✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Położnictwo praktyczne i operacje położnicze Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

Autor : Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel,

Stron : 538

ISBN : 9788320040326

Rok wydania : 2010 Dodruk: 2013

Wydanie : 6

Oprawa : miękka

Format : B5

Obecne wydanie jest tłumaczeniem 20. wydania bardzo popularnego i cenionego podręcznika z zakresu położnictwa, który uchodzi za klasykę w tej dziedzinie. W przystępny sposób omówiono w nim zagadnienia dotyczące ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną zmieniono treści dotyczące chorób kobiety w ciąży, chorób płodu, powikłań ciąży oraz nieprawidłowego przebiegu porodu. Na ponad 500 rycinach przedstawiono m.in. najważniejsze rękoczyny i zabiegi położnicze. W tekście rozdziałów wyróżniono precyzyjnie sformułowane reguły położnicze i praktyczne wskazówki.
Jest to jedyny podręcznik położnictwa, w którym bardzo przystępnie i szczegółowo, krok po kroku, opisano aktualnie wykonywane operacje położnicze.
Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny oraz dla lekarzy położników i neonatologów.


Spis treści :
1. Fizjologia
1.1. Dojrzałe łożysko
1.1.1. Budowa, czynność
1.1.2. Łożysko jako gruczoł wydzielania wewnętrznego: HCG, HPL, progesteron, estrogeny
1.2. Płyn owodniowy
1.3. Rozwój zarodka i płodu
1.4. Organizm matki
2. Rozpoznanie ciąży
2.1. Ciąża wczesna
2.2. Rozpoznanie ciąży zaawansowanej
3. Opieka przedporodowa
3.1. Badania profilaktyczne
3.1.1. Wywiad
3.1.2. Badanie położnicze
3.1.2.1. Miednica
3.1.2.2. Badanie zewnętrzne: macica, chwyty Leopolda
3.1.2.3. Położenie płodu: położenie, ustawienie, ułożenie, wstawianie się
3.1.2.4. Tony serca płodu, osłuchiwanie
3.1.2.5. Zewnętrzne badanie miednicy, wymiary miednicy
3.1.2.6. Badanie przez pochwę: szyjka macicy, stopień rozwarcia, miednica kostna
3.1.3. Badanie ogólne
3.1.3.1. Ciśnienie tętnicze, badanie moczu, masa ciała
3.1.3.2. Serologia: grupa krwi, przeciwciała
3.1.3.3. Badania przesiewowe
3.1.4. Badania w ciąży dużego ryzyka
3.1.4.1. Kardiotokografia (KTG)
3.1.4.2. Amnioskopia
3.1.4.3. Badanie ultrasonograficzne
3.1.4.4. Badanie metodą Dopplera
3.1.4.5. Badania hormonalne, dojrzałość płuc płodu
3.1.5. Prenatalne badanie genetycznych wad płodu (diagnostyka prenatalna)
3.2. Porady dla kobiet w ciąży
3.2.1. Tryb życia
3.2.2. Częste dolegliwości ciążowe
4. Choroby ciężarnej
4.1. Choroby swoiste dla ciąży
4.1.1. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
4.1.2. Cholestaza ciężarnych
4.1.3. Nadciśnienie indukowane ciążą (nadciśnienie ciążowe), rzucawka, zespół HELLP 7
4.1.4. Choroby skóry swoiste dla ciąży
4.2. Choroby nieswoiste dla ciąży
4.2.1. Choroby serca
4.2.2. Gruźlica płuc
4.2.3. Odmiedniczkowe zapalenie nerek
4.2.4. Cukrzyca
4.2.4.1. Cukrzyca ciężarnych
4.2.5. Choroby gruczołu tarczowego
