✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy żywienia klinicznego Luboš Sobotka Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podstawy żywienia klinicznego

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podstawy żywienia klinicznego

Redaktor : Luboš Sobotka

Stron : 496

ISBN : 9788320038859

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Dostępne jest nowe wydanie z 2013 roku

Leczenie żywieniowe odrywa ogromną rolę w opiece nad pacjentem. W celu upowszechnienia żywienia klinicznego w szerokiej działalności lekarskiej, a także poprawy standardów tego leczenia, niezbędne jest odpowiednie kształcenie. 

Książka pozwala czytelnikowi uzyskać podstawowe informacje dotyczące żywienia klinicznego, a także zapoznać się z najnowszą wiedzą naukową i doświadczeniem klinicznym wszystkich współautorów. Jest podstawą wszelkich działań edukacyjnych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN).
Omówiono w niej: niedożywienie, fizjologię i biochemię żywienia, substraty stosowane w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe, monitorowanie leczenia żywieniowego, leczenie żywieniowe dostosowane do choroby oraz powikłania leczenia żywieniowego.

Spis treści :
 1. Podstawowe zasady żywienia
  • Równowaga energetyczna i białkowa
  • Skład ciała i jego pomiary
  • Rozpoznawanie niedożywienia - badania przesiewowe i ocena pogłębiona
  • Wpływ niedożywienia na funkcje fizjologiczne
  • Przekarmianie - konsekwencje czynnościowe i kliniczne
  • Epidemiologia zaburzeń odżywienia
  • Zapotrzebowanie żywieniowe ludzi zdrowych w spoczynku i podczas wysiłku
 1. Fizjologia i biochemia żywienia
  • Łaknienie i jego kontrola
  • Metabolizm energii
  • Metabolizm węglowodanów
  • Metabolizm tłuszczów
  • Metabolizm białek i aminokwasów
  • Woda i elektrolity w zdrowiu i podczas choroby
  • Funkcja fizjologiczna i stany niedoborowe pierwiastków śladowych
  • Funkcje fizjologiczne i stany niedoborów witamin
  • Głodzenie proste i stresowe
  • Uraz i posocznica
  • Odpowiedź metaboliczna na niedotlenienie
 1. Organizacja i aspekty prawne
  • Organizacja leczenia żywieniowego
  • Aspekty etyczne i prawne
 1. Substraty stosowane w żywieniu pozajelitowym
  • Źródła energii
  • Węglowodany
  • Tłuszcze
  • Białka i aminokwasy
  • Woda i elektrolity w czasie leczenia żywieniowego
  • Pierwiastki śladowe i witaminy w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym
  • Włókna pokarmowe i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe
  • Immunożywienie
  • Rola czynników przeciwutleniających w leczeniu żywieniowym
  • Substraty specjalne w żywieniu pozajelitowym
 1. Żywienie drogą przewodu pokarmowego
  • Wskazania i przeciwwskazania do żywienia drogą przewodu pokarmowego
  • Metody podawania żywienia do przewodu pokarmowego
  • Podawanie żywienia jelitowego przez zgłębnik
  • Sprzęt stosowany z żywieniu dojelitowym
  • Diety stosowane w żywieniu dojelitowym
  • Diety przemysłowe
  • Powikłania żywienia drogą przewodu pokarmowego
 1. Żywienie pozajelitowe
  • Sposoby podawania żywienia pozajelitowego
  • Systemy żywienia pozajelitowego
  • Mieszaniny przeznaczone do żywienia pozajelitowego
  • Leki a mieszaniny odżywcze
  • Powikłania metaboliczne żywienia pozajelitowego
 1. Monitorowanie leczenia żywieniowego
  • Monitorowanie kliniczne
  • Niektóre pomiary laboratoryjne dotyczące odpowiedzi na leczenie żywieniowe
  • Zespół ponownego odżywienia (refeeding syndrome, szok pokarmowy)
 1. Leczenie żywieniowe w różnych sytuacjach klinicznych
  • Leczenie żywieniowe w stanie ciężkiego niedożywienia
  • Żywienie w okresie okołooperacyjnym
  • Leczenie żywieniowe ciężko chorych i pacjentów z posocznicą
  • Leczenie żywieniowe po urazie
  • Leczenie żywieniowe w chorobach zapalnych jelit
  • Leczenie żywieniowe w chorobach wątroby
  • Leczenie żywieniowe w chorobach nerek
  • Leczenie żywieniowe w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki
  • Leczenie żywieniowe w wypadku przetoki przewodu pokarmowego
  • Leczenie żywieniowe po rozległym wycięciu jelita (zespół krótkiego jelita)
  • Leczenie żywieniowe chorych na cukrzycę
  • Żywienie osób w wieku podeszłym
  • Leczenie żywieniowe chorych oparzonych
  • Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych
  • Zespół wyniszczenia - rola środków antykachektycznych
  • Choroba popromienna jelit
  • Żywienie w AiDS
  • Żywienie w chorobach układu krążenia i układu oddechowego
  • Terapia żywieniowa w schorzeniach neurologicznych
  • Leczenie żywieniowe kobiet w ciąży
  • Leczenie żywieniowe w neonatologii
  • Leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży
  • Sztuczne żywienie w warunkach domowych