✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych Anna Jabłońska-Chmielewska, Leon Jabłoński, Leon Jabłoński, Irena Karwat CZELEJ
img
img

Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych

Autor : Anna Jabłońska-Chmielewska, Leon Jabłoński,

Redaktor : Leon Jabłoński, Irena Karwat

Stron : 470

ISBN : 8388063766

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Epidemiologia zapewnia podstawowe narzędzia do rozpoznania sytuacji zdrowotnej i działania wszystkich działów zdrowia publicznego – ochrony sanitarnej kraju, planowania środków na leczenie i profilaktykę czy kształcenia kadr medycznych.
Podręcznik przedstawia podstawy epidemiologii z elementami nauki o zdrowiu publicznym zalecane w większości krajów Unii Europejskiej w programie podstawowych studiów na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarskich studiów licencjackich oraz kierunków położnictwo i dietetyka kliniczna.


Spis treści :
I. Podstawy epidemiologii ogólnej
1. Podstawowe określenia epidemiologii
2. Podstawowe wiadomości o demografii medycznej
3. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji
4. Podział i metody pomiarów zdrowia i chorób w populacji ludzkiej
5. Podstawy nowoczesnej profilaktyki chorób niezakaźnych i zakaźnych
6. Metody promocji zdrowia jednostki i społeczeństwa
II. Wybrane zagadnienia z epidemiologii chorób niezakaźnych
7. Charakterystyka cech epidemicznych starszego wieku
8. Epidemiologia próchnicy zębów
9. Medyczne i społeczne problemy osób niepełnosprawnych
10. Problemy zdrowotne mieszkańców wsi
11. Sytuacja zdrowotna ludności województwa lubelskiego
III. Epidemiologia chorób zakaźnych
12. Wprowadzenie
13. Ekologia organizmu a diagnostyka różnych chorób
14. Podstawowe pojęcia w epidemiologii chorób zakaźnych
15. Drogi szerzenia się zarazków i drobnoustrojów
16. Epidemiologia chorób zakaźnych na świecie
17. Choroby zakaźne w Polsce
18. Epidemiologia zakażeń i chorób wirusowych
19. Opracowanie ogniska epidemii i zatrucia pokarmowego
20. Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby
21. Epidemiologia choroby AIDS i nosicielstwa wirusa HIV
22. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – wiadomości podstawowe
23. Podstawowe elementy organizacji służb sanitarno-epidemiologicznych
IV. Specjalizacja – położnictwo
24. Zagadnienia epidemiologiczne w położnictwie i w ginekologii
V. Specjalizacja – dietetyka kliniczna
25. Epidemiologiczna analiza żywności i żywienia
26. Bibliografia – pozycje ogólne
VI. Słownik podstawowych pojęć i definicji