✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy immunologii Włodzimierz Wojciech Ptak, Maria Ptak, Marian Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podstawy immunologii

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 79,00 złCena: 63,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Podstawy immunologii

  Autor : Włodzimierz Wojciech Ptak, Maria Ptak, Marian

  Stron : 320

  ISBN : 9788320035261

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  W podręczniku w sposób zwięzły i przystępny omówiono podstawowe zasady i mechanizmy działania układu immunologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych. Właśnie dysfunkcja tych mechanizmów może prowadzić do wielu zjawisk patologicznych. Autorzy uwzględnili w podręczniku najbardziej aktualne zagadnienia w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie.
  Zrozumienie zagadnień z zakresu immunologii ułatwiają liczne schematy, ryciny i tabele.
  Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, farmacji, lekarzy oraz biologów.

  Spis treści :
  Wykaz używanych skrótów i symboli
  1. Wprowadzenie
  1.1. Podstawowe zasady działania układu immunologicznego
  1.1.1. Formy odpowiedzi immunologicznej
  1.1.2. Rozpoznanie antygenu i indukcja odpowiedzi immunologicznej
  1.1.3. Reakcje efektorowe
  1.1.4. Regulacja odpowiedzi immunologicznej
  1.1.5. Pamięć immunologiczna
  1.1.6. Interakcje międzyukładowe
  1.2. Powstanie immunologii jako nauki i jej rozwój
  2. Antygeny
  2.1. Determinanty antygenowe (epitopy)
  2.2. Immunogenność
  2.3. Rodzaje antygenów
  2.3.1. Antygeny reagujące krzyżowo oraz antygeny heterofilne
  2.3.2. Antygeny T-zależne i T-niezależne
  3. Morfologia narządów i komórek układu limfatycznego
  3.1. Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne
  3.1.1. Grasica
  3.2. Obwodowe narządy limfatyczne i cyrkulacja (krążenie) limfocytów
  3.2.1. Węzły chłonne
  3.2.2. Śledziona
  3.2.3. Cyrkulacja (krążenie) limfocytów
  3.3. Limfocyty
  3.3.1. Antygeny różnicowania (markery CD)
  3.4. Komórki plazmatyczne (plazmocyty)
  3.5. Makrofagi (Mf)
  3.6. Komórki dendrytyczne (DC)
  3.7. Granulocyty
  3.7.1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)
  3.7.2. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)
  3.7.3. Granulocyty zasadochłonne (bazofile) i komórki tuczne (mastocyty)
  3.8. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej
  4. Immunoglobuliny ? przeciwciała4
  4.1. Budowa immunoglobulin
  4.2. Rola fragmentu Fab
  4.2.1. Mechanizm i swoistość wiązania determinanty z antydeterminantą
  4.2.2. Powinowactwo przeciwciała i jego awidność (zachłanność)
  4.2.3. Reakcja antygen-przeciwciało
  4.2.4. Kompleksy immunologiczne
  4.3. Rola fragmentu Fc
  4.3.1. Receptory Fc i przeciwciała cytofilne
  4.4. Cechy fizykochemiczne i właściwości biologiczne przeciwciał
  4.5. Heterogenność immunoglobulin (izo-, allo- i idiotypy)
  4.6. Metabolizm immunoglobulin
  4.7. Przeciwciała monoklonalne (moAb) i hybrydyzacja przeciwciał 9
  4.8. Immunoglobuliny patologiczne
