✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podręcznik pierwszej pomocy Michael Buchfelder, Albert Buchfelder Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podręcznik pierwszej pomocy

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 59,00 złCena: 47,79 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Podręcznik pierwszej pomocy

  Autor : Michael Buchfelder, Albert Buchfelder

  Stron : 336

  ISBN : 9788320043723

  Rok wydania : 2011

  Wydanie : 5

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Jest to kolejne, uaktualnione wydanie podręcznika, w którym są omówione zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Autorzy uwzględnili wszystkie podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonywania prawidłowych czynności, często ratujących życie poszkodowanego w wypadku. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub przyczynić się do uratowania życia innego człowieka. Ze względu na przejrzystą formę, czytelny sposób przedstawiania informacji oraz dydaktyczne, dwubarwne ryciny książka jest przydatna dla szerokiego kręgu czytelników.
  W najnowszym wydaniu publikacji wprowadzono wiele zmian. wynikających z nowych zaleceń postępowania w ratowaniu osób poszkodowanych, m.in. w resuscytacji.


  Spis treści :
  1. Stany zagrożenia życia
  1.1. Pacjent w stanie zagrożenia życia 
  1.2. Łańcuch ratunkowy  
  1.3. Wezwanie karetki pogotowia ratunkowego
  1.4. Pierwsza pomoc
  1.5. Pogotowie ratunkowe
  1.6. Szpital
  1.7. Pomoc zorganizowana i niezorganizowana
  1.8. Zakres zadań osoby udzielającej pierwszej pomocy
  2. Postępowanie na miejscu wypadku. Kolejność zadań do wykonania podczas udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach
  2.1. Kolejność zadań do wykonania na miejscu wypadku
  2.2. Zabezpieczenie miejsca wypadku
  2.3. Akcja ratunkowa
  Chwyt ratunkowy Rauteka
  Ratowanie poszkodowanego z pojazdu
  2.4. Zachowanie się na drodze
  3. Podstawowe funkcje życiowe organizmu
  3.1. Świadomość
  3.2. Oddychanie
  Podstawy anatomii
  Mechanika oddychania
  Objętość oddechowa
  Częstość oddechów
  Wymiana gazowa
  Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią
  Regulacja oddychania 
  3.3. Układ krążenia
  Serce
  Naczynia krwionośne
  Krążenie krwi i transport tlenu
  Ciśnienie krwi
  Regulacja krążenia
  3.4. Krew 
  Układ krzepnięcia
  Grupy krwi
  4. Utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i krążenia
  4.1. Utrata przytomności
  Przyczyny utraty świadomości
  Rozpoznanie utraty świadomości
  4.2. Zatrzymanie oddechu
  Powody zatrzymania oddechu
  Rozpoznanie zatrzymania oddechu
  4.3. Zatrzymanie krążenia 
  Przyczyny zatrzymania krążenia
  Rozpoznanie zatrzymania krążenia
  4.4. Zasady postępowania z nieprzytomnym w przypadku zatrzymania oddechu i zatrzymania krążenia
  Ułożenie na boku
  Wezwanie pogotowia ratunkowego
  Sztuczne oddychanie  
  Techniki sztucznego oddychania
  Działanie masażu zewnętrznego serca
  Technika masażu zewnętrznego serca
  Uderzenie w ścianę klatki piersiowej pięścią
  Resuscytacja niemowląt i małych dzieci
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w ogólnym zarysie 
  Zakończenie resuscytacji
  Zagrożenia dla ratownika
  Omdlenie
  Usuwanie dużych ciał obcych z jamy ustnej i gardła – manewr Esmarcha
  Ciało obce w przełyku
  Ciało obce w tchawicy
  5. Krwotoki 
  5.1. Krwotoki zewnętrzne (krwawiące rany)  
  Lekkie krwawienia 
  Ciężkie krwawienia 
  5.1.1. Ciężkie krwawienia w obrębie kończyn
  Uniesienie
  Uciśnięcie 
  Opatrunek uciskowy  
  Założenie opaski niedokrwiennej 
  5.1.2. Krwotoki okolicy głowy, szyi, tułowia (i kończyn powyżej założonego opatrunku niedokrwiennego)  
  5.1.3. Amputacje pourazowe   
  Krwawienia z nosa
  Krwawienia z żylaków  
  Krwawienie z odbytu  
  5.2. Krwotoki wewnętrzne (brak ran zewnętrznych)   
  Krwawienie do jamy czaszki  
  Krwawienie do klatki piersiowej  
  Krwawienie do jamy brzusznej  
  Krwawienie do tkanek  
  6. Wstrząs  
  Patofizjologia i konsekwencje wstrząsu  
  Rozpoznanie wstrząsu 
  Walka ze wstrząsem  
  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
  7. Ostre choroby narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej 
  7.1. Ostre choroby rozwijające się w obrębie klatki piersiowej 
  Zaostrzenie choroby wieńcowej (dusznica bolesna) 
  Zawał mięśnia sercowego 
  7.2. Narządy jamy brzusznej 
  7.3. Ostre choroby w obrębie jamy brzusznej  
  Zapalenie wyrostka robaczkowego (appendicitis)  
  Perforacja żołądka (przerwanie ciągłości ściany żołądka)  
