Pomiędzy ukraińskością a sowieckością - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pomiędzy ukraińskością a sowieckością

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Nomos

Tytuł: Pomiędzy ukraińskością a sowieckością

Autor: Karnaukh Alla

Rok: 2015

Format: 14.5x20.0cm

Stron: 282

ISBN: 9788376881997

Recenzowana książka jest przykładem wartościowej analizy rekonstrukcji tożsamościowych i świadomości narodowej w warunkach zmiany społecznej. Przy tym stanowi interesujące studium przypadku wielokulturowej społeczności Zaporoża. Nie mam wątpliwości, że wzbogaca ona naukową wiedzę o tożsamościowych następstwach zmian społecznych. Co więcej, jest ona oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych zgodnie ze współczesnym kanonem.

Z recenzji dr hab. Dariusza Niedźwiedzkiego

Praca jest dojrzałym studium socjologicznym polegającym na wykorzystaniu znanych kategorii badawczych do diagnozy stanu świadomości narodowej na pograniczu ukraińsko- -rosyjskim, a więc na zupełnie nowym z polskiego punktu widzenia obszarze badawczym. Oznacza to, że główną wartość naukową, merytoryczną rozprawy upatruję w jej warstwie empirycznej, w postaci przeprowadzonych bardzo rzetelnie badań terenowych na mało znanym pograniczu ukraińsko-rosyjskim, z wykorzystaniem metod i technik o charakterze jakościowym, co pozwoliło Autorce dotrzeć do autentycznych postaw i motywacji narodowo-etnicznych mieszkańców społeczności lokalnych ulokowanych na ukraińsko- -rosyjskim pograniczu. Jeżeli podkreśliłem, że podstawową wartość pracy upatruję w jej części empirycznej, że jest ona najważniejsza, to nadto dlatego, iż może ona stanowić bardzo dobre źródło do późniejszych może nieco innych interpretacji stanu i przeobrażeń ukraińskiej świadomości narodowej.

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego