✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych Teresa Chodacka, Aleksander Ciągło, Małgorzata Gr Zbigniew Jańczuk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 119,00 złCena: 86,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

  Autor : Teresa Chodacka, Aleksander Ciągło, Małgorzata Gr

  Redaktor : Zbigniew Jańczuk

  Stron : 536

  ISBN : 9788320043716

  Rok : 2015

  Wydanie : 3

  Oprawa : miękka

  Format : B5

   

  Aby zapewnić skuteczną opiekę stomatologiczną społeczeństwu, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych, leczenie i rehabilitacja schorzeń narządu żucia. Tylko doskonale zorganizowana praca lekarzy stomatologów i współpraca z pomocniczym personelem stomatologicznym może uczynić to trudne zadanie możliwe do realizacji. Celem autorów podręcznika jest przygotowanie higienistek i asystentek do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki, bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa, często pod jego odległym nadzorem, zadaniem zaś asystentki - czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Te dwa zawody - nawet w dobie reformy służby zdrowia - mają zapewnioną przyszłość. Obecne wydanie zostało zmienione, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.


  Spis treści :
  CZĘŚĆ I   PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII
  1. Poradnia stomatologiczna - wyposażenie
  Wyposażenie podstawowe
  Wyposażenie pomocnicze
  Konserwacja aparatury i sprzętu stomatologicznego
  2. Narzędzia w poszczególnych gabinetach stomatologicznych
  Narzędzia diagnostyczne
  Narzędzia do opracowania szkliwa
  Narzędzia do opracowania zębiny
  Narzędzia do rozdzielania (separacji) zębów
  Narzędzia do izolacji zębów od dostępu śliny
  Narzędzia do uzupełniania brakujących ścian zęba
  Zestawy do przygotowania wypełnień
  Instrumenty do opracowania kanałów korzeniowych zęba
  Narzędzia do usuwania złogów nazębnych
  Narzędzia chirurgiczne
  Zestaw do iniekcji
  Narzędzia do usuwania zębów
  Narzędzia pomocnicze
  Narzędzia protetyczne i ortodontyczne
  Konserwacja narzędzi
  3. Rodzaje i organizacja poradni stomatologicznych
  Poradnie stomatologiczne
  Standardy techniczne poradni stomatologicznej
  Wyposażenie komunalne poradni
  4. Organizacja pracy zespołu stomatologicznego
  Zespół stomatologiczny
  Podstawowe czynności w gabinecie stomatologicznym
  Przygotowanie poradni (gabinetu) do pracy
  Przygotowanie pacjenta do zabiegu
  Czynna asysta przy zabiegach
  5. Materiały i leki stomatologiczne
  Materiały do wypełnień czasowych
  Gutaperka
  Cement cynkowo-siarczanowy
  Materiały samotwardniejące
  Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy
  Cementy prowizoryczne
  Materiały podkładowe
  Cementy fosforanowe
  Cementy polikarboksylowe
  Cementy lecznicze (preparaty wodorotlenkowo-wapniowe)
  Cementy glassjonomerowe
  Materiały do wypełnień stałych
  Cementy krzemowe
  Amalgamaty (ortęcia)
  Materiały złożone (kompozycyjne)
  Uszczelniacze bruzd i lakiery profilaktyczne
  Materiały endodontyczne
  Masy wyciskowe
  Pomocnicze materiały w klinicznej praktyce protetycznej
  Środki i preparaty wybielające
  6. Materiały sanitarne w stomatologii
  Zastosowanie bielizny i materiałów opatrunkowych w stomatologii
  Higiena osobista i ubiór higienistki (asystentki) stomatologicznej
  7. Antyseptyka i aseptyka w gabinecie stomatologicznym
  Dezynfekcja
  Sterylizacja
  Sterylizacja w autoklawie
  Sterylizacja w sterylizatorze kulkowym
  Sterylizacja chemiczna
  Przygotowanie narzędzi do sterylizacji
  Kontrola procesu sterylizacji
  Przechowywanie narzędzi po sterylizacji
  Procedury dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w gabinetach stomatologicznych
  Higiena rąk
  Zasady ochrony personelu i pacjenta przed infekcją
  8. Podstawy radiologii stomatologicznej
  Podstawowe zagadnienia fizyki promieniowania rentgenowskiego
  Pracownia rentgenowska
  Radiografia
  Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce
  Ochrona radiologiczna
  Radiografia cyfrowa
  Wizualizacja optyczna w praktyce stomatologicznej
  9. Fizykoterapia w stomatologii
  Termoterapia (ciepłolecznictwo)
  Oziębianie
  Hydroterapia (wodolecznictwo)
  Aerozoloterapia (wziewania, inhalacje)
  Fototerapia (światłolecznictwo)
  Laseroterapia
  Elektroterapia (elektrolecznictwo)
  Galwanizacja
  Jonoforeza (jonizacja)
  Elektrosterylizacja (chlorosterylizacja)
  Elektroanestezja
  Diadynamoterapia
  Darsonwalizacja
  Diatermia chirurgiczna (elektrochirurgia)
  Ultradźwięki
