Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł: Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim

Autor: Ćwiąkała-Małys Anna

Rok: 2010

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 236

ISBN: 9788322931912

Monografia Anny Ćwiąkały-Małys jest poświęcona prezentacji problemów efektywności oraz narzędzi umożliwiających jej pomiar w uczelniach publicznych.
Odwołując się do literatury i prac własnych, autorka przedstawia wyniki przeprowadzonych wielowymiarowych badań empirycznych, obejmujących 59 publicznych uczelni akademickich podległych MNiSW, związanych z problematyką pomiaru efektywności procesu dydaktycznego od strony nakładów i efektów. Badania zostały zaprogramowane, a ich wyniki przedstawione z podziałem na kapitał ludzki, zasoby majątkowe i zasoby finansowe. Kolejne rozdziały książki zostały poświęcone efektywności jako zasadniczemu zagadnieniu rozpatrywanemu przez autorkę - od podejścia teoretycznego, przez analizę kontekstu międzynarodowego, z przywołaniem przykładów siedmiu krajów (w tym pięciu europejskich) do zasadniczej części pracy, czyli koncepcji pomiaru efektywności procesu kształcenia w polskim publicznym szkolnictwie wyższym.
Dorobek autorki otwiera nowe możliwości rozwiązywania trudnych problemów budżetowania procesu kształcenia w uczelniach publicznych z uwzględnieniem jego efektywności, a zatem odwołania się do efektów kształcenia. Podejście takie jest niezwykle aktualne w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji.