✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Powikłania w chirurgii jamy brzusznej Antoni Czupryna, Tomasz Gach, Andrzej Gryglewski Jan Kulig, Wojciech Nowak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Powikłania w chirurgii jamy brzusznej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Powikłania w chirurgii jamy brzusznej

Autor : Antoni Czupryna, Tomasz Gach, Andrzej Gryglewski

Redaktor : Jan Kulig, Wojciech Nowak

Stron : 296

ISBN : 9788320034691

Rok wydania : 2011

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Ryzyko powikłań wiąże się z każdą nową techniką chirurgiczną i jest wynikiem nabywania doświadczenia, zastosowania odpowiedniego sprzętu oraz istnienia charakterystycznych dla każdej metody komplikacji. Powikłania odróżnia się od innych negatywnych skutków operacji, jak np. niepowodzenie wyleczenia oraz negatywne następstwo zabiegu. Każdy negatywny skutek operacji, którego nie można zaliczyć do wyżej wymienionych, stanowi powikłanie.
Na częstość występowania powikłań po leczeniu chirurgicznym ma wpływ wiele czynników, wśród których szczególne znaczenie mają: ocena wskazań i czynników ryzyka, prawidłowość leczenia chorób współistniejących oraz doświadczenie zespołu chirurgicznego.
W książce w kompleksowy sposób omówiono najczęstsze powikłania występujące w chirurgii jamy brzusznej zarówno przy konkretnych zabiegach operacyjnych, jak i wspólne dla wielu typów zabiegów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały przyczyny poszczególnych powikłań, sposoby ich rozpoznania i leczenia, a także zapobiegania ich wystąpieniu. 


