Continuo - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Continuo

Continuo
Wydawnictwo „Continuo”

powstało w 1995 r. we Wrocławiu. Jego założycielem i właścicielem jest Jan Kuźma, długoletni redaktor w Wydawnictwie Ossolineum, Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, Dziale Wydawnictw Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wydawnictwo zajmuje się przede wszystkim wydawaniem publikacji naukowych
w planie własnym oraz zlecanych przez instytuty, komitety i towarzystwa naukowe, uczelnie oraz firmy.

W swoim dorobku mamy publikacje z zakresu:
geografii i geologii (m.in. serie – Dokumentacja Geograficzna, Prace Geograficzne, Geologos, półrocznik Geohraphia Polonica),
ekonomii,
edukacji (m.in. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w seriach – Matura 2002, Egzamin gimnazjalny, Sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej),
medycyny (m.in. dwumiesięcznik Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, kwartalniki Family Medicine & Primary Care Review oraz Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, serie Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego, Dziecko i jego środowisko, Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi).

Obecnie nasz profil obejmuje głównie nauki medyczne.

"Continuo" jest wydawcą i dystrybutorem założonego w 1999 r. kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review (dawniej Polska Medycyna Rodzinna) – organu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych.

Czasopismo jest objęte międzynarodową rejestracją: Elsevier Bibliographic Databases: EMBASE, EMNursing, Compendex, GEOBASE, Mosby Yearbooks, Scopus; Index Copernicus.

Sortuj po: Nazwie | Cenie | Najnowszym Arrow_up
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona
Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy
Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne moż...
Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków
Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków
Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej
Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej 50,99 zł
60,00 zł
Dodaj do koszyka
Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci
Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci
Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych
Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych 27,49 zł
32,00 zł
Dodaj do koszyka
Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych
Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układo...
Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii
Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zag...
Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego
Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowe...
Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę
Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cu...
Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych
Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych 37,99 zł
42,00 zł
Dodaj do koszyka
Przyrost masy ciała indukowany lekami psychotropowymi – podłoże neurobiologiczne, mechanizmy działania leków, przeciwdziałanie
Przyrost masy ciała indukowany lekami psychotropowymi – podłoże neurob...
Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie   w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym
Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeni...
Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo
Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo
Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia
Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia 48,99 zł
56,00 zł
Dodaj do koszyka
Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów
Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów
Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu
Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alz...
Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich
Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zes...
Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia
Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagn... 83,59 zł
100,00 zł
Dodaj do koszyka
Wprowadzenie do Psychologii LGB
Wprowadzenie do Psychologii LGB 60,99 zł
70,00 zł
Dodaj do koszyka
Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych
Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków me... 55,99 zł
65,00 zł
Dodaj do koszyka
Zespół uzależnienia od nikotyny - ujęcie interdyscyplinarne
Zespół uzależnienia od nikotyny - ujęcie interdyscyplinarne
Nazwa Brutto
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona