Podręcznik pisania medycznych prac naukowych Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna. Dysertacje naukowe. BOiT-XIV-1 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podręcznik pisania medycznych prac naukowych Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna. Dysertacje naukowe. BOiT-XIV-1

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Exemplum

Tytuł: Podręcznik pisania medycznych prac naukowych Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna. Dysertacje naukowe. BOiT-XIV-1

Autor: Andrzej Nowakowski Lesław Łabaziewicz  Łukasz Kubaszewski

Rok: 2010

Wydanie: 1

Oprawa: miękka

Stron:  62

Format: 145 x 205 mm,

ISBN: 978-83-927218-5-7

Nasza wiedza naukowa jest możliwa głównie dzięki publikacjom. Na polskim rynku ukazało się sporo podręczników dotyczących metodologii pisania prac naukowych. Bardzo szybko znikają one z półek, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na nie. 
Opierając się na piśmiennictwie oraz własnym doświadczeniu, przedstawiamy w niniejszym podręczniku zarys zagadnień związanych z pisarstwem naukowym, przede wszystkim medycznym. 
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione są ogólne zasady [przygotowywania?] pracy naukowej. Rozdział drugi poświęcony jest przedstawieniu zasad etycznych w publikacjach naukowych. W rozdziale trzecim zaprezentowano podstawy pisarstwa naukowego w medycynie. Zasadom pisemnego opracowania prac naukowych, a więc układowi poszczególnych rozdziałów, poświęcony jest rozdział czwarty. Rozdział piąty zawiera wskazania dotyczące elektronicznej formy publikacji prac nadsyłanych do wydawnictw. W rozdziale szóstym przedstawiono technikę przeprowadzania korekty maszynopisów prac. 
Zastosowany podział i układ graficzny podręcznika pozwala na odnalezienie niezbędnych informacji przydatnych w opracowaniu prac naukowych. 
Oddajemy do Państwa rąk tę książkę z nadzieją, że okaże się ona pomocna w trudnej sztuce pisania prac naukowych.

Spis treści:

Wstęp 
Praca naukowa 
Etyka w publikacjach naukowych 
Podstawy pisarstwa naukowego w medycynie 
Zasady pisemnego opracowania naukowych prac medycznych 
Forma elektroniczna publikacji nadsyłanych do wydawnictwa 
Znaki korektorskie i wykonywanie korekty 
Piśmiennictwo