  5. Organizacja genów kodujących immunoglobuliny i receptory limfocytów B (BCR)
  5.1. Teorie syntezy przeciwciał
  5.2. Kodowanie zmienności przeciwciał
  5.2.1. Zmienność kombinatoryczna i na złączach
  5.2.2. Kodowanie części stałych C
  5.3. Transkrypcja genów immunoglobulin
  5.3.1. Immunoglobulinowe receptory limfocytów B
  5.4. Mutacje somatyczne
  5.5. Kombinatoryczne łączenie łańcuchów H i L
  5.6. Wyłączenie alleliczne (ekskluzja)
  5.7. Synteza i wydzielanie przeciwciał
  6. Receptory antygenowe limfocytów T (TCR)
  6.1. Kodowanie TCR
  6.2. Kompleks CD3
  6.3. Sygnalizacja przez ITAM I ITIM
  7. Główny układ antygenów zgodności tkankowej (MHC)
  7.1. MHC u człowieka i myszy
  7.2. Budowa antygenów MHC
  7.3. Ekspresja antygenów MHC
  7.4. Rola MHC poza układem immunologicznym
  8. Limfocyty B i T oraz ich subpopulacje
  8.1. Limfocyty B
  8.1.1. Heterogenność limfocytów B
  8.2. Limfocyty T i ich generacja w grasicy (tymocyty)
  8.2.1. Proliferacja i różnicowanie tymocytów
  8.2.2. Subpopulacje limfocytów T
  8.2.3. Limfocyty T
  9. Mechanizmy komunikacji pomiędzy komórkami układu immunologicznego
  9.1. Cytokiny
  9.1.1. Chemokiny
  9.2. Cząsteczki adhezyjne i zasiedlanie narządów limfatycznych
  9.2.1. Selektyny
  9.2.2. Integryny
  9.2.3. Nadrodzina Ig CAM (NRIg)
  9.3. Wieloetapowy mechanizm migracji komórek fagocytujących
  9.4. Mechanizmy cyrkulacji limfocytów
  10. Dopełniacz (komplement, C)
  10.1. Droga klasyczna aktywacji dopełniacza
  10.1.1. Droga lektynowa aktywacji dopełniacza
  10.2. Droga alternatywna aktywacji dopełniacza
  10.3. Kontrola aktywacji dopełniacza
  10.4. Receptory komórkowe dla fragmentów dopełniacza (CR)
  10.5. Synteza składników dopełniacza
  10.6. Rola biologiczna składników układu dopełniacza
  11. Mechanizmy odporności nieswoistej
  11.1. Bariery odporności wrodzonej
  11.1.1. Bariery anatomiczne i fizjologiczne
  11.1.2. Czynniki genetyczne i różnice indywidualne
  11.1.3. Substancje bakteriobójcze w wydzielinach i płynach ciała
  11.1.4. Wpływ temperatury ciała
  11.2. Rozpoznanie antygenów bakteryjnych
  11.2.1. TLR (receptory Toll-podobne)
  11.2.2. Receptory NOD
  11.2.3. Receptory odpowiedzialne za fagocytozę
  11.2.4. Wydzielnicze PRR
  11.3. Fagocytoza
  11.3.1. Mechanizmy fagocytozy
  11.3.2. Wewnątrzkomórkowe zabijanie drobnoustrojów
  11.4. Zapalenie
  11.4.1. Mediatory zapalenia
  11.4.2. Biologiczne znaczenie odczynu zapalnego
  11.4.3. Wstrząs septyczny
  11.5. Limfocyty odpowiedzi nieswoistej (wrodzonej), ILL
  11.5.1. Limfocyty T??
  11.5.2. Limfocyty B
  11.5.3. Limfocyty NKT
  11.5.4. Komórki NK
  12. Mechanizmy prezentacji i rozpoznawania antygenu
  12.1. Komórki prezentujące antygen (APC)
  12.2. Przetworzenie (processing) antygenu
  12.3. Prezentacja antygenu
  12.4. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty T
  12.4.1. Alternatywne drogi rozpoznawania antygenu przez limfocyty T
  12.5. Biologiczne znaczenie mechanizmu prezentacji antygenu
  12.6. Aktywatory poliklonalne (mitogeny)
  12.7. Superantygeny
  13. Odpowiedź humoralna
