✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Problemy wielokulturowości w medycynie Małgorzata Basińska, Bassam Aouil, Antygona Chad Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Problemy wielokulturowości w medycynie

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 109,00 złCena: 88,29 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Problemy wielokulturowości w medycynie

  Autor : Małgorzata Basińska, Bassam Aouil, Antygona Chad

  Redaktor : Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska,

  Stron : 402

  ISBN : 9788320041347

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. Wiedza o określonych zachowaniach każdej społeczności wobec zdrowia i choroby jest kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej. Znajomość poruszanych w podręczniku zagadnień  przyczyni się do umocnienia terapeutycznych związków między pracownikami służby zdrowia a pacjentem.
  W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur.
  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Polecamy go również uwadze studentów etnologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.


  Spis treści :
  Rozdział 1. Charakterystyka wybranych religii świata i grup etnicznych
  Buddyzm
  Chrześcijaństwo
  Hinduizm
  Islam
  Judaizm
  Prawosławie
  Romowie
  Świadkowie Jehowy
  Rozdział 2. Śmierć w różnych religiach świata
  Wprowadzenie
  Śmierć w buddyzmie
  Śmierć w chrześcijaństwie
  Śmierć w hinduizmie
  Śmierć w islamie
  Śmierć w judaizmie
  Rozdział 3. Kultura i subkultura
  Wprowadzenie
  Pochodzenie pojęcia „kultura”
  Definicja kultury
  Kultura a natura
  Kultura a cywilizacja
  Podstawowe cechy kultury
  Subkultura
  Społeczne funkcje kultury i subkultury
  Rozdział 4. Wielokulturowość społeczeństwa polskiego
  Wprowadzenie
  Uchodźca, imigrant, repatriant
  Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  Rozdział 5. Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004-2009 w aspekcie ochrony zdrowia
  Rozdział 6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  Prawa człowieka w Radzie Europy
  Europejska Konwencja Praw Człowieka a Unia Europejska
  Katalog praw człowieka
  Prawo do skargi
  Europejski Trybunał Praw Człowieka
  Europejska Konwencja Praw Człowieka a Polska
  Podsumowanie
  Rozdział 7. Dialog wielokulturowy
  Wprowadzenie
  Kompetencja międzykulturowa
  Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie
  Różnorodność moralna
  Obszary różnorodności kulturowej w systemie opieki zdrowotnej
  Pośrednik międzykulturowy
  Kształcenie medyczne w wielokulturowym świecie
  Model TOPOI. Systemowo-teoretyczne podejście do komunikacji międzykulturowej
  Interakcja z innymi kulturami
  Rozdział 8. Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym
  Wprowadzenie
  Zdrowie i choroba w wymiarze biomedycznym
  Społeczny wymiar zdrowia i choroby
  Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze psychologicznym
  Rozdział 9. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz reakcja na chorobę
  Wprowadzenie
  Uwarunkowania środowiskowe
  Podstawy uwarunkowań kulturowych
  Wiedza i wierzenia na temat przyczyn chorób
  Sposób postrzegania i interpretowania objawów chorobowych oraz reakcja na ból
  Postawy i zachowania wobec choroby
  Współczesne wzory dbałości o ciało
  Rozdział 10. Przesądy, zabobony a praktyki medyczne w ciągu wieków
  Wprowadzenie
  Przesądy a praktyki medyczne ludów pierwotnych
  Przesądy a praktyki medyczne w Egipcie, Indiach i Chinach
  Przesądy a praktyki medyczne w Grecji, kulturze arabskiej i judaizmie
  Przesądy a praktyki medyczne w średniowieczu, odrodzeniu i oświeceniu
  Przesądy a praktyki medyczne w XIX w.
  Przesądy a praktyki medyczne w medycynie ludowej
  Przesądy a praktyki medyczne w XX i XXI wieku
  Rozdział 11. Religijność a zdrowie
  Religia a zdrowie
  Religia wobec choroby
  Czy religijność ma wpływ na zdrowie?
  Rozdział 12. Znaczenie przekonań religijnych w opiece zdrowotnej
  Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania opieki zdrowotnej. Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia
  Kultura i religia wśród czynników warunkujących stan zdrowia
