Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Śląsk

Tytuł: Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi

Autor: Ziębińska Beata

Wydanie: 1

Rok: 2019

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 396

ISBN: 9788371645396

(…) w rzeczywistości europejskiej następuje gwałtowny proces starzenia się społeczeństw. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do badanych przez autorkę krajów Europy Północnej: Szwecja, Dania, Finlandia, jak i południowej: Hiszpania. Włochy, Portugalia. (…) Stąd znajomość różnorodnych form pomocy, zarówno ze strony państwa jak i rodziny ma szczególne znaczenie dla „humanizacji” ostatniego etapu życia ludzi starszych.(…). Za szczególnie cenny uważam interdyscyplinarny charakter monografii (…) Szukając różnych uwarunkowań procesów starzenia się Autorka odwołuje się do procesów globalizacji, sekularyzacji życia (…), elastycznej gospodarki (…), korporacjonizmu, konsumpcjonizmu i indywidualizmu.

Wartością poznawczą tak od strony naukowej jak i dydaktycznej jest uwzględnienie w analizach statystyczno – demograficznych również danych dotyczących Europy oraz Polski. Ich upowszechnienie (…) dostarczy polskim badaczom tego problemu możliwości porównań rozwiązań zagranicznych z możliwościami ich implementacji do warunków polskich (…) W warstwie analizy jakościowej opisane przez autorkę formy opieki na północy i południu Europy mogą stanowić podstawę dla określenia tendencji w zakresie diagnozy i prognozy w jakim kierunku zmierza polski system opieki nad seniorami. Czy przyjęte rozważania zbliżają nas do północy czy południa Europy? A może pojawiają się rozwiązania hybrydowe?

Prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie

1.1. Jak rozumie się pojęcie „opieki”?

1.2. Charakter dotychczasowych badań nad opieką

1.3. Przyjęte podejście i metody badawcze

1.4. Cel i problematyka badania

1.5. Materiały źródłowe do badania

1.6. Układ książki2. Społeczne i demograficzne przeobrażenia w państwach Europy Północnej i Południowej jako kontekst opieki nad ludźmi starszymi

2.1. Współczesne społeczeństwa w wybranych teoriach i koncepcjach społecznych

2.2. Populacyjne uwarunkowania opieki

2.2.1. Wielkość populacji i procesy migracyjne

2.2.2. Zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństw

2.2.3. Przemiany form życia rodziny

2.2.4. Poziom zgonów i śmiertelności

2.2.5. Średnia długość życia kobiet i mężczyzn3. Zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi w krajach północno- i południowoeuropejskich

3.1. Wskaźniki stanu zdrowia i niepełnosprawności

3.2. Zakres korzystania z różnych form opieki długoterminowej

3.3. Behawioralno-kulturowe koncepcje zdrowia a styl życia w Europie Północnej i Południowej

3.4. Materialistyczne podejście do zdrowia a nierówności społeczne i opieka zdrowotna w państwach północno- i południowoeuropejskich

3.4.1. Hiszpania

3.4.2. Włochy

3.4.3. Finlandia

3.5. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia a poczucie sensu życia w Europie Północnej i Południowej4. Polityczny kontekst opieki nad ludźmi starszymi oraz kształtujące je czynniki na Północy i Południu Europy

(...)