Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2

Autor: Kwiatkowska Monika

Wydanie: 2

Rok: 2017

Format: 14.5x21.0cm

Stron: 218

ISBN: 9788381074254

siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych.

W drugiej części szczegółowo przedstawiono m.in.:
- zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych,
- mechanizmy ustawy refundacyjnej i definicje ustawowych pojęć,
- procedurę zawarcia umowy na realizację recept zawierane z NFZ,
- zakres i formy informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych NFZ.
Zaprezentowano ponadto aktualne orzecznictwo, urzędowe interpretacje przepisów prawnych i wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnymi do funkcjonowania apteki.

W opracowaniu omówione zostały ostatnie zmiany w ustawie refundacyjnej, dotyczące m.in.:
- sporządzania recept w postaci elektronicznej i postaci papierowej,
elektronicznej obsługi refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- umożliwienia pacjentowi większej swobody w wyborze leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, innych niż przypisane na recepcie, jednakże niepowodujących powstania różnic terapeutycznych,
- wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na żądanie pacjenta,
- bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne osób powyżej 75. roku życia.
Ukazano aktualne zasady przeprowadzania kontroli w aptekach, poczynając od ogólnych zasad kontroli po szczegółowe unormowania dotyczące kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, NFZ oraz inne podmioty uprawnione do kontroli aptek. Uaktualniono również opis roli, zadań i zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.