4.2.6. Ostry brzuch
4.2.7. Guzy przydatków
4.2.8. Badanie cytologiczne szyjki macicy
5. Powikłania w drugiej połowie ciąży
5.1. Poród przedwczesny
5.2. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, zespół zakażenia owodni
5.3. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
5.4. Ciąża po terminie
5.5. Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
6. Choroby płodu
6.1. Choroba hemolityczna
6.2. Alloimmunologiczna małopłytkowość płodu
6.3. Zakażenia przedporodowe
6.3.1. Przedporodowe zakażenie różyczką, embriopatia różyczkowa
6.3.2. Cytomegalia
6.3.3. Ospa wietrzna, półpasiec
6.3.4. Opryszczka zwykła
6.3.5. Wirusowe zapalenie wątroby
6.3.6. Rumień zakaźny
6.3.7. Nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS), ciężarne HIV-dodatnie
6.3.8. Listerioza ciężarnej, listerioza u noworodka
6.3.9. Toksoplazmoza
6.3.10. Kiła
6.3.11. Rzeżączka
6.3.12. Szczepienia podczas ciąży
6.4. Wady rozwojowe
6.4.1. Wodogłowie
7. Poród prawidłowy
7.1. Czynniki porodowe
7.1.1. Płód
7.1.2. Kanał rodny
7.1.3. Siły porodowe, czynność skurczowa macicy
7.2. Początek porodu
7.2.1. Zwiastuny porodu, początek porodu, przygotowanie rodzącej
7.2.2. Wywiad, badanie rodzącej, poród samoistny
7.2.3. Zachowanie się główki podczas przechodzenia przez kanał rodny
7.2.4. Ocena wysokości stania główki w kanale rodnym
7.2.4.1. Ocena wysokości stania główki za pomocą chwytów zewnętrznych
7.2.4.2. Ocena wysokości stania główki badaniem przez pochwę
7.2.4.3. Ocena wysokości stania główki za pomocą badania ultrasonograficznego
7.3. Badanie płodu podczas porodu
7.3.1. Osłuchiwanie, barwa płynu owodniowego
7.3.2. Kardiotokografia
7.3.3. Badanie krwi włośniczkowej płodu
7.4. Prowadzenie porodu
7.4.1. Prowadzenie okresu rozwierania
7.4.1.1. Nadzór, ułożenie rodzącej, pozycja podczas porodu, poród w wodzie
7.4.1.2. Uśmierzanie bólu porodowego
7.4.2. Prowadzenie okresu wydalania
7.4.2.1. Rodząca w okresie wydalania: bóle parte, pozycja porodowa, aktywne parcie, oddychanie
7.4.2.2. Płód w okresie wydalania, przedgłowie, krwiak podokostnowy
7.4.2.3. Ochrona krocza
7.4.2.4. Rodzenie barków, tułowia, bioder
7.4.2.5. Ustalenie godziny porodu, odpępnienie, cechy dojrzałości
7.5. Prowadzenie okresu łożyskowego
7.6. Okres położyskowy
7.7. Czas trwania porodu
8. Poród powikłany
8.1. Nieprawidłowe stanie i ułożenie główki
8.1.1. Niskie poprzeczne stanie główki
8.1.2. Wysokie proste stanie główki
8.1.3. Ustawienie potylicowe tylne
8.1.4. Ułożenia odgięciowe
8.1.4.1. Ułożenie wierzchołkowe
8.1.4.2. Ułożenie czołowe
8.1.4.3. Ułożenie twarzyczkowe
8.2. Położenie miednicowe
8.2.1. Podział, rozpoznanie, rozpoznanie różnicowe
8.2.2. Mechanizm porodowy
8.2.3. Poradnictwo ciężarnych
8.2.3.1. Profilaktyczny obrót płodu
8.2.4. Prowadzenie porodu, sposób rozwiązania
8.2.4.1. Pomoc ręczna: uwolnienie rączek, rodzenie barków i główki
