Genetyczna etiologia chorób i wad wrodzonych  
  8.2. Aberracje chromosomowe  
  8.3. Choroby jednogenowe  
  8.4. Wady i choroby uwarunkowane wieloczynnikowo  
  8.5. Choroby uwarunkowane mutacjami DNA mitochondrialnego  
  8.6. Analiza rodowodu  
  8.7. Wady wrodzone ? problem współczesnej pediatrii  
  8.8. Diagnostyka prenatalna  
  8.9. Zasady poradnictwa genetycznego  
  Rozdział 9. Podstawy klinicznej symptomatologii pediatrycznej  
  9.1. Płacz i płaczliwość  
  9.2. Ból  
  9.3. Wymioty (vomitus, emesis)  
  9.4. Biegunka (diarrhoea)  
  9.5. Zaparcie (obstipatio)  
  9.6. Krwawienie z przewodu pokarmowego  
  9.7. Żółtaczka i cholestaza wątrobowa  
  9.8. Powiększenie wątroby (hepatomegalia)  
  9.9. Kaszel (tussis)  
  9.10. Świst oddechowy (stridor)
  9.11. Duszność (dyspnoë)  
  9.12. Bladość (pallor)  
  9.13. Sinica (cyanosis)  
  9.14. Wielomocz (poliuria)
  9.15. Skąpomocz, bezmocz (oliguria, anuria)  
  9.16. Krwiomocz (haematuria)  
  9.17. Moczenie nocne (enuresis nocturna) i nietrzymanie moczu (incontinentio urinae
  9.18. Wykwity i wysypki skórne 
  9.19. Odwodnienie (exsiccosis
  9.20. Obrzęki (oedemata
  9.21. Wole (struma
  9.22. Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych (lymphadenopathia)
  9.23. Gorączka (febris
  9.24. Drgawki (convulsiones
  9.25. Zaburzenia świadomości 
  9.26. Niepełnosprawność intelektualna 
  Rozdział 10. Uzależnienia i patologia społeczna  
  10.1. Nikotynizm 
  10.2. Alkoholizm 
  10.3. Narkomania 
  10.4. Dziecko krzywdzone (ang. child abuse) 
  10.5. Samobójstwa
  Rozdział 11. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wieku rozwojowym  
  11.1. Żywienie a zachorowalność 
  11.2. Otyłość
  11.3. Hipercholesterolemia i miażdżyca 
  11.4. Nadciśnienie tętnicze
  11.5. Cukrzyca 
  11.6. Zaburzenia przewodu pokarmowego 
  11.7. Zaburzenia psychosomatyczne 
  11.8. Profilaktyka stomatologiczna 
  11.9. Zespół przewlekłego zmęczenia 
  Rozdział 12. Podstawowe pojęcia z zakresu demografii, statystyki i epidemiologii w medycynie wieku rozwojowego  
  12.1. Demografia 
  12.2. Statystyka 
  12.3. Epidemiologia 
  Rozdział 13. Zdrowie, jego ocena i ochrona  
  13.1. Definicja zdrowia 
  13.2. Negatywne i pozytywne mierniki zdrowia 
  13.3. Zdrowie publiczne 
  13.4. Narodowy Program Zdrowia 
  13.5. Prawa dziecka 
  Rozdział 14. Organizacja ochrony zdrowia dzieci i młodzieży  
  14.1. System zdrowia i opieki zdrowotnej w dobie reformy ochrony zdrowia 
  14.2. Struktura organizacyjna i podstawowe zadania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
  Rozdział 15. Szkoła a zdrowie ucznia. Problemy medycyny szkolnej
  15.1. Koncepcje ochrony zdrowia ucznia i modele organizacyjne medycyny szkolnej 
  15.2. Najczęstsze problemy zdrowotne populacji szkolnej i potrzeby młodzieży w okresie dojrzewania 
  15.3 Poradnictwo czynne i zadania lekarza w opiece nad dzieckiem w wieku szkolnym 
  15.4. Kontrola lekarska wychowania fizycznego i sportu w szkole 
  15.5. Higiena ucznia i środowiska szkolnego 
  15.6. Higiena nauczania i wychowania 
  15.7. Higiena placówek oświatowo-wychowawczych
  15.8. Bezpieczeństwo w szkole 
  Rozdział 16. Immunoprofilaktyka (szczepienia ochronne) i tuberkulinodiagnostyka
  16.1. Ogólne zasady szczepień i rodzaje szczepionek
  16.2. Program szczepień ochronnych
  16.3. Przeciwwskazania do szczepień
  16.4. Odczyny poszczepienne
  16.5. Środki ostrożności
  16.6. Informacje o szczepieniach przekazywane rodzicom
  16.7. Aktualne problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych u dzieci
  16.8. Szczepienie BCG i testy tuberkulinowe
  Rozdział 17. Biochemiczne i hematologiczne wartości referencyjne u dzieci
  17.1. Referencyjne wartości biochemiczne
  17.2. Referencyjne wartości hematologiczne
  Piśmiennictwo  
  Skorowidz