Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia

Autor: J. Barański, A. Steciwko

wyd. I

Stron: 276 

rok wydania: 2012

format: 145x205, opr. twarda

ISBN: 978-83-7609-455-7

Książka została przygotowana przez zespół polskich autorów pod kierownictwem profesora Andrzeja Steciwki. Głównym celem tej publikacji jest przybliżenie wiedzy na temat wartości komunikowania interpersonalnego, form i sposobów budowania relacji terapeutycznej oraz dostarczenie informacji o tworzeniu prawidłowej relacji z chorym.

Pozycja jest skierowana do wszystkich lekarzy pragnących wzbogacić swoją wiedzę z zakresu umiejętności komunikowania się z pacjentem, która jest nieodzowna w codziennej praktyce lekarskiej.

Spis treści:

1. ogólne aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem
Komunikowanie się werbalne i niewerbalne
Wybrane sposoby porozumiewania się lekarza z pacjentem
Wybrane metody i narzędzia podnoszące efektywność relacji lekarz-pacjent
Emocje w relacji lekarz-pacjent: jak sobie z nimi radzić
Jak poprawnie prowadzić wywiad
Umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych jako warunek sukcesu komunikacyjnego lekarza z pacjentem
Relacja lekarz-pacjent - istotny element specjalizacji nie tylko lekarza rodzinnego
2. Szczegółowe aspekty porozumiewania się lekarza z pacjentem
Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem
Komunikowanie się z pacjentem w podeszłym wieku
Postępowanie z pacjentem agresywnym
Komunikowanie się w różnych sytuacjach w zależności od typu pacjentów
Komunikowanie się z pacjentem przewlekle chorym
Kontakt z pacjentem przewlekle chorym (schorzenia neurodegeneracyjne, układ krążenia, zaburzenia psychiczne)
Przekazywanie informacji pacjentowi z chorobą nowotworową
3. Trudne rozmowy lekarza z pacjentem
Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia
Rozmowa z pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych
Jak rozmawiać o problemach seksualnych? Rozmowa z ofiarą przemocy
Komunikacja i opieka nad osobami w sytuacji tragedii i kataklizmów
4. Prawne,etyczne i społeczne aspekty relacji lekarza z pacjentem
Przekazywanie informacji o stanie zdrowia w relacji lekarz-pacjent
Prawidłowe dokumentowanie komunikacji lekarza z pacjentem oraz osobami z jego otoczenia i jego rola w wyjaśnianiu podejrzenia popełnienia błędu medycznego
Aspekty etyczne komunikacji lekarza z pacjentem i personelem medycznym oraz podstawowe zasady obowiązujące przy komunikacji z użyciem tradycyjnych oraz nowoczesnych środków przekazu
Relacje personel medyczny-pacjent a organizacje samopomocowe