Podstawy nawigacji morskiej i śródlądowej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podstawy nawigacji morskiej i śródlądowej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Bernardinum

Tytuł: Podstawy nawigacji morskiej i śródlądowej

Autor: Czaplewski Krzysztof

Rok: 2014

Stron: 320

ISBN: 9788378232872

(…) Autor nie naruszając tradycji kształcenia włączył w zakres recenzowanej książki zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla prowadzenia nakresu drogi statku w standardowym procesie nawigacyjnym. Należy do nich zaliczyć głównie geodezyjno-kartograficzne podstawy nawigacji, locję i część zagadnień z nawigacji śródlądowej. Takie rozwiązanie problemu kształcenia ułatwi studentom odnajdowanie wiedzy w jednym podręczniku (…).
(…) Na jej wysokie walory składa się, w moim przekonaniu, zamieszczenie zagadnień podstawowych z innych specjalności, jak np. geodezja i kartografia. Nie bez znaczenia jest również uwzględnienie wymagań Konwencji STCW w kształceniu kadr na statki (…).
(…) Proponowane do wydania dzieło wzbogaci bibliotekę nawigacyjną w Polsce, uaktualni wiele informacji zmieniających się z upływem czasu oraz znajdzie wielu czytelników nie tylko w żegludze morskiej, ale również w sportach i rekreacji na morzu oraz wybranych specjalnych procesach nawigacyjnych (…).