Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Cena: 110,15 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

  Autor: Góral Zbigniew, Karkowska Dorota, Karkowski Tomasz Adam

  Wydanie: 1

  Rok: 2019

  Stron: 704

  ISBN: 9788381601719

  Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa się z trzech części:

  Część I. Rola prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek, położnych oraz źródła prawa regulujące stosunki zatrudnienia pielęgniarek, położnych, zasady prawa pracy (zasada wolności wykonywania zawodu i pracy pielęgniarki i położnej, zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych, zasada równości i niedyskryminacji, zasada ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zasada godziwego wynagrodzenia, zasada prawa do wypoczynku, zasada zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego, podstawowe zasady dotyczące zbiorowego prawa pracy).

  Część II. Pracowniczy stosunek zatrudnienia (pojęcie, cechy i strony stosunku pracy, swoboda nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, zmiana i ustanie stosunku pracy).

  Część III. Ogólne i szczególne właściwości zatrudnienia pracowniczego pielęgniarek oraz położnych (obowiązki pracodawcy, obowiązki i prawa pracownika, zakaz konkurencji, czas pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, urlop pracowniczy i inne przerwy w wykonywaniu pracy, ochrona rodzicielstwa, odpowiedzialność stron w stosunkach zatrudnienia, odpowiedzialność pracodawcy i zleceniodawcy).

  Opracowanie ukazuje instytucje prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek i położnych w kontekście rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania stosunków zatrudnienia, a także z punktu widzenia orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych prawa pracy. Oprócz tego autorzy dokonali odniesień porównawczych do zatrudnienia cywilnoprawnego np. umowy o świadczenie usług pielęgniarskich.