Prawo ochrony środowiska - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Prawo ochrony środowiska

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: LexisNexis

Tytuł: Prawo ochrony środowiska

Autor: Iwanek-Chachaj Ewelina, Jerzmański Jan, Lebowa Dorota

Wydanie: 2

Rok: 2010

Format: 14.4x20.5cm

Stron: 464

ISBN: 9788376204055

Prawo ochrony środowiska to publikacja, w której autorzy omawiają m.in. zasady ogólne prawa ochrony środowiska, organy ochrony środowiska, procedury oddziaływania na środowisko, odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną w ochronie środowiska. Przedstawiona została rola orzecznictwa sądów i trybunałów w prawie ochrony środowiska, aspekty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera zagadnienia ogólne, druga natomiast – regulacje sektorowe dotyczące materialnego prawa ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Prawo ochrony środowiska jest skierowane nie tylko do studentów, lecz także do praktyków oraz innych podmiotów stosujących prawo ochrony środowiska w swojej działalności, w tym organów administracji publicznej.