✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Powikłania w chirurgii dziecięcej Wojciech Apoznański, Maciej Sławomir Bagłaj, Jerzy Czernik Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Powikłania w chirurgii dziecięcej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Powikłania w chirurgii dziecięcej

Autor : Wojciech Apoznański, Maciej Sławomir Bagłaj,

Redaktor : Jerzy Czernik

Stron : 568

ISBN : 9788320037227

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskim piśmiennictwie medycznym, które kompleksowo ujmuje problem powikłań w chirurgii dziecięcej.
Publikacja jest poświęcona powikłaniom występującym w leczeniu operacyjnym noworodków i niemowląt oraz dzieci młodzieży. Zawiera wiedzę z etiologii, patofizjologii i techniki chirurgicznej, którą należy uwzględnić przy leczeniu pacjentów.
Ogromną jej zaletą są informacje dotyczące rozpoznania, obrazowania i leczenia powikłań pooperacyjnych, a także cenne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu powikłań.
Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgów ogólnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także dla studentów uczelni medycznych.

Spis treści :
1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci  
1.1. Wprowadzenie  
1.2. Problem śmiertelności i zdarzeń krytycznych ? zatrzymanie krążenia w anestezjologii dziecięcej  
1.2.1. Przyczyny  
1.3. Powikłania znieczulenia ogólnego u dzieci  
1.3.1. Powikłania indukcji znieczulenia  
1.3.2. Powikłania związane z podtrzymywaniem znieczulenia  
1.3.3. Przebudzenia  
1.3.4. Powikłania okresu budzenia  
1.4. Pooperacyjne nudności i wymioty  
1.5. Krwawienie pooperacyjne  
1.6. Odległe następstwa znieczuleń ogólnych u dzieci  
1.7. Powikłania znieczuleń regionalnych  
1.8. Zapobieganie powikłaniom u dzieci w przebiegu znieczulenia  
2. Chirurgia płodu  
2.1. Wprowadzenie  
2.2. Rozpoznawanie wad u płodów  
2.3. Leczenie chirurgiczne u płodów  
2.3.1. Zwyrodnienie gruczolakotorbielowate płuc (CCAM ? congenital cystic adenomatoid malformation)
2.3.2. Guz krzyżowo-ogonowy  
2.3.3. Przepuklina przeponowa  
2.3.4. Zastawka cewki tylnej  
2.3.5. Przepuklina oponowo-rdzeniowa  
2.3.6. Torbiel jajnika  
2.3.7. Wytrzewienie wrodzone  
2.3.8. Procedura EXIT  
2.4. Powikłania w chirurgii płodu  
2.5. Zapobieganie powikłaniom  
3. Wrodzona niedrożność przełyku (wrodzone zarośnięcie przełyku)
3.1. Określenie  
3.2. Epidemiologia powikłań  
3.3. Powikłania  
3.3.1. Powikłania okołooperacyjne  
3.3.2. Powikłania śródoperacyjne  
3.3.3. Powikłania pooperacyjne wczesne  
3.3.4. Powikłania pooperacyjne odległe  
3.3.5. Powikłania związane z endoskopowym leczeniem wrodzonego zarośnięcia przełyku  
3.4. Zapobieganie powikłaniom ? doświadczenia własne  
4. Przerostowe zwężenie odźwiernika  
4.1. Określenie  
4.2. Leczenie operacyjne  
4.2.1. Klasyczna pyloromiotomia  
4.2.2. Inne techniki operacyjne  
4.3. Powikłania  
4.3.1. Powikłania śródoperacyjne  
4.3.2. Powikłania pooperacyjne  
5. Wrodzona niedrożność dwunastnicy  
5.1. Określenie  
5.2. Objawy i rozpoznanie  
5.3. Metody leczenia  
5.3.1. Wewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy  
5.3.2. Przegroda dwunastnicy  
5.3.3. Zewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy  
5.3.4. Laparoskopowe techniki korekcji niedrożności dwunastnicy  
5.4. Powikłania  
5.4.1. Powikłania śródoperacyjne  
