Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich

Autor: Wach Tomasz Janusz

Rok: 2014

ISBN: 9788379302956

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. specyfiki problemu wchodzenia w obszar zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały konteksty sytuacji społeczno-prawnych nieletnich sprawców czynów zabronionych. Opisy dotyczą osób młodych i ich środowisk obciążonych przestępczością, dodatkowo mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wskazane są możliwości racjonalizacji wymienionych problemów. Warto podkreślić, że rekomendacje te dotyczą nie tylko oddziaływań na sprawców czynów zabronionych, ale też mogą być przydatne wychowawcom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, kuratorom, policjantom, którzy zajmują się młodzieżą wchodzącą w sferę problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.