✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych Kazimiera Adamczyk CZELEJ
img
img

Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych

Autor : Kazimiera Adamczyk

Stron : 105

ISBN : 838806374X

Rok wydania : 2003

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka powstała jako poradnik dla pielęgniarki opiekującej się chorym po udarze mózgu. Obejmuje zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeciwdziałania powikłaniom występującym po udarze. Zawiera także wytyczne, jak motywować chorego i egzekwować od niego odpowiednie zachowania prozdrowotne, mające zapobiegać ponownemu zachorowaniu.

Spis treści :
Wstęp
1. Udar mózgu
1.1. Epidemiologia udarów mózgowych
1.2. Patomechanizm choroby
1.3. Przyczyny udarów mózgowych
1.4. Objawy choroby
1.5. Czynniki ryzyka
1.6. Udary niedokrwienne
1.7. Krwotok mózgowy
1.8. Krwotok podpajęczynówkowy
2. Aspekty psychospołeczne udarów mózgowych
3. Postępowanie pielęgniarki w zaburzeniach komunikacji u chorych po udarach mózgowych
4. Wdrażanie pacjenta z niedowładem połowiczym do samoobsługi
4.1. Uruchamianie pacjenta z niedowładem połowiczym
4.2. Proces samoobsługi
5. Edukacja zdrowotna chorych po udarach mózgowych
5.1. Znaczenie aktywności fizycznej dla chorych po udarze
5.2. Zasady odżywiania chorych po udarach mózgowych
5.3. Szkodliwość stosowania używek
5.4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
5.5. Monitorowanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
6. Organizacja pododdziałów udarowych
6.1. Opieka pielęgniarska
6.2. Rehabilitacja na pododdziale udarowym
7. Metody pracy, standardy i procedury pielęgnowania na oddziale neurologii
7.1. Opis przykładu pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu, prowadzonego metodą „procesu pielęgnowania”
7.2. Standard opieki w zakresie wdrażania pacjenta do samoobsługi
7.3. Zestaw procedur pielęgniarskich wchodzących w zakres czynności samoobsługowych
Piśmiennictwo
Aneks