Podstawy Anestezjologii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podstawy Anestezjologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: DB Publishing

Tytuł: Podstawy Anestezjologii

Autor: T.Smith, C.Pinnock, T. Lin

Współpraca: R.Jones

Redakcja naukowa pierwszego wydania polskiego: A.Kański

Numer wydania: Wydanie trzecie 

ISBN: 978-83-62526-05-5

Rok: 2012

Podstawy Anestezjologii są podstawowym podręcznikiem służącym przygotowaniu się do egzaminu Primary FRCA. W przystępnej formie zostały w nim omówione podstawy współczesnej anestezjologii.
Owocem pracy zespołu autorów i redaktorów posiadającego zarówno doświadczenie kliniczne, jak i doświadczenie w prowadzeniu egzaminów jest podręcznik łączący te doświadczenia i charakteryzujący się jednolitym stylem. Celowo do grona autorów zaproszono anestezjologów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu znieczulenia ogólnego, aby przekazywana przez nich wiedza odpowiadała wiedzy wymaganej w początkowym okresie szkolenia się anestezjologa.
To wydanie, wzbogacone o sylabus do FRCA, zapewnia aktualną wiedzę przekazaną w sposób przejrzysty i spójny, z zastosowaniem tabel, kolorowych ilustracji i z podkreśleniem kluczowych informacji. Ta forma pozwala na wygodne przygotowywanie się do egzaminu. Każda z czterech części podręcznika odpowiada poszczególnym częściom egzaminu.
Ten zalecany i nagradzany podręcznik na pewno będzie służyć wyjątkową pomocą każdemu lekarzowi podczas przygotowywania się do egzaminu z zakresu Primary FRCA.
W tym wydaniu::
- Dołączono sylabus FRCA, z odnośnikami umożliwiającymi szybkie odnalezienie interesujących zagadnień
- Przedstawiono aktualne wytyczne Rady Resuscytacji
- Zawarto nowe informacje dotyczące fizycznych podstaw działania ultradźwięków i rezonansu magnetycznego, a także ich zastosowanie u pacjenta
- Dołączono nowy rozdział dotyczący fizjologii bólu
Ten podręcznik, zawierający w formie przyjaznej czytelnikowi podstawową wiedzę wymaganą na egzaminie Primary FRCA, w pełni zasługuje na miejsce na półce szkolących się anestezjologów, a także w każdej klinice anestezjologicznej

Część 1:: ANESTEZJOLOGIA KLINICZNA
1. Postępowanie przedoperacyjne
2. Indukcja znieczulenia
3. Postępowanie śródoperacyjne
4. Opieka pooperacyjna
5. Problemy anestezjologiczne związane ze stanem pacjenta
6. Uraz chirurgiczny
7. Anestezja i analgezja regionalna
8. Zasady resuscytacji
9. Ciężkie urazy
10. Anatomia kliniczna
Część 2:: FIZJOLOGIA
1. Fizjologia komórki
2. Płyny ustrojowe
3. Hematologia i immunologia
4. Fizjologia komórki mięśniowej
5. Fizjologia serca
6. Fizjologia układu krążenia
7. Fizjologia nerek
8. Fizjologia oddychania
9. Fizjologia układu nerwowego
10. Fizjologia bólu
11. Fizjologia przewodu pokarmowego
12. Przemiana materii i regulacja temperatury
13. Endokrynologia
14. Fizjologia ciąży
15. Fizjologia płodu i noworodka
Część 3:: FARMAKOLOGIA
1. Chemia fizyczna
2. Farmakodynamika
3. Farmakokinetyka
4. Mechanizmy działania leków
5. Anestetyki wziewne
6. Leki nasenne i anestetyki dożylne
7. Leki przeciwbólowe
8. Środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
9. Środki miejscowo znieczulające
10. Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego
11. Farmakologia układu autonomicznego
12. Farmakologia leków sercowo-naczyniowych
13. Farmakologia układu oddechowego
14. Farmakologia układu wydzielania wewnętrznego
15. Farmakologia układu trawiennego
16. Płynoterapia
17. Farmakologia układu krzepnięcia
18. Terapia przeciwdrobnoustrojowa
19. Badania kliniczne:: projektowanie i ocena
Część 4:: FIZYKA, POMIARY KLINICZNE I STATYSTYKA
1. Fizyka
2. Pomiary kliniczne
3. Sprzęt anestezjologiczny
4. Podstawy statystyki
Dodatek:: Sylabus do Primary FRCA
Indeks