✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy neonatologii Janusz Gadzinowski, Grażyna Hnatyszyn, Marcin Kęsiak Jerzy Szczapa Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podstawy neonatologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podstawy neonatologii

Autor : Janusz Gadzinowski, Grażyna Hnatyszyn, Marcin Kęsiak

Redaktor : Jerzy Szczapa

Stron : 616

ISBN : 9788320041613

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W książce, stanowiącej pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie dotyczące medycyny noworodkowej, omówiono wszystkie istotne zagadnienia dotyczące okresu noworodkowego. Zwrócono w niej szczególną uwagę na specyficzne problemy tego okresu życia oraz sposób ich rozwiązywania z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej. Zwięzła forma publikacji, liczne ilustracje oraz tabele stanowią cenną pomoc w przyswojeniu prezentowanych zagadnień.
Publikacja jest przydatna dla studentów, lekarzy specjalizujących się w pediatrii, neonatologii, położnictwie, a także dla pielęgniarek noworodkowych oraz położnych.


Spis treści :
Rozdział 1. Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem  
1.1. Wcześniactwo  
1.2. Mała urodzeniowa masa ciała  
1.3. Noworodek hipotroficzny  
1.4. Wskaźniki umieralności noworodków i niemowląt  
1.5. Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej  
Rozdział 2. Ocena stanu noworodka  
2.1. Ocena stanu ogólnego  
2.2. Badanie kliniczne  
2.3. Przeglądowe badanie neurologiczne  
2.4. Ocena dojrzałości  
Rozdział 3. Termoregulacja  
3.1. Mechanizmy utraty ciepła  
3.2. Mechanizmy zapobiegające utracie ciepła  
3.3. Następstwa oziębienia  
3.4. Neutralna ciepłota otoczenia  
3.5. Zapobieganie utracie ciepła  
3.6. Hipertermia  
Rozdział 4. Zaburzenia okołoporodowe  
4.1. Niedotlenienie okołoporodowe  
4.2. Urazy porodowe  
4.3. Resuscytacja noworodka  
Rozdział 5. Noworodek z małą urodzeniową masą ciała  
5.1. Wcześniactwo  
5.2. Noworodek z hipotrofią
Rozdział 6. Żywienie noworodka 
6.1. Odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego noworodka  
6.2. Żywienie noworodków  
6.3. Ulewania i wymioty  
6.4. Kolka jelitowa i nietolerancja laktozy  
6.5. Alergia pokarmowa  
6.6. Biegunka noworodka  
6.7. Tendencja do zaparć  
Rozdział 7. Choroby układu oddechowego  
7.1. Fizjologia oddychania  
7.2. Zmiany w układzie krążenia  
7.3. Wymiana gazowa w płucach  
7.4. Równowaga kwasowo-zasadowa  
7.5. Cechy fizjologiczne układu oddechowego noworodka wpływające na funkcje oddechowe  
7.6. Czynniki wpływające na wentylację płucną  
7.7. Surfaktant  
7.8. Wpływ zaburzeń oddychania na utlenowanie  
7.9. Przyczyny zaburzeń oddychania  
7.10. Objawy kliniczne  
7.11. Rozpoznanie  
7.12. Przebieg zaburzeń oddychania  
7.13. Leczenie zaburzeń oddychania  
7.14. Zapewnienie prawidłowego utlenowania organizmu  
7.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania  
Rozdział 8. Układ krążenia  
8.1. Fizjologia układu krążenia  
8.2. Wady wrodzone serca  
8.3. Niewydolność serca  
8.4. Zaburzenia rytmu serca  
Rozdział 9. Zaburzenia hematologiczne  
9.1. Fizjologia układu krwiotwórczego  
9.2. Niedokrwistość wcześniaków  
9.3. Zespoły hemolityczne
9.4. Policytemia noworodków  
9.5. Zaburzenia krzepnięcia krwi  
Rozdział 10. Żółtaczka  
10.1. Przemiana bilirubiny  
10.2. Żółtaczka fizjologiczna  
10.3. Żółtaczka patologiczna  
10.4. Ocena kliniczna żółtaczki  
