Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne Wydanie V - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Poradnik Instalacje Fotowoltaiczne Wydanie V

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: GLOBEnergia

Tytuł: Instalacje Fotowoltaiczne - Wydanie V

Wydawca: GEOSYSTEM

Rok: 2016

Stron: 295

ISBN:9788364339059

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór falownika najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała on możliwie najefektywniej.

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.

Ramowy spis treści
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, Bogdan Szymański, wydanie V
 
Spis treści:

1 Moduły fotowoltaiczne
1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.2.1 Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
1.2.2 Moduły cienkowarstwowe
1.2.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
1.2.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
1.2.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
1.2.6 Moduły oparte o ogniwa typu PERC (Nowość lub aktualizacja)
1.2.7 Moduły w technologii SmartWire (Nowość lub aktualizacja)
1.2.8 Dwustronne moduły PV.
1.3 Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV (Nowość lub aktualizacja)
1.4 STC, NOCT – warunki w jakich badane są moduły PV
1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej lub niskiej jakości ogniw?
1.8.1 W oparciu o parametry elektryczne
1.8.2 W oparciu o wygląd
1.9 Sprawność modułów PV
1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
1.12 LID i roczna utrata mocy
1.12.1 Moduły z dodatkiem galu
1.12.2 Początkowy wzrost mocy modułów CIGS
1.13 Degradacja warstwy EVA
1.14 Sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.15 Certyfikaty i normy (Nowość lub aktualizacja)
1.16 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym
2 Falowniki i optymalizatory mocy
2.1 Budowa i podział falowników
2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
2.3 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
2.4 Zależność sprawności od obciążenia falownika
2.5 Napięciowy zakres pracy falownika
2.6 Sprawność falowników
2.7 Mikrofalowniki w instalacji
2.7.1 Zalety mikrofalowników
2.7.2 Ograniczenia mikrofalowników
2.7.3 Mikrofalowniki – kiedy pomyśleć o wyborze (Nowość lub aktualizacja)
2.8 Optymalizatory mocy (power optimizer) (Nowość lub aktualizacja)
2.8.1 Zasada działania (Nowość lub aktualizacja)
2.8.2 Stałe napięcie na module PV i na łańcuchu modułów PV (Nowość lub aktualizacja)
2.8.3 Optymalizacja mocy na poziomie ogniw PV (Nowość lub aktualizacja)
2.8.4 Monitorowanie pracy na poziomie modułu i funkcje bezpieczeństwa (Nowość lub aktualizacja)
2.8.5 Porównanie funkcjonalności optymalizatorów mocy (Nowość lub aktualizacja)
2.9 Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów mocy. (Nowość lub aktualizacja)
2.10 Moc czynna, bierna, pozorna 
2.11 Monitoring pracy falowników
2.12 Wymagania OSD względem konfiguracji falowników (Nowość lub aktualizacja)
2.13 Analiza karty katalogowej
3 Dobór i optymalizacja instalacji
3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.2 System nadążny
3.3 Odstępy między rzędami
3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
3.4.1 Połączenie szeregowe i równoległe modułów
3.4.2 Niedopasowanie prądowe i napięciowe
3.5 Zacienienie i diody obejściowe
3.5.1 Wpływ zacienienia na pracę modułu
3.5.2 Energetyczne skutki zacieniania
3.5.3 Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów
3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
3.6.1 Dobór przekroju poprzecznego żył przewodów i kabli w instalacji PV
3.6.2 Tabele doboru przekroju poprzecznego kabli i przewodów do instalacji PV (Nowość lub aktualizacja)
3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
3.7.1 Bezpieczniki
3.7.2 Wyłączniki nadprądowe
3.7.3 Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa
3.7.4 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
3.8 Unikanie pętli
3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika/ów
3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację? (Nowość lub aktualizacja)
3.12 Wybór typu instalacji
3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid (Nowość lub aktualizacja)
3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid (Nowość lub aktualizacja)
3.14.2 Rozplanowanie modułów (Nowość lub aktualizacja)
3.14.3 Dobór falownika do modułów (Nowość lub aktualizacja)
3.14.4 Przewody i zabezpieczenia (Nowość lub aktualizacja)
3.14.5 Schemat instalacji (Nowość lub aktualizacja)
3.15 Uruchomienie falownika w instalacji
3.16 Typy instalacji wyspowych
3.16.1 Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
3.16.2 Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
3.16.3 Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania
3.17 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
3.18 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji (Nowość lub aktualizacja)
3.18.1 Kontrola i podstawowe pomiary i testy (Nowość lub aktualizacja)
3.19 Pomiary i analiza charakterystyki prądowo napięciowej (Nowość lub aktualizacja)
3.19.1 Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (Nowość lub aktualizacja)
3.19.2 Dokumentacja (Nowość lub aktualizacja)
3.19.3 Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji fotowoltaicznej (Nowość lub aktualizacja)
3.20 Akumulatory w systemach PV
3.20.1 DOD, SOC i liczba cykli ładowania
3.20.2 Wpływ temperatury na prace akumulatorów
3.20.3 Współpraca falownika z akumulatorami
3.21 Współpraca instalacji PV z pompą ciepła
4 Konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów i falowników (Nowość lub aktualizacja)
4.1 Systemy mocować na dachach skośnych (Nowość lub aktualizacja)
4.2 Systemy mocowań na dachach płaskich (Nowość lub aktualizacja)
4.3 Systemy mocowań na gruncie (Nowość lub aktualizacja)
4.4 Montaż modułów do konstrukcji wsporczej (Nowość lub aktualizacja)
4.5 Montaż falownika
5 Problemy wykonawcze i eksploatacyjne
5.1 Gorący punkt (hot spot)
5.2 Korozja warstwy TCO
5.3 Degradacja indukowanym napięciem PID
5.4 Prąd upływu
5.5 Zwarcie doziemne generatora PV
5.6 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
5.7 Możliwości przyłączenia instalacji do sieci
5.8 Mycie instalacji PV
5.9 Błędy wykonawcze
6 Ekonomika i uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych
6.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
6.1.1 Źródła danych o nasłonecznieniu
6.1.2 Uzysk energii z instalacji PV
6.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
6.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
6.4 Koszty eksploatacyjne
6.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie oraz net metering
6.6 Dotacja NFOŚiGW
7 Wydarzenia branżowe