Poskromić ADHD Podręcznik terapeuty - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Poskromić ADHD Podręcznik terapeuty

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: GWP

Tytuł: Poskromić ADHD Podręcznik terapeuty

Autor: Safren Steven, Sprich Susan, Perlman Carol, Otto M

Wydanie: 1

Rok: 2014

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 168

ISBN: 9788374896047

ADHD jest coraz poważniejszym problemem nie tylko w przypadku dzieci, ale również osób dorosłych. Prowadzi się wiele badań mających na celu lepsze poznanie tego zaburzenia oraz opracowanie terapii, która pozwoli w pełni nad nim zapanować. Klinicyści ze szpitala w Bostonie stworzyli pierwszy program terapii ADHD dla dorosłych. Niniejszy podręcznik zawiera omówienie tego programu. Autorzy charakteryzują najczęstsze objawy ADHD, opisują kryteria diagnostyczne zaburzenia oraz analizują wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę stanu zdrowia. Przedstawiają główne metody pracy terapeutycznej z pacjentem i pomagania mu w radzeniu sobie z rozproszeniem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami z adaptacją w różnych środowiskach i z nawiązywaniem trwałych relacji. Opisany program terapeutyczny obejmuje 12 sesji, z których każda dotyczy innego problemu utrudniającego dorosłym z ADHD funkcjonowanie. Ten przejrzysty układ pozwala terapeucie krok po kroku pracować z pacjentem nad eliminowaniem każdej trudności. Ostatnia sesja jest poświęcona utrwalaniu zaproponowanych rozwiązań, aby zapobiec nawrotom objawów i aby pacjent umiał sam sobie z nimi poradzić.