✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy immunologii Włodzimierz Wojciech Ptak, Maria Ptak, Marian Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podstawy immunologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podstawy immunologii

Autor : Włodzimierz Wojciech Ptak, Maria Ptak, Marian

Stron : 320

ISBN : 9788320035261

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W podręczniku w sposób zwięzły i przystępny omówiono podstawowe zasady i mechanizmy działania układu immunologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych. Właśnie dysfunkcja tych mechanizmów może prowadzić do wielu zjawisk patologicznych. Autorzy uwzględnili w podręczniku najbardziej aktualne zagadnienia w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie.
Zrozumienie zagadnień z zakresu immunologii ułatwiają liczne schematy, ryciny i tabele.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, farmacji, lekarzy oraz biologów.

Spis treści :
Wykaz używanych skrótów i symboli
1. Wprowadzenie
1.1. Podstawowe zasady działania układu immunologicznego
1.1.1. Formy odpowiedzi immunologicznej
1.1.2. Rozpoznanie antygenu i indukcja odpowiedzi immunologicznej
1.1.3. Reakcje efektorowe
1.1.4. Regulacja odpowiedzi immunologicznej
1.1.5. Pamięć immunologiczna
1.1.6. Interakcje międzyukładowe
1.2. Powstanie immunologii jako nauki i jej rozwój
2. Antygeny
2.1. Determinanty antygenowe (epitopy)
2.2. Immunogenność
2.3. Rodzaje antygenów
2.3.1. Antygeny reagujące krzyżowo oraz antygeny heterofilne
2.3.2. Antygeny T-zależne i T-niezależne
3. Morfologia narządów i komórek układu limfatycznego
3.1. Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne
3.1.1. Grasica
3.2. Obwodowe narządy limfatyczne i cyrkulacja (krążenie) limfocytów
3.2.1. Węzły chłonne
3.2.2. Śledziona
3.2.3. Cyrkulacja (krążenie) limfocytów
3.3. Limfocyty
3.3.1. Antygeny różnicowania (markery CD)
3.4. Komórki plazmatyczne (plazmocyty)
3.5. Makrofagi (Mf)
3.6. Komórki dendrytyczne (DC)
3.7. Granulocyty
3.7.1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)
3.7.2. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)
3.7.3. Granulocyty zasadochłonne (bazofile) i komórki tuczne (mastocyty)
3.8. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej
4. Immunoglobuliny ? przeciwciała4
4.1. Budowa immunoglobulin
4.2. Rola fragmentu Fab
4.2.1. Mechanizm i swoistość wiązania determinanty z antydeterminantą
4.2.2. Powinowactwo przeciwciała i jego awidność (zachłanność)
4.2.3. Reakcja antygen-przeciwciało
4.2.4. Kompleksy immunologiczne
4.3. Rola fragmentu Fc
4.3.1. Receptory Fc i przeciwciała cytofilne
4.4. Cechy fizykochemiczne i właściwości biologiczne przeciwciał
4.5. Heterogenność immunoglobulin (izo-, allo- i idiotypy)
4.6. Metabolizm immunoglobulin
4.7. Przeciwciała monoklonalne (moAb) i hybrydyzacja przeciwciał 9
4.8. Immunoglobuliny patologiczne
5. Organizacja genów kodujących immunoglobuliny i receptory limfocytów B (BCR)
5.1. Teorie syntezy przeciwciał
5.2. Kodowanie zmienności przeciwciał
5.2.1. Zmienność kombinatoryczna i na złączach
5.2.2. Kodowanie części stałych C
5.3. Transkrypcja genów immunoglobulin
5.3.1. Immunoglobulinowe receptory limfocytów B
5.4. Mutacje somatyczne
5.5. Kombinatoryczne łączenie łańcuchów H i L
5.6. Wyłączenie alleliczne (ekskluzja)
5.7. Synteza i wydzielanie przeciwciał
6. Receptory antygenowe limfocytów T (TCR)
6.1. Kodowanie TCR
6.2. Kompleks CD3
6.3. Sygnalizacja przez ITAM I ITIM
7. Główny układ antygenów zgodności tkankowej (MHC)
7.1. MHC u człowieka i myszy
7.2. Budowa antygenów MHC
7.3. Ekspresja antygenów MHC
7.4. Rola MHC poza układem immunologicznym
8. Limfocyty B i T oraz ich subpopulacje
8.1. Limfocyty B
8.1.1. Heterogenność limfocytów B
8.2. Limfocyty T i ich generacja w grasicy (tymocyty)
8.2.1. Proliferacja i różnicowanie tymocytów
8.2.2. Subpopulacje limfocytów T
8.2.3. Limfocyty T
9. Mechanizmy komunikacji pomiędzy komórkami układu immunologicznego
9.1. Cytokiny
9.1.1. Chemokiny
9.2. Cząsteczki adhezyjne i zasiedlanie narządów limfatycznych
9.2.1. Selektyny
9.2.2. Integryny
9.2.3. Nadrodzina Ig CAM (NRIg)
9.3. Wieloetapowy mechanizm migracji komórek fagocytujących
9.4. Mechanizmy cyrkulacji limfocytów
10. Dopełniacz (komplement, C)
10.1. Droga klasyczna aktywacji dopełniacza
10.1.1. Droga lektynowa aktywacji dopełniacza
10.2. Droga alternatywna aktywacji dopełniacza
10.3. Kontrola aktywacji dopełniacza