  13.1. Rozpoznanie antygenu przez limfocyty B
  13.1.1. Rozpoznanie łączne
  13.2. Mechanizm interakcji limfocytów T i B
  13.3. Dynamika wytwarzania przeciwciał
  13.4. Immunoglobuliny nieswoiste
  14. Odporność komórkowa mediowana przez limfocyty T CD4+ Th1 i CD8+ Tc
  14.1. Charakter antygenu
  14.2. Odpowiedź komórkowa z udziałem limfocytów Th1 CD4+ (indukcja)
  14.2.1. Interakcja limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen
  14.2.2. Faza efektorowa odporności komórkowej mediowana przez limfocyty CD4+
  14.2.3. Bierne przeniesienie odporności komórkowej i transfer factor
  14.2.4. Nabyta odporność komórkowa
  14.3. Reakcje komórkowe mediowane przez limfocyty cytotoksyczne Tc CD8+ (CTL)
  14.3.1. Indukcja limfocytów cytotoksycznych CD8+Tc
  14.3.2. Faza efektorowa odpowiedzi cytotoksycznej
  14.3.3. Biologiczne znaczenie limfocytów cytotoksycznych
  14.4. Odpowiedź komórkowa Th17-zależna
  15. Regionalna odpowiedź immunologiczna
  15.1. Układ immunologiczny skóry (SIS, SALT)
  15.1.1. Morfologia SALT
  15.1.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w skórze
  15.1.3. Tolerancja indukowana przez naskórną aplikację antygenu oraz jej przełamanie
  15.2. Układ immunologiczny błon śluzowych (MALT)
  15.2.1. Morfologia MALT
  15.2.2. Indukcja i ekspresja odpowiedzi immunologicznej w MALT
  15.3. Tolerancja pokarmowa
  16. Regulacja odpowiedzi immunologicznej i tolerancja immunologiczna
  16.1. Rola antygenu w indukcji odpowiedzi immunologicznej i tolerancji
  16.2. Regulacja funkcji limfocytów T
  16.3. Regulacja funkcji limfocytów B przez dopełniacz i przeciwciała
  16.4. Wzajemna regulacja odpowiedzi immunologicznej przez limfocyty Th1 i Th2
  16.5. Tolerancja immunologiczna i jej mechanizmy
  16.5.1. Anergia klonu
  16.5.2. Delecja klonu
  16.6. Limfocyty regulacyjne
  16.6.1. Limfocyty kontrasupresyjne
  16.7. Ignorancja immunologiczna
  16.8. Sieć immunologiczna. Regulacja poprzez idiotypy
  16.9. Konkurencja antygenowa (kompetycja antygenowa)
  16.10. Ułatwienie immunologiczne
  16.11. Praktyczne znaczenie tolerancji w medycynie
  17. Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną
  17.1. Modulujący wpływ układu nerwowego i hormonalnego na odpowiedź immunologiczną.
  17.1.1. Interakcje układ nerwowy-układ immunologiczny
  17.1.2. Interakcje układ hormonalny-układ immunologiczny
  17.1.3. Wpływ czynników psychosomatycznych na reakcje immunologiczne
  17.2. Wpływ czynników pokarmowych na odporność swoistą i nieswoistą
  18. Modulacja odpowiedzi immunologicznej
  18.1. Immunosupresja
  18.1.1. Kortykosteroidy (KS)
  18.1.2. Antymetabolity. Analogi zasad purynowych. Antagoniści kwasu foliowego
  18.1.3. Substancje alkilujące
  18.1.4. Antybiotyki02
  18.1.5. Promieniowanie jonizujące
  18.1.6. Środki biologiczne
  18.2. Immunopotencjacja (immunostymulacja)
  18.2.1. Adiuwanty immunologiczne
  18.2.2. Biomodulatory, endogenne stymulatory odporności
  18.3. Mechanizmy działania adiuwantów
  19. Filogeneza i ontogeneza odporności
  19.1. Filogeneza odporności
  19.2. Ontogeneza odporności u człowieka...