✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podręcznik pierwszej pomocy Michael Buchfelder, Albert Buchfelder Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podręcznik pierwszej pomocy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podręcznik pierwszej pomocy

Autor : Michael Buchfelder, Albert Buchfelder

Stron : 336

ISBN : 9788320043723

Rok wydania : 2011

Wydanie : 5

Oprawa : miękka

Format : A5

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie podręcznika, w którym są omówione zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Autorzy uwzględnili wszystkie podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonywania prawidłowych czynności, często ratujących życie poszkodowanego w wypadku. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub przyczynić się do uratowania życia innego człowieka. Ze względu na przejrzystą formę, czytelny sposób przedstawiania informacji oraz dydaktyczne, dwubarwne ryciny książka jest przydatna dla szerokiego kręgu czytelników.
W najnowszym wydaniu publikacji wprowadzono wiele zmian. wynikających z nowych zaleceń postępowania w ratowaniu osób poszkodowanych, m.in. w resuscytacji.


Spis treści :
1. Stany zagrożenia życia
1.1. Pacjent w stanie zagrożenia życia 
1.2. Łańcuch ratunkowy  
1.3. Wezwanie karetki pogotowia ratunkowego
1.4. Pierwsza pomoc
1.5. Pogotowie ratunkowe
1.6. Szpital
1.7. Pomoc zorganizowana i niezorganizowana
1.8. Zakres zadań osoby udzielającej pierwszej pomocy
2. Postępowanie na miejscu wypadku. Kolejność zadań do wykonania podczas udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach
2.1. Kolejność zadań do wykonania na miejscu wypadku
2.2. Zabezpieczenie miejsca wypadku
2.3. Akcja ratunkowa
Chwyt ratunkowy Rauteka
Ratowanie poszkodowanego z pojazdu
2.4. Zachowanie się na drodze
3. Podstawowe funkcje życiowe organizmu
3.1. Świadomość
3.2. Oddychanie
Podstawy anatomii
Mechanika oddychania
Objętość oddechowa
Częstość oddechów
Wymiana gazowa
Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią
Regulacja oddychania 
3.3. Układ krążenia
Serce
Naczynia krwionośne
Krążenie krwi i transport tlenu
Ciśnienie krwi
Regulacja krążenia
3.4. Krew 
Układ krzepnięcia
Grupy krwi
4. Utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i krążenia
4.1. Utrata przytomności
Przyczyny utraty świadomości
Rozpoznanie utraty świadomości
4.2. Zatrzymanie oddechu
Powody zatrzymania oddechu
Rozpoznanie zatrzymania oddechu
4.3. Zatrzymanie krążenia 
Przyczyny zatrzymania krążenia
Rozpoznanie zatrzymania krążenia
4.4. Zasady postępowania z nieprzytomnym w przypadku zatrzymania oddechu i zatrzymania krążenia
Ułożenie na boku
Wezwanie pogotowia ratunkowego
Sztuczne oddychanie  
Techniki sztucznego oddychania
Działanie masażu zewnętrznego serca
Technika masażu zewnętrznego serca
Uderzenie w ścianę klatki piersiowej pięścią
Resuscytacja niemowląt i małych dzieci
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w ogólnym zarysie 
Zakończenie resuscytacji
Zagrożenia dla ratownika
Omdlenie
Usuwanie dużych ciał obcych z jamy ustnej i gardła – manewr Esmarcha
Ciało obce w przełyku
Ciało obce w tchawicy
5. Krwotoki 
5.1. Krwotoki zewnętrzne (krwawiące rany)  
Lekkie krwawienia 
Ciężkie krwawienia 
5.1.1. Ciężkie krwawienia w obrębie kończyn
Uniesienie
Uciśnięcie 
Opatrunek uciskowy  
Założenie opaski niedokrwiennej 
5.1.2. Krwotoki okolicy głowy, szyi, tułowia (i kończyn powyżej założonego opatrunku niedokrwiennego)  
5.1.3. Amputacje pourazowe   
Krwawienia z nosa
Krwawienia z żylaków  
Krwawienie z odbytu  
5.2. Krwotoki wewnętrzne (brak ran zewnętrznych)   
Krwawienie do jamy czaszki  
Krwawienie do klatki piersiowej  
Krwawienie do jamy brzusznej  
Krwawienie do tkanek  
6. Wstrząs  
Patofizjologia i konsekwencje wstrząsu  
Rozpoznanie wstrząsu 
Walka ze wstrząsem  
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
7. Ostre choroby narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej 
7.1. Ostre choroby rozwijające się w obrębie klatki piersiowej 
Zaostrzenie choroby wieńcowej (dusznica bolesna) 
Zawał mięśnia sercowego 
7.2. Narządy jamy brzusznej 
7.3. Ostre choroby w obrębie jamy brzusznej  
Zapalenie wyrostka robaczkowego (appendicitis)  
Perforacja żołądka (przerwanie ciągłości ściany żołądka)  