  Przemiany w opiece zdrowotnej - od monokulturowej do wielokulturowej
  Pozytywne i negatywne przykłady z historii
  Tolerancja wyzwaniem współczesności
  Czynniki związane z kulturą i/lub religią warunkujące stan zdrowia i zagrożenia zdrowotne
  Czynniki związane z kulturą i/lub religią wpływające na funkcjonowanie opieki zdrowotnej
  Rozdział 14. Funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia w dziejach
  Początki medycyny polskiej
  Rola i funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia
  Rozdział 15. Kulturowe wyznaczniki badania jakości w medycynie
  Jakość życia - ogólne pojęcie
  Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
  Ocena jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia
  Charakterystyka wybranych narzędzi do badania jakości życia
  Rozdział 16. Satysfakcja chorego z opieki medycznej
  Analiza terminologiczna pojęcia „satysfakcja pacjenta”
  Badanie satysfakcji pacjentów
  Kulturowe uwarunkowania badania satysfakcji pacjentów z opieki
  Znaczenie pomiaru satysfakcji pacjenta z opieki
  Rozdział 17. Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger
  Wprowadzenie
  Teoria Leininger
  Teoria Leininger a metaparadygmat pielęgniarstwa
  Teoria Leininger a proces pielęgnowania i kryteria oceny teorii
  Rozdział 18. Model Joyce Newman Giger i Ruth Elaine Davidhizare
  Rozdział 19. Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania
  Wprowadzenie
  Rasizm
  Geneza zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
  Skutki zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
  Relacje między personelem medycznym a pacjentem związane ze zjawiskiem uprzedzeń rasowych i religijnych
  Rozdział 20. Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych i psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych
  Wprowadzenie
  Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych
  Psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych
  Rozdział 21. Kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie
  Rozdział 22. Kulturowe uwarunkowania żywieniowe
  Rozdział 23. Wielokulturowość w pediatrii
  Wprowadzenie
  Dziecko w prehistorii
  Dziecko w starożytnym Egipcie
  Dziecko w starożytnej Grecji
  Dziecko w starożytnym Rzymie
  Dziecko w kulturze hinduskiej
  Dziecko w kulturze hebrajskiej
  Dziecko w kulturze islamskiej
  Dziecko w średniowiecznej medycynie arabskiej
  Dziecko w średniowiecznej medycynie chrześcijańskiej
  Dziecko w odrodzeniu i baroku
  Pediatria nowożytna
  Dziecko i pediatria w wielokulturowych społeczeństwach na początku XXI wieku
  Rozdział 24. Transkulturowa neurologia i psychiatria
  Wprowadzenie
  Podejście do pacjenta niepełnosprawnego w ciągu wieków
  Kulturowe uwarunkowania zaburzeń neurologicznych
  Podejście do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w ciągu wieków
  Kulturowe uwarunkowania wybranych zaburzeń psychicznych
  Rozdział 25. Kulturowe uwarunkowania narkomanii
  Wprowadzenie
  Rys historyczny wybranych substancji narkotycznych
  Znaczenie narkotyków w kulturze wybranych społeczności
  Narkotyki w ruchu hipisowskim
  Dwie koncepcje rozwoju narkomanii
  Podsumowanie
  Rozdział 26. Kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych
  Seksualność człowieka a prawa seksualne
  Zachowania seksualne a chrześcijaństwo
  Zachowania seksualne a islam
  Zachowania seksualne a buddyzm
  Zachowania seksualne w zróżnicowanej kulturowo Azji
  Mniejszości seksualne
  Transseksualizm w świetle kultury i religii
  Rozdział 27. Kulturowe uwarunkowania w położnictwie, neonatologii i ginekologii
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki nad rodzącą
  Przebieg porodu - łagodzenie bólu porodowego a uwarunkowania społeczno-kulturowe
  Aspekty społeczno-kulturowe ciąży
  Ciąża u młodocianych
  Aborcja w świetle światopoglądu i prawa
  Zapłodnienie in vitro - uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne
  Rozdział 28. Kulturowe uwarunkowania w transplantologii
  Wprowadzenie
  Poglądy Kościołów chrześcijańskich na transplantologię
  Stanowisko innych religii
  Podsumowanie
  Rozdział 29. Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii
  Wybr ...