✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Praktyka zawodowa Susan Blackburn, Ann Bradshaw, Judy Byrne Jenny Edwins Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Praktyka zawodowa

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 97,41 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Praktyka zawodowa

  Autor : Susan Blackburn, Ann Bradshaw, Judy Byrne

  Redaktor : Jenny Edwins

  Stron : 280

  ISBN : 9788320039580

  Rok wydania : 2011

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Jej treści tej są zgodne ze współczesnym rozumieniem opieki położniczej, uzasadnionym praktyką i potwierdzonym w badaniach naukowych.
  Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. Możliwości ukazane w książce pozwalają położnej pracującej w środowisku  rozwinąć swe umiejętności zawodowe i w pełni się usamodzielnić. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią, a także psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.
  Autorzy książki to położne pracujące w ośrodkach akademickich, lekarze oraz pracownicy socjalni.
  Publikacja jest adresowana do wszystkich położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Zawiera treści ważne dla położnych samodzielnych, prowadzących porody w domu lub domach narodzin.


  Spis treści :
  Przedmowa    
  Podziękowania          
  Rozdział 1. Wstęp. Praca w środowisku    
  Dawniej         
  National Service Framework a przyszłość
  ·     Gabinet położniczy w Albany
  ·     Jedna matka - jedna położna
  ·     Grupy podstawowej opieki medycznej i zlecanie zadań na podstawie praktyki
  Najważniejsze rozważania i inicjatywy
  ·     Ośrodki dziecięce
  ·     Common Assessment Framework (CAF) i działania interdyscyplinarne
  ·     Asystentki położnych
  Krytyka National Service Framework
  Podsumowanie
  CZĘŚĆ I. PORÓD
  Rozdział 2. Obserwacja i oczekiwanie: warunki porodu w domu
  Praktyka oparta na faktach
  ·    Krok 1. Dowiedz się, co jest ważne dla kobiety i jej rodziny
  ·    Krok 2. Używaj informacji, opierając się na ocenie klinicznej
  ·    Krok 3. Szukaj i oceniaj fakty w celu podjęcia decyzji
  ·    Krok 4. Otwarcie rozmawiaj o możliwych powikłaniach i ich konsekwencjach
  Prawo do porodu w domu?
  ·    Poród w domu i kompetencje położnej
  Fizjologia porodu i narodzin
  Sztuka położnictwa
  ·     Ochrona przestrzeni narodzin
  ·     Fizyczne i psychiczne wsparcie
  Podsumowanie
  Rozdział 3. Poród w domu wbrew zaleceniom
  Pojęcie ryzyka
  Zobowiązania państwowej ochrony zdrowia a zapewnienie opieki podczas porodu w domu
  ·     Czy położna ma obowiązek asystować przy porodzie w domu?
  Opieka stawiająca kobietę na pierwszym miejscu a poród w domu wbrew zaleceniom  
  ·     Świadomy wybór
  ·     Rozsądny standard informacji
  ·     Czym jest sprawność umysłowa?
  Rola położnej przełożonej
  ·     Dokumentacja
  Czy położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku komplikacji podczas porodu w domu?
  Przygotowania do opieki nad kobietą decydującą się na poród w domu wbrew zaleceniom
  Podsumowanie
  Rozdział 4. Fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu w domu
  Jak określić rolę położnej w trzecim okresie porodu
  Fizjologia trzeciego okresu porodu
  ·     Oddzielenie łożyska
  Przegląd danych na temat naturalnego przebiegu trzeciego okresu porodu
  ·     Trzeci okres porodu a zagrożenie dla życia i zdrowia matki6
  ·     Czas trwania trzeciego okresu porodu
  Przygotowanie do trzeciego okresu poprzedzające poród
  ·    Podawanie informacji i świadomy wybór
  ·    Przygotowanie otoczenia sprzyjającego bezpiecznemu porodowi w domu
  Praktyczne aspekty asystowania położnej w trzecim okresie porodu
  ·    Odklejenie się i wydalenie łożyska
  ·    Ocena objętości utraconej krwi
  ·    Łożysko zatrzymane
  ·    Obserwacja dziecka bezpośrednio po urodzeniu
  Poród w wodzie a fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu
  Podsumowanie
  Rozdział 5. Nauczanie w szkołach rodzenia: jak radzą sobie położne?
  Położne jako nauczyciele
  ·    Liczebność grup
  ·    Praktyka i stałe wsparcie
  Główne założenia
  Jak uczą się dorośli