5.4.2. Powikłania pooperacyjne wczesne  
5.4.3. Późne powikłania pooperacyjne  
6. Wrodzona niedrożność jelita cienkiego  
6.1. Określenie  
6.2. Objawy i rozpoznanie  
6.3. Leczenie operacyjne  
6.3.1. Resekcja końcowego segmentu odcinka bliższego i pierwotne zespolenie jelitowe  
6.3.2. Minimalna resekcja, enteroplastyka i pierwotne zespolenie jelitowe  
6.3.3. Leczenie etapowe ? enterostomia  
6.3.4. Mnogie zarośnięcie jelita cienkiego  
6.4. Powikłania  
6.4.1. Powikłania śródoperacyjne  
6.4.2. Wczesne powikłania pooperacyjne  
6.4.3. Powikłania pooperacyjne późne  
6.5. Podsumowanie  
7. Wrodzone zarośnięcie dróg żółciowych  
7.1. Określenie  
7.2. Epidemiologia  
7.3. Rozpoznanie  
7.4. Leczenie  
7.5. Powikłania  
7.5.1. Powikłania śródoperacyjne  
7.5.2. Powikłania wczesne  
7.5.3. Powikłania odległe  
7.6. Podsumowanie  
8. Choroba Hirschsprunga  
8.1. Określenie  
8.2. Objawy  
8.3. Rozpoznanie i leczenie  
8.3.1. Diagnostyka  
8.3.2. Leczenie  
8.4. Powikłania  
8.4.1. Epidemiologia powikłań  
8.5. Rodzaje powikłań  
8.5.1. Powikłania wynikające z istoty choroby Hirschsprunga  
8.5.2. Powikłania pooperacyjne  
8.5.3. Leczenie powikłań  
8.5.4. Doświadczenia własne  
9. Wady wrodzone odbytu i odbytnicy  
9.1. Wprowadzenie  
9.2. Rys historyczny  
9.3. Epidemiologia powikłań  
9.4. Rodzaje powikłań  
9.4.1. Powikłania wczesne  
9.4.2. Powikłania późne  
9.4.3. Powikłania odległe  
9.4.4. Diagnostyka odległych powikłań w zakresie układu moczowego  
9.5. Leczenie powikłań  
9.5.1. Leczenie powikłań wczesnych  
9.5.2. Leczenie powikłań późnych  
9.6. Zapobieganie powikłaniom  
9.7. Doświadczenia własne
10. Obumierające zapalenie jelit u noworodków i niemowląt  
10.1. Wprowadzenie  
10.2. Leczenie  
10.3. Powikłania wczesne  
10.4. Powikłania późne  
10.5. Powikłania odległe  
10.6. Doświadczenia własne  
11. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego  
11.1. Określenie  
11.2. Występowanie  
11.3. Etiologia i patogeneza  
11.4. Objawy  
11.5. Rozpoznanie  
11.6. Leczenie
11.7. Powikłania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego  
11.7.1. Naciek i zlokalizowany ropień okołowyrostkowy  
11.7.2. Rozlane ropne zapalenie otrzewnej  
11.7.3. Zakażenie rany pooperacyjnej  
11.7.4. Ropnie wewnątrzbrzuszne  
11.7.5. Wczesna niedrożność pooperacyjna  
11.7.6. Opóźnione opróżnianie żołądka  
11.7.7. Przetoka kałowa  
11.7.8. Zapalenie płuc, wysięk i ropniak jamy opłucnej  
11.7.9. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego  
11.7.10. Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej
11.7.11. Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci najmłodszych  
11.7.12. Zapobieganie powikłaniom  
11.7.13. Doświadczenia własne  
12. Powikłania w chirurgii trzustki u dzieci  
12.1. Wprowadzenie  
12.2. Leczenie chirurgiczne chorób trzustki  
12.3. Powikłania po chirurgii trzustki  
12.3.1. Śródoperacyjne uszkodzenie żyły śledzionowej  
12.3.2. Przetoka trzustkowa  
12.3.3. Torbiel rzekoma trzustki  
12.3.4. Przedziurawienie okrężnicy poprzecznej  
12.3.5. Przetoka żółciowa  
12.4. Podsumowanie  
13. Nieswoiste zapalenie jelit  
13.1. Określenie  
13.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego  
13.3. Choroba Leśniowskiego?Crohna  
13.3.1. Objawy kliniczne  
13.3.2. Powikłania choroby  
13.3.3. Leczenie powikłań  
14. Powikłania w leczeniu wad powłok jamy brzusznej  
14.1. Wprowadzenie &nb ...