8.2.4.2. Ręczne wydobycie płodu
8.2.4.3. Trudności podczas ręcznego wydobycia płodu (rodzenie rączek i główki)
8.3. Położenie poprzeczne
8.3.1. Przebieg porodu w położeniu poprzecznym
8.3.2. Postępowanie w położeniu poprzecznym
8.4. Ciąża wielopłodowa
8.4.1. Prowadzenie ciąży wielopłodowej
8.4.2. Powikłania porodu, sposoby porodu
8.4.2.1. Powikłania porodu
8.4.2.2. Sposoby porodu, prowadzenie porodu
8.4.2.3. Okres łożyskowy
8.5. Zaburzenia czynności skurczowej macicy
8.6. Zahamowanie postępu porodu
8.7. Przyspieszanie dojrzewania szyjki macicy, wzniecanie porodu
8.8. Wewnątrzmaciczne niedotlenienie, wczesne uszkodzenia mózgu płodu
8.9. Powikłania pępowinowe: przodowanie i wypadnięcie pępowiny
8.9.1. Przodowanie pępowiny
8.9.2. Wypadnięcie pępowiny
8.10. Przodowanie rączki, wypadnięcie rączki
8.11. Dystocja barkowa
8.12. Niewspółmierność porodowa
8.12.1. Miednica jednostajnie ścieśniona
8.12.2. Miednica lejkowata
8.12.3. Miednica długa
8.13. Pęknięcie macicy, rozdarcie macicy
8.14. Prowadzenie porodu po przebytym cięciu cesarskim
8.15. Zator płynem owodniowym
9. Operacje położnicze
9.1. Wskazania  
9.2. Przygotowanie do operacji
9.3. Nacięcie krocza, nacięcie pochwy i krocza
9.4. Pęknięcie krocza i pochwy (pęknięcie krocza), uszkodzenia łechtaczki, pęknięcia warg sromowych
9.5. Zabieg kleszczowy
9.6. Trakcja próżniowa
9.7. Cięcie cesarskie
9.8. Obroty
9.8.1. Obrót z położenia poprzecznego
9.8.2. Obrót z położenia główkowego
9.9. Operacje pomniejszające: przebicie główki, kraniotrakcja
10. Krwawienia podczas ciąży i porodu
10.1. Poronienie
10.1.1. Poronienie sztuczne
10.1.2. Poronienie samoistne
10.1.2.1. Poronienie zupełne, poronienie wczesne
10.1.2.2. Poronienie niezupełne
10.1.2.3. Poronienie rozpoczynające się
10.1.2.4. Poronienie zagrażające
10.1.2.5. Poronienia nawykowe
10.1.2.6. Poronienie zatrzymane
10.1.2.7. Poronienie gorączkowe
10.2. Zaśniad groniasty, nowotwory trofoblastu
10.3. Ciąża pozamaciczna (ektopowa), ciąża jajowodowa
10.4. Łożysko przodujące
10.5. Przedwczesne oddzielenie się łożyska
10.6. Błoniasty przyczep pępowiny
10.7. Obfite krwawienia po porodzie
10.7.1. Obfite krwawienie okresu oddzielania łożyska, krwawienia atoniczne
10.7.2. Krwawienia z uszkodzeń tkanek miękkich kanału rodnego
11. Połóg prawidłowy
11.1. Cofanie się zmian ciążowych i porodowych (inwolucja)
11.1.1. Położenie i ułożenie macicy podczas połogu
11.1.2. Zamykanie się kanału szyjki macicy
11.1.3. Wysokość dna macicy w pierwszych dniach połogu
11.2. Gojenie się ran porodowych podczas połogu
11.2.1. Odchody połogowe
11.3. Laktacja
11.4. Wznowienie czynności jajników
11.5. Kliniczny przebieg połogu
11.5.1. Tętno w okresie połogu
11.5.2. Temperatura ciała podczas połogu
11.5.3. Kontrola wysokości dna macicy
11.5.4. Kontrola odchodów połogowych
11.5.5. Oddawanie moczu w połog ...