  ·    Planowanie wykładu
  ·    Program nauczania
  ·    Sposoby uczenia się i nauczania
  Koncentracja i zarządzanie czasem
  ·    Zestawienie całości - przykłady krok po kroku
  Wskazówki dla nauczycieli
  ·    Gdzie, co i kto?
  Refleksja i ocena
  Podsumowanie
  CZĘŚĆ II. DZIECI
  Rozdział 6. Badania przesiewowe noworodków: co powinna wiedzieć położna
  Zasady badań przesiewowych
  ·    Krajowe Stowarzyszenie Badań Przesiewowych
  Przesłanki badań przesiewowych u noworodków
  Badania przesiewowe krwi u noworodków
  ·   Fenyloketonuria
  ·   Wrodzona niedoczynność tarczycy
  ·   Zaburzenia komórek sierpowatych
  ·   Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCADD)
  ·    Mukowiscydoza
  Pobieranie próbek krwi od noworodków do badania
  Program przesiewowy badania słuchu u noworodków
  ·    Otoemisja akustyczna
  ·    Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu
  Badanie noworodków i niemowląt między 6. a 8. tygodniem życia
  Udzielanie informacji i zgoda
  ·    Kalendarz badań przesiewowych
  ·    Język
  Doskonalenie badań przesiewowych przez pobieranie próbek kropli krwi w odpowiednim czasie
  Ryzyko związane z badaniami przesiewowymi krwi
  Podsumowanie
  Rozdział 7. Karmienie piersią i rola położnej środowiskowej
  Karmienie piersią a zdrowie
  Wybór
  ·    Rozpoczęcie karmienia piersią
  ·    Rola położnej
  ·    Czas trwania karmienia
  Baby Friendly Initiative (Inicjatywa Przyjazna Dziecku)
  ·    Praca nad uzyskaniem akredytacji9
  ·    Dlaczego nie wszystkie placówki ochrony zdrowia przyłączają się do Inicjatywy Przyjaznej Dziecku?
  Powrót do podstaw
  ·    Zbieranie wywiadu
  ·    Wysłuchanie kobiety i obserwacja karmienia
  Analiza przypadków związanych z karmieniem piersią
  Podsumowanie
  Użyteczne źródła informacji
  ·     Strony internetowe i bibliografia w języku polskim
  Rozdział 8. Ochrona i promocja dobra dzieci
  Ustawa o dzieciach z 1989 roku
  ·     Nakazy ochrony w sytuacji krytycznej
  ·     Nakazy ochrony dziecka (paragraf 46)
  ·     Opieka, nadzór i nakaz umożliwiający opiece społecznej przeprowadzenie dochodzenia
  Ustawa o dzieciach z 2004 roku
  ·      Lokalne rady ochrony dzieci
  ·     Ustawodawstwo uzupełniające
  Ważne porady dla położnych
  ·     Rozpoznawanie sytuacji zagrażających dzieciom
  Analiza sytuacji
  ·     Dokumentacja
  ·     Procedura skierowania dziecka wymagającego nadzoru
  Postępowanie po dokonaniu skierowania
  ·     Dziecko w potrzebie i obowiązek położnej
  ·     Dziecko potrzebujące ochrony i obowiązek położnej
  ·     Plan ochrony dziecka podczas porodu
  ·     Poród w domu i nakazy ochrony w sytuacji kryzysowej
  ·     Poród poza rejonem
  Podsumowanie
  CZĘŚĆ III. ZŁOŻONE POTRZEBY
  Rozdział 9. Zdrowie psychiczne w okresie okołoporodowym
  Historyczny punkt widzenia
  „Psychoza połogowa"
  Depresja poporodowa
  ·     Wzorzec medyczny
  ·     Kontekst socjologiczny
  ·     Opieka położnicza w przypadku kobiet z depresją
  Psychoza poporodowa
  Zespół stresu pourazowego
  ·     Postrzeganie kontroli i czynników poznawczych
  ·     Sprawozdanie
  Tokofobia
  Podsumowanie
  Rozdział 10. Opieka nad ciężarną nosicielką HIV
  Światowe trendy zakażenia HIV
  ·     Częstotliwość zakażeń HIV wśród kobiet w Wielkiej Brytanii
  Patofizjologia zakażenia HIV
  ·     Drogi transmisji HIV
  ·     Przebieg zakażenia HIV
  Wykrywanie zakażeń HIV
  ·     Diagnostyka
  ·     Przedstawienie diagnozy kobiecie
  Monitorowanie choroby i jej leczenie
  ·     Zapobieganie transmisji wertykalnej zakażenia
  ·     Karmienie noworodka
  Ujawnienie choroby rodzinie i przyjaciołom
  ·     Kwestie sporne
  ·     Kontynuacja opieki
  ·     Koordynowanie opieki
  Planowanie porodu
  Diagnostyka noworodka i opieka nad nim
  Monitorowanie przypadków ciąż seropozytywnych, transmisji wirusa i wyników leczenia
  Podsumowanie
  Rozdział 11. Przemoc domowa; wsparcie kobiet i stawianie pytań
  Dowody oparte na rutynowym wywiadzie i badaniu
  Spokojne zadawanie pytań
  ·     Zachowanie poufności
  Zagadnienia prawne
  Schroniska
  Mniejszości etniczne
  Praca między ośrodkami
  Podsumowanie