Podstawy biologii roślin - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podstawy biologii roślin

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Podstawy biologii roślin

Autor: Kopcewicz Jan

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 16.8x23.8cm

Stron: 364

ISBN: 9788301169077

Podstawy biologii roślin to podręcznik zawierający podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii, fizjologii, biologii molekularnej i środowiskowej oraz z biotechnologii i geografii roślin. Jest wprowadzeniem do nauki o roślinach, mając charakter kompleksowo pojętej ogólnej (bez szczegółowej systematyki) botaniki (biologii roślin).

Książka obejmuje pięć części, w których omówiono:
budowę roślin, w tym: budowę komórki roślinnej, ukształtowanie ciała roślin plechowych i osiowych, haploidalną i diploidalną strukturę roślin.
funkcjonowanie roślin - metabolizm, rolę wody w życiu roślin, odżywianie się roślin – mineralne, fotosynteza, uzyskiwanie energii.
rozwój i morfogenezę roślin - ogólne aspekty rozwoju, regulację rozwoju i morfogenezy roślin, fazy rozwoju ontogenetycznego roślin i ruchy roślin.
wpływ środowiska - czynniki środowiskowe abiotyczne i biotyczne, adaptację roślin do trudnych warunków środowiska, ekologię i geografię zbiorowisk roślinnych.
rośliny w gospodarce człowieka - wykorzystanie roślin m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, przemyśle, medycynie i ochronie środowiska oraz biotechnologię roślin.

Podręcznik dla studentów: biologii, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, biotechnologii, ochrony środowiska, farmacji, studiujących na uniwersytetach, uczelniach rolniczych, medycznych, technicznych i pedagogicznych.