  Elektrodiagnostyka
  Badanie elektropobudliwości miazgi zęba
  Endoskopia
  Negatoskopia
  Endometria
  10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym
  Planowanie, organizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego
  Wymogi techniczno-budowlane
  Ogólne wyposażenie gabinetu stomatologicznego
  Zapewnienie bezpieczeństwa przy obsłudze sprzętu medycznego
  Ochrona zdrowia pracowników służby zdrowia
  Ochrona przed zanieczyszczeniem i skażeniem
  Ochrona przed zakażeniem
  11. Dokumentacja stomatologiczna
  Podstawy i regulacje prawne prowadzenia dokumentacji medycznej
  Funkcje dokumentacji medycznej
  Zasady ogólne sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej
  Zasady szczegółowe prowadzenia dokumentacji medycznej
  Dokumentacja medyczna zbiorcza
  Ewidencja pacjentów
  Przechowywanie dokumentacji
  Udostępnianie dokumentacji medycznej
  Zestawy dokumentacji medycznej poradni stomatologicznych różnych specjalności
  Niestandardowa dokumentacja stomatologiczna
  12. Przepisy i regulacje prawne w zawodach higienistki i asystentki stomatologicznej
  13. Zagadnienia etyki zawodu higienistki stomatologicznej
  Etyka normatywna
  Etyka nienormatywna
  Kodeks etyki zawodowej
  Potrzeba etyki
  Postawa moralna higienistki stomatologicznej
  CZĘŚĆ II   PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA
  14. Zadania, zakres i cele profilaktyki stomatologicznej
  15. Próchnica zębów
  Epidemiologia próchnicy
  Wskaźniki próchnicy
  Etiologia próchnicy
  Węglowodany w pożywieniu a próchnica
  Rola bakterii kwasotwórczych
  Wrażliwość powierzchni szkliwa
  Podział i objawy kliniczne próchnicy zębów
  Zapobieganie próchnicy zębów
  Rodzaje profilaktyki
  Rola diety w zapobieganiu próchnicy
  Higiena uzębienia i jamy ustnej
  Kryteria oceny higieny jamy ustnej
  Higiena jamy ustnej w różnym wieku i w różnych środowiskach
  Fluorkowa profilaktyka próchnicy
  Laki szczelinowe (wypełniacze szczelin)
  Profilaktyka w grupach wysokiego ryzyka próchnicy
  Łączenie metod w programach zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia
  Wybrane programy profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży
  16. Choroby przyzębia
  Złogi nazębne
  Etiologia chorób przyzębia
  Podział i objawy chorób przyzębia
  Wskaźniki chorób przyzębia
  Zapobieganie chorobom przyzębia
  Badanie i ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego
  Zabiegi higieniczne
  Profilaktyka chorób przyzębia w grupie wysokiego ryzyka
  17. Wady zgryzu
  Etiologia i patogeneza wrodzonych i nabytych wad zgryzu
  Dysfunkcje
  Parafunkcje
  Próchnica zębów
  Urazy
  Podział wad zgryzu
  Profilaktyka ortodontyczna w różnych okresach rozwoju dziecka
  Zapobieganie wadliwej postawie niemowląt
  Wskazania profilaktyczne dotyczące karmienia sztucznego
  Ćwiczenia funkcji żucia i jej rehabilitacja w przypadku braków zębowych
  Rehabilitacja czynności połykania
  Rehabilitacja czynności oddychania
  Odzwyczajanie od szkodliwych nawyków
  Profilaktyka próchnicy zębów
  Oświata zdrowotna
  Proste metody leczenia za pomocą ćwiczeń mięśni narządu żucia
  Zapobieganie próchnicy i zapaleniom przyzębia podczas leczenia ruchomymi i stałymi aparatami ortodontycznymi
  Zasady i realizacja profilaktyki ortodontycznej oraz udział w niej higienistki stomatologicznej
  18. Profilaktyka onkologiczna
  CZĘŚĆ III   WYCHOWANIE ZDROWOTNE W STOMATOLOGII
  19. Wychowanie zdrowotne a promocja zdrowia jamy ustnej
  20. Istota, cel i miejsce wychowania zdrowotnego w ochronie zdrowia
  21. Rola i zadania wychowania zdrowotnego w stomatologii
  22. Organizacja wychowania zdrowotnego
  23. Zakres wychowania zdrowotnego w stomatologii
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego działalność profilaktyczno-ortodontyczną oraz leczenie ortodontyczne
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie chirurgiczne
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie protetyczne
  24. Metodyka wychowania zdrowotnego
  Zasady wychowania w kulturze zdrowotnej
  Metody wychowania w kulturze zdrowotnej
  Formy oddziaływania wychowania zdrowotnego
  Pomoce dydaktyczne
  Wydawnictwa metodyczne i podręczniki
  Popularne książki o zdrowiu i czasopisma
  Środki wizualne i audiowizualne
  Aparaty i urządzenia
  Metodyka wychowania zdrowotnego w zależności od środowiska działania
  Wychowanie zdrowotne w środowisku zamieszkania
  Wychowanie zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania
  Wychowanie zdrowotne w środowisku pracy
  Skorowidz