✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Położnictwo praktyczne i operacje położnicze Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

Autor : Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel

Stron : 472

ISBN : 9788320039931

Rok wydania : 2009

Wydanie : 4

Oprawa : twarda

Format : B5

Książka należy do najpopularniejszych i bardzo cenionych publikacji z zakresu położnictwa. Przedstawione w niej zagadnienia dotyczą w zasadzie wszystkich problemów położniczych - od fizjologii przez ciążę, poród, połóg aż do okresu karmienia i opieki nad noworodkiem. Są one omówione w sposób zwięzły, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, a liczne ilustracje ułatwiają przyswojenie omawianych problemów, z którymi można się spotkać w praktyce położniczej. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy położników, neonatologów oraz dla studentów medycyny.


Spis treści :
1 Fizjologia
1.1 Dojrzale łożysko
1.1.1 Budowa, czynność
1.1.2 Łożysko jako gruczoł wydzielania wewnętrznego: HCG, HPL, progesteron, estrogeny
1.2 Płyn owodniowy
1.3 Rozwój zarodka i płodu
1.4 Organizm matki
2 Rozpoznanie ciąży
2.1 Ciąża wczesna
2.2 Rozpoznanie ciąży zaawansowanej
3 Opieka przedporodowa
3.1 Badania profilaktyczne
3.1.1 Wywiad
3.1.2 Badanie położnicze
3.1.2.1 Miednica, skóra
3.1.2.2 Badanie zewnętrzne: macica, chwyty Leopolda
3.1.2.3 Położenie płodu: położenie, ustawienie, ułożenie, wstawianie się
3.1.2.4 Tony serca płodu, osłuchiwanie
3.1.2.5 Zewnętrzne badanie miednicy, wymiary miednicy
3.1.2.6 Badanie przez pochwę: szyjka macicy, stopień rozwarcia, miednica kostna
3.1.3 Badanie ogólne
3.1.3.1 Ciśnienie tętnicze, badanie moczu, masa ciała
3.1.3.2 Serologia: grupy krwi, przeciwciała
3.1.4 Badania w ciąży dużego ryzyka
3.1.4.1 Kardiotokografia (KTG)
3.1.4.2 Amnioskopia
3.1.4.3 Badanie ultrasonograficzne
3.1.4.4 Badanie metodą Dopplera
3.1.4.5 Badania hormonalne, dojrzałość płuc płodu
3.1.5 Prenatalne badanie genetycznych wad płodu (diagnostyka prenatalna)
3.2 Porady dla kobiety w ciąży
3.2.1 Tryb życia
3.2.2 Częste dolegliwości ciążowe
4 Choroby ciężarnej
4.1 Choroby swoiste dla ciąży
4.1.1 Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
4.1.2 Nadciśnienie indukowane ciążą, rzucawka, zespół HELLP
4.2 Choroby nieswoiste dla ciąży
4.2.1 Choroby serca
4.2.2 Gruźlica płuc
4.2.3 Odmiedniczkowe zapalenie nerek
4.2.4 Cukrzyca, cukrzyca ciężarnych
4.2.5 Choroby gruczołu tarczowego
4.2.6 Ostry brzuch
4.2.7 Badanie cytologiczne szyjki macicy
5 Powikłania w drugiej połowie ciąży
5.1 Poród przedwczesny
5.2 Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, zespół zakażenia owodni
5.3 Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
5.4 Ciąża po terminie
5.5 Wielowodzie
5.6 Wodogłowie
5.7 Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
6 Choroby płodu
6.1 Choroba hemolityczna
6.2 Zakażenia przedporodowe