10.4. Receptory komórkowe dla fragmentów dopełniacza (CR)
10.5. Synteza składników dopełniacza
10.6. Rola biologiczna składników układu dopełniacza
11. Mechanizmy odporności nieswoistej
11.1. Bariery odporności wrodzonej
11.1.1. Bariery anatomiczne i fizjologiczne
11.1.2. Czynniki genetyczne i różnice indywidualne
11.1.3. Substancje bakteriobójcze w wydzielinach i płynach ciała
11.1.4. Wpływ temperatury ciała
11.2. Rozpoznanie antygenów bakteryjnych
11.2.1. TLR (receptory Toll-podobne)
11.2.2. Receptory NOD
11.2.3. Receptory odpowiedzialne za fagocytozę
11.2.4. Wydzielnicze PRR
11.3. Fagocytoza
11.3.1. Mechanizmy fagocytozy
11.3.2. Wewnątrzkomórkowe zabijanie drobnoustrojów
11.4. Zapalenie
11.4.1. Mediatory zapalenia
11.4.2. Biologiczne znaczenie odczynu zapalnego
11.4.3. Wstrząs septyczny
11.5. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej (wrodzonej), ILL
11.5.1. Limfocyty T??
11.5.2. Limfocyty B
11.5.3. Limfocyty NKT
11.5.4. Komórki NK
12. Mechanizmy prezentacji i rozpoznawania antygenu
12.1. Komórki prezentujące antygen (APC)
12.2. Przetworzenie (processing) antygenu
12.3. Prezentacja antygenu
12.4. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty T
12.4.1. Alternatywne drogi rozpoznawania antygenu przez limfocyty T
12.5. Biologiczne znaczenie mechanizmu prezentacji antygenu
12.6. Aktywatory poliklonalne (mitogeny)
12.7. Superantygeny
13. Odpowiedź humoralna
13.1. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty B
13.1.1. Rozpoznanie łączne
13.2. Mechanizm interakcji limfocytów T i B
13.3. Dynamika wytwarzania przeciwciał
13.4. Immunoglobuliny nieswoiste
14. Odporność komórkowa mediowana przez limfocyty T CD4+ Th1 i CD8+ Tc
14.1. Charakter antygenu
14.2. Odpowiedź komórkowa z udziałem limfocytów Th1 CD4+ (indukcja)
14.2.1. Interakcja limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen
14.2.2. Faza efektorowa odporności komórkowej mediowana przez limfocyty CD4+
14.2.3. Bierne przeniesienie odporności komórkowej i transfer factor
14.2.4. Nabyta odporność komórkowa
14.3. Reakcje komórkowe mediowane przez limfocyty cytotoksyczne Tc CD8+ (CTL)
14.3.1. Indukcja limfocytów cytotoksycznych CD8+Tc
14.3.2. Faza efektorowa odpowiedzi cytotoksycznej
14.3.3. Biologiczne znaczenie limfocytów cytotoksycznych
14.4. Odpowiedź komórkowa Th17-zależna
15. Regionalna odpowiedź immunologiczna
15.1. Układ immunologiczny skóry (SIS, SALT)
15.1.1. Morfologia SALT
15.1.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w skórze
15.1.3. Tolerancja indukowana przez naskórną aplikację antygenu oraz jej przełamanie
15.2. Układ immunologiczny błon śluzowych (MALT)
15.2.1. Morfologia MALT
15.2.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w MALT
15.3. Tolerancja pokarmowa
16. Regulacja odpowiedzi immunologicznej i tolerancja immunologiczna
16.1. Rola antygenu w indukcji odpowiedzi immunologicznej i tolerancji
16.2. Regulacja funkcji limfocytów T
16.3. Regulacja funkcji limfocytów B przez dopełniacz i przeciwciała
16.4. Wzajemna regulacja odpowiedzi immunologicznej przez limfocyty Th1 i Th2
16.5. Tolerancja immunologiczna i jej mechanizmy
16.5.1. Anergia klonu
16.5.2. Delecja klonu
16.6. Limfocyty regulacyjne
16.6.1. Limfocyty kontrasupresyjne
16.7. Ignorancja immunologiczna
16.8. Sieć immunologiczna. Regulacja poprzez idiotypy
16.9. Konkurencja antygenowa (kompetycja antygenowa)
16.10. Ułatwienie immunologiczne
16.11. Praktyczne znaczenie tolerancji w medycynie
17. Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną
17.1. Modulujący wpływ układu nerwowego i hormonalnego na odpowiedź immunologiczną.
17.1.1. Interakcje układ nerwowy-układ immunologiczny
17.1.2. Interakcje układ hormonalny-układ immunologiczny
17.1.3. Wpływ czynników psychosomatycznych na reakcje immunologiczne
17.2. Wpływ czynników pokarmowych na odporność swoistą i nieswoistą
18. Modulacja odpowiedzi immunologicznej
18.1. Immunosupresja
18.1.1. Kortykosteroidy (KS)
18.1.2. Antymetabolity. Analogi zasad purynowych. Antagoniści kwasu foliowego
18.1.3. Substancje alkilujące
18.1.4. Antybiotyki02
18.1.5. Promieniowanie jonizujące
18.1.6. Środki biologiczne
18.2. Immunopotencjacja (immunostymulacja)
18.2.1. Adiuwanty immunologiczne
18.2.2. Biomodulatory, endogenne stymulatory odporności
18.3. Mechanizmy działania adiuwantów
19. Filogeneza i ontogeneza odporności
19.1. Filogeneza odporności
19.2. Ontogeneza odporności u człowieka...