✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz CZELEJ
img
img

Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
Autor : Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz,
Redaktor : Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz
Stron : 280
ISBN : 9788360608678
Rok wydania : 2008
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : B5

Rola i zakres promocji zdrowia są potencjalnie nieograniczone, a we współczesnych systemach ochrony zdrowia przypisuje się jej coraz większe znaczenie. Jest to podstawowy aspekt pielęgniarstwa i innych profesji związanych z opieką zdrowotną oraz jedno z najważniejszych zadań w dziedzinie ochrony zdrowia. Perspektywy rozwoju promocji zdrowia wyznaczają nowe zadania dla pielęgniarek i położnych.
Dotychczas nie było podręcznika, który obejmowałby te właśnie zagadnienia, przeznaczonego dla pielęgniarek i położnych. Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Czynne zawodowo pielęgniarki i położne również znajdą tu informacje, które będą użyteczne w ich pracy. Celem autorów podręcznika było przede wszystkim przygotowanie czytelników do twórczego włączenia się w realizację szeroko rozumianej promocji zdrowia. Podręcznik powstał przy udziale pracowników naukowo-dydaktycznych ośrodków akademickich z całej Polski, co pozwoliło na ukazanie zagadnień z perspektywy różnych doświadczeń.


Spis treści :
Wstęp
Rozdział 1. Zdrowie jako wartość
Rozdział 2. Psychospołeczny kontekst promocji zdrowia
Rozdział 3. Wybrane zagadnienia z zakresu promocji zdrowia
Rozdział 4. Promocja zdrowia w społecznościach lokalnych
Rozdział 5. Promocja zdrowia a pielęgniarstwo
Rozdział 6. Wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej w promocji zdrowia
Rozdział 7. Poradnictwo w pracy pielęgniarki i położnej
Rozdział 8. Etyczno-deontologiczne aspekty promocji zdrowia
Indeks