6.2.1 Przedporodowe zakażenie różyczką, embriopatia różyczkowa
6.2.2 Cytomegalia
6.2.3 Ospa wietrzna, półpasiec
6.2.4 Opryszczka zwykła
6.2.5 Wirusowe zapalenie wątroby
6.2.6 Rumień zakaźny
6.2.7 Nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS)
6.2.8 Listerioza ciężarnej, listerioza u noworodka
6.2.9 Toksoplazmoza
6.2.10 Kiła
6.2.11 Rzeżączka
6.2.12 Szczepienia podczas ciąży
7 Poród prawidłowy
7.1 Czynniki porodowe
7.1.1 Płód
7.1.2 Kanał rodny
7.1.3 Siły porodowe, czynność skurczowa macicy
7.2 Początek porodu
7.2.1 Zwiastuny porodu, początek porodu, przygotowanie rodzącej
7.2.2 Wywiad, badanie rodzącej, poród samoistny
7.2.3 Zachowanie się główki podczas przechodzenia przez kanał rodny
7.2.4 Ocena wysokości stania główki w kanale rodnym
7.2.4.1 Ocena wysokości stania główki za pomocą chwytów zewnętrznych
7.2.4.2 Ocena wysokości stania główki badaniem przez pochwę
7.3 Badanie płodu podczas porodu
7.3.1 Osłuchiwanie, barwa płynu owodniowego
7.3.2 Badanie krwi włośniczkowej płodu
7.3.3 Kardiotokografia
7.4 Prowadzenie porodu
7.4.1 Prowadzenie okresu rozwierania
7.4.1.1 Nadzór, ułożenie rodzącej, pozycja podczas porodu, poród w wodzie
7.4.1.2 Uśmierzanie bólu porodowego
7.4.2 Prowadzenie okresu wydalania
7.4.2.1 Rodząca w okresie wydalania: bóle parte, pozycja porodowa, aktywne parcie, oddychanie
7.4.2.2 Płód w okresie wydalania, przedgłowie, krwiak podokostnowy
7.4.2.3 Ochrona krocza
7.4.2.4 Rodzenie barków, tułowia, bioder
7.4.2.5 Ustalenie godziny porodu, odpępnienie, cechy dojrzałości
7.5 Prowadzenie okresu łożyskowego
7.6 Okres położyskowy
7.7 Czas trwania porodu
8 Poród powikłany
8.1 Nieprawidłowe stanie i ułożenie główki
8.1.1 Niskie poprzeczne stanie główki
8.1.2 Wysokie proste stanie główki
8.1.3 Ustawienie potylicowe tylne
8.1.4 Ułożenia odgięciowe
8.1.4.1 Ułożenie wierzchołkowe
8.1.4.2 Ułożenie czołowe
8.1.4.3 Ułożenie twarzyczkowe
8.2 Położenie miednicowe
8.2.1 Podział, rozpoznanie, rozpoznanie różnicowe
8.2.2 Mechanizm porodowy
8.2.3 Profilaktyczny obrót płodu
8.2.4 Prowadzenie porodu
8.2.4.1 Pomoc ręczna: uwolnienie rączek, rodzenie barków i główki
8.2.4.2 Ręczne wydobycie płodu
8.2.4.3 Trudności podczas ręcznego wydobycia płodu (rodzenie rączek i główki)
8.3 Położenie poprzeczne
8.3.1 Przebieg porodu w położeniu poprzecznym
8.3.2 Postępowanie w położeniu poprzecznym
8.4 Ciąża wielopłodowa
8.4.1 Prowadzenie ciąży wielopłodowej
8.4.2 Powikłania porodu, sposoby porodu
8.4.2.1 Powikłania porodu
8.4.2.2 Sposoby porodu, prowadzenie porodu
8.4.2.3 Okres łożyskowy
8.5 Zaburzenia czynności skurczowej macicy
8.6 Zahamowanie postępu porodu
8.7 Wzniecanie porodu, przebicie pęcherza płodowego
8.8 Wewnątrzmaciczne niedotlenienie, wczesne uszkodzenia mózgu płodu
8.9 Powikłania pępowinowe: przodowanie i wypadnięcie pępowiny
8.9.1 Przodowanie pępowiny
8.9.2 Wypadnięcie pępowiny
8.10 Przodowanie rączki, wypadnięcie rączki
