✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Położnictwo i ginekologia Grzegorz Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz, Grzegorz Bręborowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Położnictwo i ginekologia Repetytorium

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Położnictwo i ginekologia

Autor : Grzegorz Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz,

Redaktor : Grzegorz Bręborowicz

Stron : 520

ISBN : 9788320036787

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Repetytorium nawiązuje do podręcznika akademickiego wydanego pod tą samą redakcją naukową. Składa się z działów: położnictwo i ginekologia.
Zawiera materiał kursu położnictwa i ginekologii prowadzonego na wydziałach lekarskich uczelni medycznych.
Materiał o charakterze repetytoryjnym uzupełniają pytania kontolne z kluczem prawidłowych odpowiedzi.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny i stażystów przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.
Spis treści :
Położnictwo
1. Ciąża o przebiegu prawidłowym
1.1. Zapłodnienie
1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia
1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia
1.1.3. Fuzja gamet
1.1.4. Następstwa zapłodnienia
1.2. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu
1.2.1. Rozpoznanie ciąży w I trymestrze
1.2.2. Rozpoznanie ciąży w II trymestrze
1.2.3. Ustalenie terminu porodu
1.3. Popł­ód
1.3.1. Łożysko
1.3.2. Pępowina
1.3.3. Zaburzenia rozwojowe popłodu
1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży
1.4.1. Układ krążenia
1.4.2. Układ oddechowy
1.4.3. Układ pokarmowy
1.4.4. Układ kostny
1.4.5. Układ moczowy
1.4.6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego
1.4.7. Zmiany w metabolizmie
1.5. Odżywianie kobiety ciężarnej
1.5.1. Tłuszcze
1.5.2. Białka
1.5.3. Węglowodany
1.5.4. Witaminy
1.5.5. Suplementacja żywienia w ciąży
1.6. Organizacja opieki nad kobietą w ciąży
1.7. Badanie położnicze
2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym
2.1. Poronienie
2.2. Ciąża ektopowa
2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
2.4. Konflikt serologiczny
2.5. Krwotoki w II i III trymestrze ciąży
2.5.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska
2.5.2. Łożysko przodujące
2.6. Ciąża wielopłodowa
2.6.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej
2.6.2. Epidemiologia
2.6.3. Popłody ciąż bliźniaczych
2.6.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej
2.6.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej
2.6.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne
2.6.7. Nadzór nad ciążą wielopłodową i jej prowadzenie
2.6.8. Poród w ciąży wielopłodowej
2.7. Ciąża obumarła
2.8. Koagulopatie położnicze
2.8.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej
2.8.2. Zaburzenia krzepnięcia krwi
2.8.3. Małopłytkowość
2.8.4. Ciężkie, nabyte koagulopatie położnicze
2.8.5. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u kobiet w ciąży
2.9. Zaburzenia wzrastania płodu
2.9.1. Hipotrofia
2.9.2. Hipertrofia (makrosomia)
2.10. Ciążowa choroba trofoblastyczna
2.11. Niewydolnośćcieśniowo-szyjkowa
2.12. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
3. Choroby współistniejące z ciążą
3.1. Nadciśnienie tętnicze
3.1.1. Definicje i klasyfikacja nadciśnienia w ciąży
3.1.2. Stan przedrzucawkowy
3.1.3. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnieniowa)
3.1.4. Rzucawka
3.1.5. Nadciśnienie przewlekłe
3.1.6. Nałożony stan przedrzucawkowy na przewlekłe nadciśnienie tętnicze
3.2. Choroby wątroby
3.2.1. Cholestaza
3.2.2. Zespół HELLP
3.2.3. Ostre żółciowe stłuszczenie wątroby
3.2.4. WZW typu B
3.2.5. Kamica pęcherzyka żółciowego
3.3. Choroby układu moczowego
3.3.1. Przewlekła niewydolność nerek
3.3.2. Ostra niewydolność nerek
3.3.3. Kamica nerkowa
3.3.4. Zakażenie dróg moczowych
3.4. Choroby układu sercowo-naczyniowego
3.4.1. Symptomatologia chorób serca w ciąży
3.4.2. Diagnostyka kardiologiczna w okresie ciąży
3.4.3. Ocena ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie ciąży
3.4.4. Schemat opieki nad ciężarną z chorobą serca
3.4.5. Zaburzenia rytmu serca
3.4.6. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
3.4.7. Kardiomiopatie
3.4.8. Zawał mięśnia sercowego
3.4.9. Wady serca
3.5. Choroby układu krwiotwó­rczego
3.5.1. Niedokrwistości
3.5.2. Nowotwory układu krwiotwórczego
