Podejście Chailey do postępowania posturalnego. Wyjaśnienie teoretycznych aspektów postępowania posturalnego i ich praktycznego zastosowania poprzez terapię i sprzęt - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podejście Chailey do postępowania posturalnego. Wyjaśnienie teoretycznych aspektów postępowania posturalnego i ich praktycznego zastosowania poprzez terapię i sprzęt

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: ReHouse

Tytuł: Podejście Chailey do postępowania posturalnego. Wyjaśnienie teoretycznych aspektów postępowania posturalnego i ich praktycznego zastosowania poprzez terapię i sprzęt

ISBN: 0-9548258-0-2Autorzy: TE Pountney, CM Mulcahy, SM Clarke, EM Green

Tytuł oryginału:: „The Chailey approach to postural management, 2nd edition”

Tłumaczenie: Alina Abu-Zaitoun

Redakcja naukowa: doc. dr n.k.f. Małgorzata Matyja mgr Anna Gogola

Rok: 2011

Jeśli nieraz zadajesz sobie następujące pytania:
- Jak prawidłowo dobrać sprzęt w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka?
- Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka ma prawidłowy dobór sprzętu?
- Jak właściwie dobrany sprzęt wpływa na zapobieganie deformacjom, rozwój małej motoryki oraz rozwój procesów poznawczych?
- Jak pozycjonować dzieci w zależności od ich poziomu funkcjonowania?

Zdecydowanie warto sięgnąć po tą książkę!

Książka ta jest wynikiem 20 letnich badań oraz praktyki klinicznej prowadzonych w szpitalu Chailey Heritage Clinical Services w Anglii. Opisuje jak oceniać zaburzenia i kompetencje posturalne u dzieci z niepełnosprawnością neurologiczną. Podaje również reguły postępowania terapeutycznego oraz doboru sprzętu pomocniczego oparte zasadach biomechaniki rozwojowej.

Książka ta razem z dodatkami stanowi doskonały zestaw do samokształcenia i jest znakomitą pomocą w przeprowadzeniu logicznej analizy zaburzeń posturalnych dziecka w odniesieniu do jego codziennych aktywności oraz stanowi bazę do znalezienia rozwiązania tych problemów.

Mimo, że teoria i zasady postępowania opisane w tej książce, dotyczą głównie dzieci z niepełnosprawnością neurologiczną, są one na tyle uniwersalne, że można je również zastosować do oceny, planowania terapii i zasad doboru sprzętu pomocniczego zarówno u dorosłych jak i u dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Książka jest przeznaczona dla praktykujących terapeutów, pragnących pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę, jak również dla studentów chcących w przyszłości zajmować się rehabilitacją dzieci.

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE I TERMINOLOGIA
1.1 Wprowadzenie
1.2 Ruch, możliwości funkcjonalne i biomechanika
1.3 Jak ocenić pozycję miednicy i obręczy barkowej
1.4 Rozkład ciężaru ciała
1.5 Symetria
1.6 Poziomy możliwości funkcjonalnych w teście Chailey

ROZDZIAŁ 2
TEST MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH CHAILEY
2.1 Wprowadzenie
2.2 Poziomy możliwości funkcjonalnych w leżeniu na plecach
2.3 Poziomy możliwości funkcjonalnych w leżeniu na brzuchu
2.4 Poziomy możliwości funkcjonalnych w siadzie na podłodze
2.5 Poziomy możliwości funkcjonalnych w siadzie na skrzyni
2.6 Poziomy możliwości funkcjonalnych w staniu

ROZDZIAŁ 3
ZWIĄZKI POMIĘDZY SFERĄ POSTAWY I INNYMI SFERAMI ROZWOJU
3.1 Związki pomiędzy poziomami możliwości funkcjonalnych w pozycji leżenia, siadu i stania
3.2 Związek pomiędzy poziomami możliwości funkcjonalnych i umiejętnościami motoryki małej
3.3 Związek między pojawieniem się umiejętności a jej automatyzacją
3.4 Związek między poziomami kontroli posturalnej a sferą poznawczą

ROZDZIAŁ 4
TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY
4.1 Dlaczego ułatwianie kontroli posturalnej powinno przynosić efekt?
4.2 Neuroplastyczność
4.3 Teorie kontroli motorycznej a ułatwianie kontroli posturalnej
4.4 Teoria uczenia się ruchu
4.5 Znaczenie doświadczeń sensorycznych
4.6 Biomechanika
4.7 Adaptacja mięśnia
4.8 Adaptacja kości
4.9 Związek między możliwościami funkcjonalnymi i zmianami mięśniowo – szkieletowymi
4.10 Znaczenie jakości podłoża
4.11 Zapobieganie urazowi tkanki
4.12 Wpływ orientacji

ROZDZIAŁ 5
BADANIE DZIECKA W ASPEKCIE UŁATWIANIA KONTROLI POSTURALNEJ
5.1 Wprowadzenie
5.2 Ocena możliwości posturalnych
5.3 Ocena aktywności spontanicznej
5.4 Rozumowanie kliniczne w postępowaniu posturalnym
5.5 Używanie kart oceny

ROZDZIAŁ 6
ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE
6.1 Wprowadzenie
6.2 Planowanie i Wprowadzanie 24-godzinnego Programu Postępowania Posturalnego
6.3 Pozycja leżąca
6.4 Pozycja Siedząca
6.5 Pozycja Stojąca
6.6 Ułatwianie lokomocji
6.7 Zastosowanie Poziomów Możliwości Chailey
6.8 Opisy przypadków

ROZDZIAŁ 7
BIBLIOGRAFIA I INDEKS
7.1 Bibliografia
7.2 Spis ilustracji
7.3 Indeks