Procedury chirurgiczne w implantologii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Procedury chirurgiczne w implantologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Kwintesencja

Tytuł: Procedury chirurgiczne w implantologii

Autor: Louie Al-Faraje

Rok: 2014

Oprawa: Spirala

Zdjęcia: 32

Stron: 84

ISBN:978-83-85700-85-2

Zamierzeniem zaprezentowanej listy kontrolnej jest zapewnienie implantologowi (zarówno początkującemu, jak i doświadczonemu) narzędzia, które zapewni dodatkowy margines bezpieczeństwa i pomoże w zabiegach (poczynając od sposobu ułożenia instrumentów, a kończąc na wskazówkach pooperacyjnych).


SPIS TREŚCI

Planowanie
1. Lista kontrolna przy planowaniu leczenia 9
1.1 Zbiór danych diagnostycznych 10
1.2 Czynniki ryzyka 11
1.3 Ocena CT 15
1.4 Wytyczne przy natychmiastowym obciążeniu 17
1.5 Zaawansowany plan leczenia 19
1.6 Prezentacja planu leczenia 20

Chirurgia
2. Protokół zabiegów chirurgicznych 21
2.1 Podstawowy protokół implantacji 22
2.2 Regeneracja zębodołu i zachowanie wyrostka 25
2.3 Odsłonięcie implantów 27
2.4 Podniesienie dna zatoki szczękowej techniką zamkniętą 31
2.5 Sterowana regeneracja kości za pomocą materiału kościozastępczego i resorbowalnej lub nieresorbowalnej błony zaporowej 34
2.6 Sterowana regeneracja kości przy użyciu rhBMP-2/ACS i siatki tytanowej 36
2.7 Poszerzenie wyrostka za pomocą techniki rozszczepienia 38
2.8 Przeszczep za pomocą bloczków kostnych 43
2.9 Podniesienie dna zatoki szczękowej techniką otwartą 45

Mini-implanty
3. Mini-implanty i implanty o małej średnicy: protokół zabiegowy 47
3.1 Planowanie mini-implantów lub implantów o małej średnicy 48
3.2 Wprowadzenie mini-implantów lub implantów o małej średnicy: technika bezpłatowa 50
3.3 Wprowadzenie mini-implantów lub implantów o małej średnicy: odwarstwienie płata pełnej grubości 52
3.4 Protetyczny protokół postępowania przy mini-implantach lub implantach o małej średnicy 54

Wskazania pooperacyjne
4. Wskazania pooperacyjne 57
4.1 Wskazania po wprowadzeniu implantów/GBR 58
4.2 Wskazania po regeneracji zębodołu 59
4.3 Wskazania po przeszczepie kości za pomocą bloczków 60
4.4 Wskazania po podniesieniu dna zatoki szczękowej 61
4.5 Wskazania przy sedacji 62

Instrumenty
5. Instrumenty do zabiegów implantacyjnych 63
5.1 Podstawowy zestaw instrumentów 64
5.2 Zestaw instrumentów do natychmiastowej implantacji 65
5.3 Zestaw instrumentów do regeneracji zębodołu 66
5.4 Zestaw instrumentów do sterowanej regeneracji kości 67
5.5 Zestaw instrumentów do podniesienia dna zatoki szczękowej techniką zamkniętą 68
5.6 Zestaw instrumentów do rozszczepienia wyrostka zębodołowego 69
5.7 Zestaw instrumentów do podniesienia dna zatoki szczękowej techniką otwartą 70
5.8 Zestaw instrumentów do augmentacji za pomocą bloczków kostnych 72
5.9 Materiały, urządzenia i instrumenty do kontrolowania krwawienia i ciśnienia 73
5.10 Instrumenty do pobrania, opracowania i stabilizacji przeszczepu 74
5.11 Materiały szewne 75

Ewentualne komplikacje
6. Ewentualne komplikacje 77
6.1 Ocena uszkodzenia nerwu 78
6.2 Postępowanie w przypadku krwawienia 80
6.3 Tradycyjna konikotomia (krikotyreotomia) 82