8.11 Dystocja barkowa
8.12 Niewspółmierność porodowa
8.12.1 Miednica jednostajnie ścieśniona
8.12.2 Miednica lejkowata
8.12.3 Miednica długa
8.13 Pęknięcie macicy, rozdarcie macicy
8.14 Zator płynem owodniowym
9 Operacje położnicze
9.1 Wskazania
9.2 Przygotowanie do operacji
9.3 Nacięcie krocza, nacięcie pochwy i krocza
9.4 Pęknięcie krocza i pochwy (pęknięcie krocza), uszkodzenia łechtaczki, pęknięcia warg sromowych
9.5 Zabieg kleszczowy
9.6 Trakcja próżniowa
9.7 Cięcie cesarskie
9.8 Obroty
9.8.1 Obrót z położenia poprzecznego
9.8.2 Obrót z położenia główkowego
9.9 Operacje pomniejszające: przebicie główki, kraniotrakcja
10 Krwawienia podczas ciąży i porodu
10.1 Poronienie
10.1.1 Poronienie sztuczne
10.1.2 Poronienie samoistne
10.1.2.1 Poronienie zupełne, poronienie wczesne
10.1.2.2 Poronienie niezupełne (abortus incompletus)
10.1.2.3 Poronienie rozpoczynające się (abortus incipiens)
10.1.2.4 Poronienie zagrażające (abortus imminens)
10.1.2.5 Poronienia nawykowe (abortus habitualis)
10.1.2.6 Poronienie zatrzymane (missed abortion)
10.1.2.7 Poronienie gorączkowe (abortus febrilis)
10.2 Zaśniad groniasty, nowotwory trofoblastu
10.3 Ciąża ektopowa, ciąża jajowodowa
10.4 Łożysko przodujące (placenta praevia)
10.5 Przedwczesne oddzielenie się łożyska (ablatio placentae praecox)
10.6 Błoniasty przyczep pępowiny
10.7 Obfite krwawienia w okresie poporodowym
10.7.1 Obfite krwawienie okresu oddzielania łożyska, krwawienia atoniczne
10.7.2 Krwawienia z uszkodzeń tkanek miękkich kanału rodnego
11 Połóg prawidłowy
11.1 Cofanie się zmian ciążowych i porodowych (inwolucja)
11.1.1 Położenie i ułożenie macicy podczas połogu
11.1.2 Zamykanie się kanału szyjki macicy
11.1.3 Wysokość dna macicy w pierwszych dniach połogu
11.2 Gojenie się ran porodowych podczas połogu
11.2.1 Odchody połogowe (lochia)
11.3 Laktacja
11.4 Wznowienie czynności jajników
11.5 Kliniczny przebieg połogu
11.5.1 Tętno w okresie połogu
11.5.2 Temperatura ciała podczas połogu
11.5.3 Kontrola wysokości dna macicy
11.5.4 Kontrola odchodów połogowych
11.5.5 Oddawanie moczu w połogu
11.5.6 Wypróżnienia podczas połogu
11.5.7 Gimnastyka w połogu
11.5.8 Uruchamianie w połogu - wczesne wstawanie
11.5.9 Wypisanie ze szpitala po ukończeniu klinicznego okresu połogu
11.5.10 Karmienie piersią
12 Powikłania połogu
12.1 Zakażenia połogowe
12.1.1 Miejscowe zakażenia połogowe
12.1.1.1 Zakażenia rany po porodzie
12.1.1.2 Połogowe zapalenie błony śluzowej jamy macicy (endometritis puerperalis)
12.1.2 Szerzenie się zakażenia podczas połogu
12.1.2.1 Droga błon śluzowych - połogowe zapalenie przydatków
12.1.2.2 Droga chłonki - zapalenie mięśnia macicznego › połogowe zapalenie przymacicza
12.1.2.3 Droga krwi - posocznica połogowa
12.1.2.4 Połogowe (rozlane) zapalenie otrzewnej
12.2 Krwawienia podczas połogu
12.2.1 Resztki tkanki łożyskowej i polip łożyskowy
12.2.2 Połogowe zapalenie błony śluzowej macic ...