Prawo ochrony środowiska Zarys wykładu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Prawo ochrony środowiska Zarys wykładu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: C.H. Beck

Tytuł: Prawo ochrony środowiska Zarys wykładu

Autor: Szuma Karolina

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 134

ISBN: 9788325552817

Prawo ochrony środowiska jest dyscypliną naukową rozwijającą się bardzo dynamicznie, pełniącą doniosłą funkcję w kształtowaniu otaczającego świata.
Problematyka ochrony środowiska jest uregulowana w wielu aktach prawnych, co może powodować trudności w stosowaniu przepisów. Z kolei studenci spotkać się mogą z problemami związanymi ze sprawnym przygotowaniem się do egzaminu z przedmiotu prawo ochrony środowiska. Dlatego książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, europeistyki oraz studentów ochrony środowiska. Również pracownicy organów administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska mogą sięgać po tę książkę, również ze względu na fakt, że zawiera ona wybór tez orzeczeń sądów. Wreszcie kandydaci na aplikacje prawnicze oprócz poszerzenia wiedzy teoretycznej mogą rozwiązać przykładowe testy zawarte w książce w formie wymaganej na egzaminie na aplikacje prawnicze.
Książka zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prawa ochrony środowiska. Omówione zostały zagadnienia ogólne i szczegółowe, zawarto także rozważania na temat prawa unijnego i międzynarodowego. Niektóre zagadnienia zostały omówione w sposób ogólny, inne – problemowe – zostały pogłębione. Wielokrotnie przytaczano problemy praktyczne pojawiające się w związku ze stosowaniem niektórych instytucji prawa ochrony środowiska. W książce zawarto także liczne odesłania do orzecznictwa i doktryny.