  Kolka wątrobowa 
  Kolka nerkowa 
  Zapalenie trzustki 
  Niedrożność jelit 
  Zabiegi  
  8. Urazy klatki piersiowej i jamy brzusznej 
  8.1. Urazy klatki piersiowej i narządów w niej położonych 
  8.1.1. Otwarte urazy klatki piersiowej
  8.1.2. Zamknięte urazy klatki piersiowej 
  8.2. Objawy   
  8.3. Sposoby postępowania 
  8.4. Urazy jamy brzusznej 
  8.4.1. Rozpoznanie 
  8.4.2. Sposoby postępowania 
  9. Urazy czaszkowo-mózgowe 
  9.1. Budowa ośrodkowego układu nerwowego  
  9.2. Epidemiologia i rodzaje urazów 
  9.2.1. Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe 
  Wstrząśnienie mózgu 
  Sposoby postępowania 
  9.2.2. Otwarte urazy czaszkowo-mózgowe  
  Złamanie kości podstawy czaszki 
  9.3. Padaczka (napady drgawkowe)  
  10. Złamania kości i urazy stawów 
  10.1. Narząd ruchu 
  Szkielet (kościec) 
  Stawy 
  Mięśnie szkieletowe  
  10.2. Złamania kości 
  Ogólne zasady postępowania 
  10.3. Podział złamań kości  
  10.3.1. Złamania kości, które z racji położenia nie wymagają unieruchomienia 
  10.3.2. Złamania kości wymagające unieruchomienia zewnętrznego specjalnym materiałem 
  10.3.3. Złamania kości, które mogą zostać unieruchomione chustą trójkątną  
  10.4. Urazy stawów  
  Skręcenia  
  Zwichnięcia  
  Złamania 
  11. Rany 
  11.1. Budowa skóry i procesy w niej zachodzące 
  11.2. Powstawanie ran i ich następstwa  
  Ból
  Krwawienie  
  Zakażenia 
  Tężec  
  Wścieklizna  
  Zgorzel gazowa 
  11.3. Rodzaje ran  
  Otarcia 
  Rany cięte 
  Rany kłute 
  Stłuczenia 
  Zmiażdżenia  
  Rany szarpane  
  Rany postrzałowe  
  Rany po ukąszeniu węża  
  Oparzenia chemiczne 
  Oparzenia 
  11.4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy zranionemu  
  Gojenie się ran 
  Zaopatrzenie ran przez lekarza 
  11.5. Szczególne rodzaje ran 
  Ciało obce w ranie  
  Rany postrzałowe 
  Rany kąsane 
  Ukąszenie przez węża 
  Ciało obce w oku 
  Ciało obce w nosie
  Ciało obce w uchu 
  12. Opatrunki
  12.1. Opatrunki z plastrem
  Opatrunek na opuszkę palca
  Pokrycie rany
  12.2. Plaster
  Opatrunek taśmowy
  Opatrunek ramowy
  12.3. Opatrunki chustą trójkątną
  Opatrunek na głowę (czepiec z chusty)
  Opatrunek na dłoń
  Opatrunek rany w obrębie ręki
  Opatrunek ran przedniego odcinka stopy  
  Opatrywanie ran w okolicach pięty  
  Opatrywanie ran goleni 
  Opatrunek kolana 
  Opatrunek oczny 
  Opatrywanie rany żuchwy 
  Opatrunek barku 
  Opatrunek biodra 
  12.4. Pakiety lub opaski opatrunkowe
  Opatrunek palca
  Opatrunek na dłoń
  Opatrunek na łokciu
  Opatrunek na głowie
  13. Oparzenia
  Stopnie oparzenia
  Zaopatrzenie wstępne
  Oparzenia słoneczne
  14. Urazy spowodowane działaniem niskich temperatur
  14.1. Podstawy termoregulacji
  14.2. Wychłodzenie całego ciała
  14.3. Odmrożenia
  15. Urazy spowodowane działaniem wysokich temperatur
  15.1. Termoregulacja podczas upału
  15.2. Wyczerpanie z gorąca
  15.3. Udar cieplny
  15.4. Udar słoneczny
  16. Urazy powstałe w wyniku działania prądu elektrycznego
  16.1. Wypadki z prądem o niskim napięciu
  16.2. Wypadki spowodowane prądem o wysokim napięciu
  17. Zatrucia. Urazy spowodowane substancjami żrącymi
  17.1. Ogólne zasady postępowania z zatrutymi
  Uniemożliwienie dalszego działania trucizny – usunięcie przyczyny
  Natychmiastowe działania ratujące życie
  Wydalenie trucizny
  Zabezpieczenie materiałów
  17.2. Zatrucia drogą przewodu pokarmowego
  17.2.1. Zatrucie lekami
  17.2.2. Zatrucie alkoholem (alkohol etylowy)
  17.2.3. Zatrucie żywnością
  Przeterminowana żywność
  Botulina (jad kiełbasiany)
  Zatrucie grzybami
  17.2.4. Zatrucie roślinami
  17.2.5. Zatrucie środkami myjącymi, płuczącymi, czyszczącymi
  17.3. Zatrucia drogą wziewną
  17.3.1. Zatrucie tlenkiem węgla
  17.3.2. Uduszenie dwutlenkiem węgla
  17.3.3. Zatrucie drażniącymi gazami
  17.4. Zatrucie drogą przezskórną
  17.4.1. Ukąszenie przez węża
  17.4.2. Ukąszenie przez owady
  17.5. Zatrucie przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę
  17.5.1. Środki ochrony roślin i środki chwastobójcze
  17.5.2. Związki cyjanku (cyjanek potasu, cyjanowodór)
  17.5.3. Węglowodory, rozpuszczalniki organiczne
  17.6. Oparzenia chemiczne
  17.6.1. Chemiczne oparzenia przełyku i przewodu pokarmowego
  17.6.2. Chemiczne oparzenia oczu
  17.6.3. Chemiczne oparzenia skóry
  18. Inne wybrane stany zagrożenia życia
  18.1. Tonięcie
  18.2. Ukąszenia owadów w obrębie błony śluzowej jamy ustnej
  18.3. Akcja ratownicza w szczególnych zagrożeniach
  Ratowanie t ...