Kolka wątrobowa 
Kolka nerkowa 
Zapalenie trzustki 
Niedrożność jelit 
Zabiegi  
8. Urazy klatki piersiowej i jamy brzusznej 
8.1. Urazy klatki piersiowej i narządów w niej położonych 
8.1.1. Otwarte urazy klatki piersiowej
8.1.2. Zamknięte urazy klatki piersiowej 
8.2. Objawy   
8.3. Sposoby postępowania 
8.4. Urazy jamy brzusznej 
8.4.1. Rozpoznanie 
8.4.2. Sposoby postępowania 
9. Urazy czaszkowo-mózgowe 
9.1. Budowa ośrodkowego układu nerwowego  
9.2. Epidemiologia i rodzaje urazów 
9.2.1. Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe 
Wstrząśnienie mózgu 
Sposoby postępowania 
9.2.2. Otwarte urazy czaszkowo-mózgowe  
Złamanie kości podstawy czaszki 
9.3. Padaczka (napady drgawkowe)  
10. Złamania kości i urazy stawów 
10.1. Narząd ruchu 
Szkielet (kościec) 
Stawy 
Mięśnie szkieletowe  
10.2. Złamania kości 
Ogólne zasady postępowania 
10.3. Podział złamań kości  
10.3.1. Złamania kości, które z racji położenia nie wymagają unieruchomienia 
10.3.2. Złamania kości wymagające unieruchomienia zewnętrznego specjalnym materiałem 
10.3.3. Złamania kości, które mogą zostać unieruchomione chustą trójkątną  
10.4. Urazy stawów  
Skręcenia  
Zwichnięcia  
Złamania 
11. Rany 
11.1. Budowa skóry i procesy w niej zachodzące 
11.2. Powstawanie ran i ich następstwa  
Ból
Krwawienie  
Zakażenia 
Tężec  
Wścieklizna  
Zgorzel gazowa 
11.3. Rodzaje ran  
Otarcia 
Rany cięte 
Rany kłute 
Stłuczenia 
Zmiażdżenia  
Rany szarpane  
Rany postrzałowe  
Rany po ukąszeniu węża  
Oparzenia chemiczne 
Oparzenia 
11.4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy zranionemu  
Gojenie się ran 
Zaopatrzenie ran przez lekarza 
11.5. Szczególne rodzaje ran 
Ciało obce w ranie  
Rany postrzałowe 
Rany kąsane 
Ukąszenie przez węża 
Ciało obce w oku 
Ciało obce w nosie
Ciało obce w uchu 
12. Opatrunki
12.1. Opatrunki z plastrem
Opatrunek na opuszkę palca
Pokrycie rany
12.2. Plaster
Opatrunek taśmowy
Opatrunek ramowy
12.3. Opatrunki chustą trójkątną
Opatrunek na głowę (czepiec z chusty)
Opatrunek na dłoń
Opatrunek rany w obrębie ręki
Opatrunek ran przedniego odcinka stopy  
Opatrywanie ran w okolicach pięty  
Opatrywanie ran goleni 
Opatrunek kolana 
Opatrunek oczny 
Opatrywanie rany żuchwy 
Opatrunek barku 
Opatrunek biodra 
12.4. Pakiety lub opaski opatrunkowe
Opatrunek palca
Opatrunek na dłoń
Opatrunek na łokciu
Opatrunek na głowie
13. Oparzenia
Stopnie oparzenia
Zaopatrzenie wstępne
Oparzenia słoneczne
14. Urazy spowodowane działaniem niskich temperatur
14.1. Podstawy termoregulacji
14.2. Wychłodzenie całego ciała
14.3. Odmrożenia
15. Urazy spowodowane działaniem wysokich temperatur
15.1. Termoregulacja podczas upału
15.2. Wyczerpanie z gorąca
15.3. Udar cieplny
15.4. Udar słoneczny
16. Urazy powstałe w wyniku działania prądu elektrycznego
16.1. Wypadki z prądem o niskim napięciu
16.2. Wypadki spowodowane prądem o wysokim napięciu
17. Zatrucia. Urazy spowodowane substancjami żrącymi
17.1. Ogólne zasady postępowania z zatrutymi
Uniemożliwienie dalszego działania trucizny – usunięcie przyczyny
Natychmiastowe działania ratujące życie
Wydalenie trucizny
Zabezpieczenie materiałów
17.2. Zatrucia drogą przewodu pokarmowego
17.2.1. Zatrucie lekami
17.2.2. Zatrucie alkoholem (alkohol etylowy)
17.2.3. Zatrucie żywnością
Przeterminowana żywność
Botulina (jad kiełbasiany)
Zatrucie grzybami
17.2.4. Zatrucie roślinami
17.2.5. Zatrucie środkami myjącymi, płuczącymi, czyszczącymi
17.3. Zatrucia drogą wziewną
17.3.1. Zatrucie tlenkiem węgla
17.3.2. Uduszenie dwutlenkiem węgla
17.3.3. Zatrucie drażniącymi gazami
17.4. Zatrucie drogą przezskórną
17.4.1. Ukąszenie przez węża
17.4.2. Ukąszenie przez owady
17.5. Zatrucie przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę
17.5.1. Środki ochrony roślin i środki chwastobójcze
17.5.2. Związki cyjanku (cyjanek potasu, cyjanowodór)
17.5.3. Węglowodory, rozpuszczalniki organiczne
17.6. Oparzenia chemiczne
17.6.1. Chemiczne oparzenia przełyku i przewodu pokarmowego
17.6.2. Chemiczne oparzenia oczu
17.6.3. Chemiczne oparzenia skóry
18. Inne wybrane stany zagrożenia życia
18.1. Tonięcie
18.2. Ukąszenia owadów w obrębie błony śluzowej jamy ustnej
18.3. Akcja ratownicza w szczególnych zagrożeniach
Ratowanie t ...