3.6. Cukrzyca
3.6.1. Klasyfikacja cukrzycy
3.6.2. Algorytm diagnostyczny cukrzycy ciążowej
3.6.3. Leczenie cukrzycy
3.6.4. Przygotowanie chorej na cukrzycę do ciąży
3.6.5. Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy
3.6.6. Powikłania ciąży u kobiety z cukrzycą
3.6.7. Wpływ cukrzycy na płód/dziecko
3.6.8. Postępowanie w czasie porodu
3.7. Choroby gruczołó­w dokrewnych
3.7.1. Choroby gruczołu tarczowego
3.7.2. Choroby przysadki
3.7.3. Choroby nadnerczy
3.8. Choroby immunologiczne
3.8.1. Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa)
3.8.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna)
3.8.3. Toczeń rumieniowaty układowy
3.8.4. Twardzina uogólniona
3.8.5. Reumatoidalne zapalenie stawów
3.8.6. Nużliwość mięśni (miastenia)
3.8.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych)
3.9. Nowotwory w czasie ciąży
3.9.1. Nowotwory łagodne
3.9.2. Nowotwory złośliwe
3.9.3. Inne nowotwory złośliwe
3.9.4. Chemioterapia w czasie ciąży
3.9.5. Radioterapia w czasie ciąży
3.10. Choroby układu oddechowego
3.10.1. Dychawica oskrzelowa (astma)
3.10.2. Zapalenie płuc
3.10.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych
3.10.4. Sarkoidoza
3.11. Zakażenia i zarażenia w ciąży
3.11.1. Zakażenia bakteriami
3.11.2. Zakażenia wirusami
3.11.3. Zarażenia pierwotniakami
3.11.4. Zarażenia grzybami
4. Poró­d
4.1. Anatomia położnicza
4.1.1. Anatomia płodu
4.1.2. Miednica kostna
4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej
4.1.4. Czynność skurczowa macicy
4.1.5. Rozwieranie szyjki macicy
4.2. Por­ód prawidłowy
4.2.1. Czynniki zwiastujące poród
4.2.2. Postępowanie wstępne przy przyjęciu pacjentki na oddział porodowy
4.2.3. Badanie położnicze rodzącej
4.2.4. Przebieg porodu fizjologicznego
4.3. Poró­d nieprawidłowy
4.3.1. Poród przedłużony
4.3.2. Nieprawidłowości drugiego okresu porodu-
4.3.3. Niewspółmierność porodowa
4.3.4. Nieprawidłowe położenia płodu
4.3.5. Poród w nieprawidłowym ułożeniu i ustawieniu płodu
4.4. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy
4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i przebiegu porodu przed wydaleniem płodu
4.4.2. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i jej obkurczania się po wydaleniu płodu
4.5. Znieczulenie w czasie porodu
4.5.1. Ból porodowy
4.5.2. Analgezja i znieczulenie porodu pochwowego
4.5.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego
4.5.4. Powikłania znieczuleń do porodu
4.6. Operacje położnicze
4.6.1. Ocena ryzyka porodu operacyjnego
4.6.2. Operacyjne ukończenie porodu drogą pochwową
4.6.3. Pomoc ręczna w położeniu miednicowym płodu
4.6.4. Cięcie cesarskie
4.6.5. Okołoporodowe wycięcie macicy
4.6.6. Nacięcie krocza
5. Poł­óg
5.1. Połogowe zmiany og­ólnoustrojowe
5.1.1. Zmiany hormonalne
5.1.2. Układ krążenia, składniki krwi i układ krzepnięcia krwi
5.1.3. Układ moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa
5.1.4. Masa ciała
5.1.5. Układ pokarmowy
5.2. Laktacja
5.3. Zmiany połogowe w macicy
5.4. Postępowanie w połogu
5.5. Powikłania połogowe
5.5.1. Zakażenie połogowe
5.5.2. Choroba zakrzepowa
5.5.3. Zaburzenia laktacji
5.5.4. Późne krwawienia poporodowe
6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu
6.1. Badanie r­ównowagi kwasowo-zasadowej
6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu
6.2.1. Ocena ruchów przez ciężarną
6.2.2. Obiektywna ocena aktywności płodu - profil biofizyczny
6.3. Badanie płynu owodniowego
6.3.1. Pierwsza połowa ciąży
6.3.2. Druga połowa ciąży
6.4. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu
6.4.1. Osłuchiwanie
6.4.2. Kardiotokografia
6.4.3. Elektrokardiografia płodowa
6.5. Badanie ultrasonograficzne w położnictwie
6.5.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży
6.5.2. Badanie ultrasonograficzne w II i III trymestrze ciąży
6.5.3. Biometria płodu
6.5.4. Sonoanatomia płodu
6.5.5. Ultrasonografia popłodu
6.6. Badanie dopplerowskie w położnictwie
6.6.1. Krążenie płodowo-łożyskowe
6.6.2. Badanie przepływu krwi w naczyniach mózgowych płodu
6.6.3. Zastosowanie techniki angiografii dopplerowskiej w położnictwie
6.7. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży
6.7.1. Hormony białkowe łożyska
6.7.2. Hormony steroidowe łożyska
6.7.3. Enzymy i inne substancje
6.7.4. Metabolizm w ciąży
7. Noworodek
7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego ...