Pływanie sportowe, korekcyjne, rekreacyjne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Pływanie sportowe, korekcyjne, rekreacyjne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tuytuł: Pływanie sportowe, korekcyjne, rekreacyjne

Wydawca: AWF w Katowicach

Autor: Karpiński Ryszard, Karpińska Maria Jolanta

Rok: 2011 

Stron: 238 

Format: 17,0 x 24,0 cm

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60841-72-3

Zastosowanie pływania oraz różnorodnych ćwiczeń w wodzie jest obecnie coraz powszechniejsze. Do środowiska wodnego są przenoszone, do niedawna uprawiane wyłącznie na lądzie, inne dyscypliny sportu jak również gry i zabawy ruchowe oraz rekreacyjne formy aktywności ruchowej. Na bazie umiejętności pływackich uprawiane są takie dyscypliny olimpijskie jak: piłka wodna, pływanie synchroniczne, skoki do wody czy też pięciobój nowoczesny i triatlon, w których pływanie stanowi jedną z konkurencji. We wszystkich wymienionych powyżej formach ruchu wykorzystywane są sportowe techniki pływania, specjalistyczne formy ruchu w wodzie, a także przetworzone techniki pływackie przydatne w określonej działalności ruchowej. Podkreślić należy również terapeutyczne znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie jako jednego z bardziej skutecznych środków stosowanych w korekcji wad postawy. Na powyższe problemy zwrócono w podręczniku szczególną uwagę. Obszerną jego część stanowią wskazówki dotyczące doboru określonych zadań pływackich stosowanych wleczeniu wybranych schorzeń kręgosłupa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono także najbardziej atrakcyjne formy rekreacyjne stosowane w wodzie oraz wybrane gry drużynowe. Ważną i obszerną część poświęcono w nim problematyce związanej z nauczaniem i doskonaleniem sportowych technik pływania, skoków startowych i nawrotów ze szczególnym uwzględnieniem testów weryfikujących skuteczność postępowania dydaktycznego. Ćwiczenia stosowane w procesie nauczania pływania przedstawiono w ujęciu segmentowym tzn. określono wzajemne relacje czasowe występujące między opanowywaniem przez uczniów ruchów nóg, ramion oraz ich synchronizacją. Pozwala to na bardziej intelektualne podejście trenerów, instruktorów i nauczycieli do wyboru konkretnych ćwiczeń oraz uwzględniania w nauczaniu umiejętności pływackich, poziomu motorycznego i zdolności ruchowych uczniów. W podręczniku, oprócz nowego podejścia do problemu nauczania sportowych technik pływania, zwrócono dużą uwagę na bieżącą kontrolę tego procesu co pozwala na zwiększenie jego efektów. Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie przyczyni się do pogłębienia podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia pływania i innych form ruchowych w wodzie wprowadzeniu różnorodnych zajęć w środowisku wodnym.

Spis treści:

I. PŁYWANIE
Nauczanie sportowych technik pływania
Pływanie na wodach otwartychII. REKREACYJNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W WODZIE
Gry drużynowe w wodzie
Inne gry i zabawy ruchowe stosowane w wodzie
Aqua aerobik
Pływanie synchroniczneIII. KOREKCJA WAD POSTAWY W WODZIE
Techniki pływania w korekcji wad postawy
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Asymetryczne sposoby pływania w przypadku skolioz
Ćwiczenia kształtujące wydolność posturalną
Organizacja zajęć z pływania korekcyjnego