10.5. Żółtaczki spowodowane bilirubiną niezwiązaną  
10.6. Żółtaczki spowodowane bilirubiną związaną  
Rozdział 11. Choroby ośrodkowego układu nerwowego  
11.1. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego i przyczyny jego uszkodzeń w okresie prenatalnym, perinatalnym i noworodkowym  
11.2. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego  
11.3. Wodogłowie  
11.4. Krwawienia śródczaszkowe  
11.5. Leukomalacja okołokomorowa (PVL)  
11.6. Drgawki okresu noworodkowego
11.7. Hipotonia mięśniowa  
11.8. Zaburzenia słuchu u noworodków  
11.9. Retinopatia wcześniaków (ROP)  
11.10. Wady wrodzone narządu wzroku  
Rozdział 12. Zakażenia u noworodka  
12.1. Odporność immunologiczna - odrębności mające wpływ na przebieg zakażeń w okresie noworodkowym
12.2. Epidemiologia i etiopatogeneza zakażeń u noworodka  
12.3. Najczęstsze postaci kliniczne zakażeń  
Rozdział 13. Zaburzenia metaboliczne    
13.1. Przemiany węglowodanowe okresu noworodkowego  
13.2. Noworodek matki chorej na cukrzycę  
13.3. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej  
13.4. Zaburzenia gospodarki magnezowej  
13.5. Gospodarka sodowo-potasowa  
Rozdział 14. Zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne  
14.1. Zaburzenia funkcji tarczycy u noworodka  
14.2. Wrodzona niedoczynność kory nadnerczy u noworodka  
14.3. Wrodzone zaburzenia metaboliczne 
14.4. Zespoły zaburzeń różnicowania płci 
Rozdział 15. Genetyka kliniczna 
15.1. Przedmiot genetyki klinicznej 
15.2. Cel genetyki klinicznej 
15.3. Mutacje genomowe 
15.4. Mutacje pojedynczego genu z autosomalnego locus manifestujące się u noworodka (wybrane przykłady) 
15.5. Wrodzone błędy metabolizmu (WBM) 
15.6. Dysmorfologia 
15.7. Terapia chorób dziedzicznych 
Rozdział 16. Wybrane problemy ortopedii noworodka 
16.1. Wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu 
16.2. Urazy 
16.3. Zapalenie kości 
Rozdział 17. Zaburzenia funkcji nerek  
17.1. Fizjologia 
17.2. Patologia 
Rozdział 18. Choroby skóry    
18.1. Fizjologia skóry noworodka 
18.2. Symptomatologia ogólna chorób skóry (semiotyka) 
18.3. Badanie dermatologiczne chorego 
18.4. Podstawowe zasady pielęgnacji skóry noworodka
18.5. Diagnostyka różnicowa zmian skórnych na podstawie ich morfologii 
Rozdział 19. Kryteria wypisania noworodka ze szpitala oraz zasady opieki w warunkach domowych 
19.1. Działania profilaktyczne
19.2. Wypis noworodka do domu 
19.3. Opieka nad noworodkiem wypisanym do domu 
19.4. Opieka nad noworodkiem wymagającym długoterminowej oceny rozwoju psychomotorycznego 
19.5. Następstwa chorób przebytych w okresie noworodkowym 
19.6. Znaczenie więzi emocjonalnych w kontekście wcześniactwa 
19.7. Podstawy prawne ochrony zdrowia dzieci 
Rozdział 20. Transport noworodka 
20.1. Wskazania do transportu 
20.2. Przygotowanie do transportu 
20.3. Ogólne zalecenia dotyczące transportu 
Rozdział 21. Wybrane zagadnienia rehabilitacji ruchowej noworodków i małych dzieci 
21.1. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia 
21.2. Ocena wybranych odruchów prymitywnych i automatyzmów noworodkowych oraz niemowlęcych 
21.3. Ocena napięcia mięśniowego 
21.4. Zaburzenia w psychoruchowym rozwoju dziecka. Wskazania do rehabilitacji ruchowej 
21.5. Metody usprawniania ruchowego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
21.6. Stymulacja ruchowa oraz wczesne usprawnianie na oddziale patologii noworodka
21.7. Mózgowe porażenie dziecięce 
21.8. Zespół Downa