Spis treści :
Zamiast wstępu
Piśmiennictwo
1. Powikłania chirurgii powłok jamy brzusznej i powikłania rany operacyjnej
1.1.    Przepukliny brzuszne
1.2.    Powikłania wczesne
1.2.1. Powikłania wczesne miejscowe
1.2.2. Powikłania wczesne ogólne
1.3.    Powikłania późne
1.3.1. Powikłania późne miejscowe
1.3.2. Powikłania późne ogólne
Piśmiennictwo
2. Powikłania po zabiegach operacyjnych na przełyku
2.1.    Powikłania po zabiegach rekonstrukcyjnych przełyku wykonywanych z powodu guzów nowotworowych oraz krytycznych zwężeń narządu
2.1.1. Powikłania śródoperacyjne
2.1.2. Powikłania pooperacyjne wczesne
2.1.3. Powikłania pooperacyjne późne
2.2.    Powikłania po zabiegach resekcji uchyłków przełyku
2.3.    Powikłania po zabiegach korekcyjnych przełyku w grupie schorzeń czynnościowych
2.3.1. Powikłania po operacyjnym leczeniu achalazji
2.3.2. Powikłania po operacyjnym leczeniu choroby refluksowej przełyku
Piśmiennictwo
3. Powikłania chirurgii żołądka, w tym powikłania chirurgii bariatrycznej
3.1.    Czynniki ryzyka powikłań
3.2.    Powikłania wczesne
3.2.1. Nieszczelność zespolenia przełykowo-jelitowego i przełykowo-żołądkowego
3.2.2. Nieszczelność kikuta dwunastnicy
3.2.3. Przeciek chłonki w klatce piersiowej
3.2.4. Krwotok
3.2.5. Odma opłucnowa
3.2.6. Uszkodzenie drzewa oskrzelowego
3.2.7. Zaburzenia ze strony układu krążenia
3.2.8. Zaburzenia ze strony układu oddechowego
3.2.9. Zaburzenia opróżniania żołądkowego
3.2.10.   Przetoka trzustkowa, przeciek zespolenia jelitowo-jelitowego, ropień podprzeponowy
3.3.    Powikłania późne i następstwa zabiegów chirurgicznych resekcji żołądka
3.3.1. Zwężenie zespolenia
3.3.2. Zespół pętli Roux (Roux syndrome)
3.3.3. Zespół poposiłkowy (dumping syndrome)
3.3.4. Biegunka po zabiegu wagotomii
3.3.5. Żółciowe zapalenie błony śluzowej żołądka
3.3.6. Zespół pętli doprowadzającej
3.3.7. Zespoły niedożywienia, niedoborów i niedokrwistość
3.3.8. Ostre zapalenie trzustki i kamica pęcherzyka żółciowego
3.4.    Powikłania w materiale własnym
3.5.    Powikłania chirurgii bariatrycznej
3.5.1. Wskazania do zabiegów bariatrycznych
3.5.2. Ogólna charakterystyka zabiegów bariatrycznych
3.5.3. Czynniki ryzyka powikłań
3.5.4. Powikłania wczesne
3.5.5. Powikłania późne
3.5.6. Powikłania odległe
Piśmiennictwo
4. Powikłania chirurgii jelita cienkiego i dwunastnicy
4.1.    Pooperacyjna przetoka przewodu pokarmowego
4.2.    Uszkodzenie jelita podczas zabiegu
4.3.    Zwężenie jelita cienkiego i dwunastnicy
4.4.    Powikłania ileostomii
4.5.    Powikłania jejunostomii odżywczej
Piśmiennictwo
5. Zespół krótkiego jelita
5.1.    Etiologia
5.2.    Objawy
5.3.    Chirurgiczne postępowanie zapobiegawcze
5.4.    Leczenie w okresie późnym
Piśmiennictwo
6. Wczesna niedrożność pooperacyjna i późna niedrożność zrostowa
6.1.    Pooperacyjne porażenie perystaltyki
6.2.    Przedłużająca się niedrożność porażenna
6.3.    Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita cienkiego
6.4.    Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita grubego
6.5.    Późna niedrożność zrostowa
Piśmiennictwo
7. Powikłania po operacjach okrężnicy i odbytnicy
7.1.    Powikłania śródoperacyjne i wczesne
7.1.1. Krwawienia
7.1.2. Uszkodzenie narządów położonych wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowo
7.1.3. Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego
7.1.4. Zaburzenia czynności seksualnych
7.1.5. Nieszczelność zespolenia, przetoka kałowa
7.1.6. Zwężenie zespolenia
7.1.7. Uszkodzenie zwieraczy - nietrzymanie gazów i stolca
7.2.    Powikłania późne
7.2.1. Powikłania okołostomijne
7.2.2. Powikłania po operacjach odbytu
Piśmiennictwo
8. Powikłania po resekcji trzustki
8.1.    Epidemiologia powikłań, śmiertelność
8.2.    Czynniki ryzyka powikłań
8.3.    Profilaktyka powikłań
8.4.    Powikłania wczesne
8.4.1. Przetoka trzustkowa
8.4.2. Przedłużone zaleganie żołądkowe
8.4.3. Ropień wewnątrzbrzuszny
8.4.4. Krwawienie
8.4.5. Inne powikłania
8.5.    Powikłania późne
Piśmiennictwo
9. Pooperacyjne ostre zapalenie trzustki
9.1.    Epidemiologia powikłania, śmiertelność
9.2.    Objawy
9.2.1. Rozpoznanie kliniczne
9.2.2. Diagnostyka obrazowa
9.2.3. Pozostałe metody diagnozowania chorych
9.3.    Leczenie
9.3.1. Postępowanie zachowawcze
9.3.2. Leczenie operacyjne
9.4.    Zapobieganie
Piśmiennictwo
10. Powikłania chirurgii wątroby
10.1.  Przedoperacyjna ocena ryzyka powikłań
10.2.  Powikłania śródoperacyjne
10.2.1. Krwawienie śródoperacyjne
10.2.2. Uszkodzenie tętnic wątrobowych i żyły wrotnej
10.2.3. Zator powietrzny
10.2.4. Uszkodzenie dróg żółciowych
10.3.   Powikłania pooperacyjne
10.3.1. Okołowątrobowy zbiornik żółci - biloma
10.3.2. Przetoka żółciowa
10.3.3. Zwężenie dróg żółciowych
10.4.   Techniki miejscowego niszczenia guzów wątroby i ich powikłanie
10.4.1. Krioablacja zmian w wątrobie
10.4.2. Ablacja falami o częstotliwości radiowej (RFA)
Piśmiennictwo
11. Powikłania cholecystektomii i uszkodzenia dróg żółciowych
11.1.    Rodzaje uszkodzeń dróg żółciowych
11.1.1. Uszkodzenia przewodu pęcherzykowego oraz wyciek żółci
11.1.2. Uszkodzenia zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
11.1.3. Uszkodzenia wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
11.2.    Zwężenia dróg żółciowych
11.3.    Czynniki ryzyka oraz mechanizmy powstawania uszkodzeń dróg żółciowych
11.3.1. Niebezpieczna anatomia
11.3.2. Niebezpieczna patologia
11.3.3. Niebezpieczna chirurgia
11.4.    Diagnostyka uszkodzeń dróg żółciowych
11.4.1. Objawy
11.4.2. Badania obrazowe
11.5.    Leczenie uszkodzeń dróg żółciowych
11.5.1. Metody minimalnie inwazyjne
11.5.2. Leczenie chirurgiczne
11.5.3. Wyniki leczenia
Piśmiennictwo
12. Powikłania po endoskopowych zabiegach na drogach żółciowych
12.1.    Powikłania zabiegów endoskopowych
12.1.1. Ostre zapalenie trzustki
12.1.2. Krwawienie do przewodu pokarmowego
12.1.3. Perforacja
Piśmiennictwo
13. Perforacja jatrogenna dwunastnicy
13.1.    Etiologia i rozpoznanie
13.2.    Leczenie
Piśmiennictwo
14. Powikłania w chirurgii małoinwazyjnej
14.1.    Powikłania związane z zaburzeniami fizjologicznymi
14.2.    Konwersja do laparotomii
14.3.    Powikłania śródoperacyjne
14.3.1. Powikłania związane z uzyskiwaniem odmy wewnątrzotrzewnowej
14.3.2. Krwawienie z powłok ściany jamy brzusznej
14.3.3. Uszkodzenie jelit
14.3.4. Uszkodzenia dużych naczyń
14.3.5. Uszkodzenia mniejszych naczyń
14.4.    Powikłania związane z użyciem elektrokoagulacji
14.5.    Powikłania związane z usuwaniem tkanek
14.5.1. Zagubienie materiału w obrębie jamy brzusznej
14.5.2. Rozerwanie lub rozkaw ...